skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3,3′- N , N ′-Bis(amino)-2,2′-bipyridine — An unusually methylation-resistant amine

Canadian Journal of Chemistry, 2011, Vol.89(8), pp.971-977 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-4042 ; E-ISSN: 1480-3291 ; DOI: 10.1139/v11-066

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3,3-N,N-Bis(amino)-2,2-bipyridine An unusually methylation-resistant amine

Chisholm, Danielle M. ; Mcdonald, Robert ; Mcindoe, J. Scott

Canadian Journal of Chemistry, August 2011, Vol.89(8), pp.971-977 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-4042

Toàn văn sẵn có

3
Synthesis and application of new bipyridine ligands
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and application of new bipyridine ligands

Bednarova, Eva

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...