skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cerebellar and hindbrain motion in Chiari malformation with and without syringomyelia

Leung, V ; Magnussen, Js ; Stoodley, MA ; Bilston, Le

ISSN: 1547-5654 ; ISSN: 1547-5646 ; E-ISSN: 1547-5646 ; DOI: 10.3171/2015.8.SPINE15325

Toàn văn sẵn có

2
The integration of pharmacology and pathophysiology into locoregional chemotherapy delivery via mass fluid transfer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The integration of pharmacology and pathophysiology into locoregional chemotherapy delivery via mass fluid transfer

Lane, R.J. ; Khin, N.Y. ; Rogan, C.M. ; Magnussen, J.S. ; Ho-Shon, K. ; Pavlakis, N. ; Clarke, S.J. ; Hugh, T.J.

Journal of Controlled Release, 12/2018, Vol.292, C, pp.18-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01683659 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jconrel.2018.10.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical Applications of Cine Balanced Steady-State Free Precession MRI for the Evaluation of the Subarachnoid Spaces

Li, A.E. ; Wilkinson, M.D. ; McGrillen, K.M. ; Stoodley, M.A. ; Magnussen, J.S.

Clinical Neuroradiology, 2015, Vol.25(4), pp.349-360 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1869-1439 ; E-ISSN: 1869-1447 ; DOI: 10.1007/s00062-015-0383-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Prospective Comparison of Changes in Lumbar Spine MRI Findings over Time between Individuals with Acute Low Back Pain and Controls: An Exploratory Study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prospective Comparison of Changes in Lumbar Spine MRI Findings over Time between Individuals with Acute Low Back Pain and Controls: An Exploratory Study

Panagopoulos, J. ; Magnussen, J.S. ; Hush, J. ; Maher, C.G. ; Crites-Battie, M. ; Jarvik, J.G. ; Jensen, T.S. ; Hancock, M.J.

American Journal of Neuroradiology, 08/03/2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6108 ; E-ISSN: 1936-959X ; DOI: http://dx.doi.org/10.3174/ajnr.A5357

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Liposuction for advanced lymphoedema – Impact of liposuction on limb volumes. Surgical treatment results from Australia.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liposuction for advanced lymphoedema – Impact of liposuction on limb volumes. Surgical treatment results from Australia.

Koelmeyer, L.A. ; Kastanias, K. ; Sedger, L.M. ; Lam, T.C. ; Ngo, Q.D. ; Heydon-White, A. ; Sherman, K.A. ; Winch, C. ; Magnussen, J.S. ; Munnoch, A. ; Mackie, H. ; Boyages, J.

The Breast, 06/2015, Vol.24(3), p.302 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09609776 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.breast.2015.02.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Magnussen, J.S
  2. Magnussen, Js
  3. Stoodley, MA
  4. Stoodley, M.A.
  5. Jensen, T.S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...