skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 298.148  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Learning Classifier Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning Classifier Systems

Bacardit, J.; Bernadó-Mansilla, E.; Butz, M.V.; Kovacs, T.; Llorà, X.; Takadama, K.

978-3-540-88137-7; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25601

Truy cập trực tuyến

2
Machine Learning Techniques for Multimedia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Machine Learning Techniques for Multimedia

Cord, Matthieu; Cunningham, Padraig

9783540751700; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25700

Truy cập trực tuyến

3
Applications of learning & planning methods
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applications of learning & planning methods

Bourbakis Nikolaos G

Singapore ; New Jersey : World Scientific, c1991. - (Q325.5 .A66 1991) - ISBN9810205465

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Machine Learning, Neural and Statistical Classification
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Machine Learning, Neural and Statistical Classification

D. Michie; D.J. Spiegelhalter; C.C. Taylor

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19332

Truy cập trực tuyến

5
Introduction: special issue of selected papers from ACML 2014
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: special issue of selected papers from ACML 2014

Li, Hang; Phung, Dinh; Cao, Tru

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28019

Truy cập trực tuyến

6
Algorithmic Learning Theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algorithmic Learning Theory

Freund, Y.; Györfi, L.; Turán, G.; Zeugmann, Th. (Eds.)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24468

Truy cập trực tuyến

7
Active conceptual modeling of learning : next generation learning-base system development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Active conceptual modeling of learning : next generation learning-base system development

Chen, Peter P.; Wong, Leah Y.

9783540775027; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23898

Truy cập trực tuyến

8
Supervised and unsupervised ensemble methods and their applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supervised and unsupervised ensemble methods and their applications

Okun, Oleg; Valentini, Giorgio

978-3-540-78980-2; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25599

Truy cập trực tuyến

9
Author Profiling of Vietnamese Forum Posts - An Investigation on Content-based Features
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Author Profiling of Vietnamese Forum Posts - An Investigation on Content-based Features

Duong, Duc Tran; Pham, Son Bao; Tan, Hanh

2588-1086; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60309

Truy cập trực tuyến

10
Machine Learning in Python : essential techniques for predictive analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Machine Learning in Python : essential techniques for predictive analysis

Bowles, Michael

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61919

Truy cập trực tuyến

11
Machine Learning for Audio, Image and Video Analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Machine Learning for Audio, Image and Video Analysis

Camastra, Francesco; Vinciarelli, Alessandro

978-1-84800-006-3; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25668

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding machine learning from theory to algorithms

Shalev Shwartz Shai Ben David Shai

Cambridge University Press - (006.3 SHA 2014)

Truy cập trực tuyến

13
Machine Learning for Multimodal Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Machine Learning for Multimodal Interaction

Popescu-Belis, Andrei; Stiefelhagen, Rainer

978-3-540-85852-2; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25677

Truy cập trực tuyến

14
Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases

Daelemans, Walter; Morik, Katharina

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25651

Truy cập trực tuyến

15
Multi-criteria decision making: The best choice for the modeling of chemicals against hyper-pigmentation?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-criteria decision making: The best choice for the modeling of chemicals against hyper-pigmentation?

Le, Thi Thu Huong; Pham, The Hai; Bui, Thanh Tung; Gerardo Casañola, Martín

Scopus; 15748936; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30378

Truy cập trực tuyến

16
Combining statistical machine learning with transformation rule learning for Vietnamese Word Sense Disambiguation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combining statistical machine learning with transformation rule learning for Vietnamese Word Sense Disambiguation

Dinh, Phu Hung; Nguyen, Ngoc Khuong; Le, Anh Cuong

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30247

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bankruptcy prediction through soft computing based deep learning technique

Chaudhuri Arindam Ghosh Soumya K

Springer; 2017 - (006.3)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning and intelligent optimization 11th International Conference LION 11 Nizhny Novgorod Russia June 19 21 2017 Revised selected papers

Springer; 2017 - (006.31)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Machine learning and knowledge discovery in databases European Conference ECML PKDD 2017 Skopje Macedonia September 18 22 2017 Proceedings Part III

Springer; 2017 - (006.31)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual attributes

Springer; 2017 - (006.37)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 298.148  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1980  (28)
 2. 1980đến1990  (99)
 3. 1991đến2000  (1.975)
 4. 2001đến2011  (13.276)
 5. Sau 2011  (277.293)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (234.205)
 2. French  (2.042)
 3. Korean  (947)
 4. Japanese  (618)
 5. Spanish  (348)
 6. German  (223)
 7. Chinese  (197)
 8. Russian  (93)
 9. Portuguese  (83)
 10. Norwegian  (42)
 11. Czech  (40)
 12. Turkish  (24)
 13. Persian  (21)
 14. Polish  (9)
 15. Italian  (9)
 16. Dutch  (9)
 17. Danish  (7)
 18. Slovak  (5)
 19. Arabic  (3)
 20. Ukrainian  (3)
 21. Basque  (3)
 22. Hungarian  (2)
 23. Romanian  (2)
 24. Greek  (1)
 25. Malay  (1)
 26. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Samek, Wojciech
 2. Liu, Xin
 3. Liu, Jun
 4. Hinton, Geoffrey
 5. Hassabis, Demis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...