skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced graphene oxide and CdTe nanoparticles co-decorated TiO 2 nanotube array as a visible light photocatalyst

Liu, Meijun ; He, Lei ; Liu, Xuanneng ; Liu, Chengbin ; Luo, Shenglian

Journal of Materials Science, 2014, Vol.49(5), pp.2263-2269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-013-7922-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced graphene oxide-based photocatalysts containing Ag nanoparticles on a TiO 2 nanotube array

Wang, Yao ; Tang, Yanhong ; Chen, Yao ; Li, Yue ; Liu, Xuanneng ; Luo, Shenglian ; Liu, Chengbin

Journal of Materials Science, 2013, Vol.48(18), pp.6203-6211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-013-7417-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced graphene oxide and PbS nanoparticles co-modified TiO.sub.2 nanotube arrays as a recyclable and stable photocatalyst for efficient degradation of pentachlorophenol

Zhang, Xilin ; Tang, Yanhong ; Li, Yue ; Wang, Yao ; Liu, Xuanneng ; Liu, Chengbin ; Luo, Shenglian

Applied Catalysis A, General, April 24, 2013, Vol.457, p.78(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0926-860X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced graphene oxide and CuInS.sub.2 co-decorated TiO.sub.2 nanotube arrays for efficient removal of herbicide 2,4-dichlorophenoxyacetic acid from water

Liu, Xuanneng ; Tang, Yanhong ; Luo, Shenglian ; Wang, Yao ; Zhang, Xilin ; Chen, Yao ; Liu, Chengbin

Journal of Photochemistry & Photobiology, A: Chemistry, June 15, 2013, Vol.262, p.22(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1010-6030

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced graphene oxide and CuInS2 co-decorated TiO2 nanotube arrays for efficient removal of herbicide 2,4-dichlorophenoxyacetic acid from water

Liu, Xuanneng ; Tang, Yanhong ; Luo, Shenglian ; Wang, Yao ; Zhang, Xilin ; Chen, Yao ; Liu, Chengbin

Journal of Photochemistry & Photobiology, A: Chemistry, 15 June 2013, Vol.262, pp.22-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1010-6030 ; E-ISSN: 1873-2666 ; DOI: 10.1016/j.jphotochem.2013.04.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced graphene oxide and PbS nanoparticles co-modified TiO2 nanotube arrays as a recyclable and stable photocatalyst for efficient degradation of pentachlorophenol

Zhang, Xilin ; Tang, Yanhong ; Li, Yue ; Wang, Yao ; Liu, Xuanneng ; Liu, Chengbin ; Luo, Shenglian

Applied Catalysis A, General, 24 April 2013, Vol.457, pp.78-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0926-860X ; E-ISSN: 1873-3875 ; DOI: 10.1016/j.apcata.2013.03.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new method for fabricating a CuO/TiO2 nanotube arrays electrode and its application as a sensitive nonenzymatic glucose sensor

Luo, Shenglian ; Su, Fang ; Liu, Chengbin ; Li, Juanxiu ; Liu, Ronghua ; Xiao, Yan ; Li, Yue ; Liu, Xuanneng ; Cai, Qingyun

Talanta, 30 October 2011, Vol.86, pp.157-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-9140 ; E-ISSN: 1873-3573 ; DOI: 10.1016/j.talanta.2011.08.051

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CuO/TiO2 nanotube array and preparation method and application method thereof

Luo Shenglian ; Su Fang ; Liu Chengbin ; Liu Xuanneng

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CuO/TiO2 nanotube array and preparation method and application method thereof

Luo Shenglian ; Su Fang ; Liu Chengbin ; Liu Xuanneng

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

RJ45 connector of function is listened in area and detection terminal structure thereof

Zhang Zhikai ; Wang Guangming ; Liu Xuanneng ; Luo Qinglong ; Zhang Guangbin

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Composite photocatalyst, its preparation and application

Luo Shenglian ; Liu Chengbin ; Zhang Xilin ; Tang Yanhong ; Teng Yarong ; Yang Qiong ; Wang Yao ; Liu Xuanneng

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (7)
 2. Sáng chế  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Luo, Shenglian
 2. Liu, Xuanneng
 3. Liu, Chengbin
 4. Wang, Yao
 5. Liu, Cb

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...