skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 216  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programming by example (introduction)

Lieberman, Henry

Communications of the ACM, 01 March 2000, Vol.43(3), pp.72-74 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/330534.330543

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hippie Values Really Did Build the Internet

Lieberman, Henry ; Fry, Christopher

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Sep 2018, Vol.61(9), p.9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BrainSpace: Relating Neuroscience to Knowledge About Everyday Life

Howard, Newton ; Lieberman, Henry

Cognitive Computation, 2014, Vol.6(1), pp.35-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-9956 ; E-ISSN: 1866-9964 ; DOI: 10.1007/s12559-012-9171-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The debugging scandal and what to do about it

Lieberman, Henry

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Apr 1997, Vol.40(4), pp.26-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent graphics: what's a new paradigm?(Cover Story)

Lieberman, Henry

Communications of the ACM, August, 1996, Vol.39(8), p.38(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Let's gang up on cyberbullying

Lieberman, Henry ; Dinakar, Karthik ; Jones, Birago

Computer, Sept, 2011, Vol.44(9), p.93(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to the Special Issue on Common Sense for Interactive Systems

Lieberman, Henry ; Havasi, Catherine

ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems (TiiS), 01 September 2012, Vol.2(3), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2160-6463 ; DOI: 10.1145/2362394.2362396

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Brain Space: Relating Neuroscience to Knowledge About Everyday Life
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain Space: Relating Neuroscience to Knowledge About Everyday Life

Howard, Newton ; Lieberman, Henry

Brain Sciences Journal, 03/01/2012, Vol.1(1), pp.85-97 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2164635X ; DOI: http://dx.doi.org/10.7214/brainsciences/2012.01.01.04

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Will software ever work?

Lieberman, Henry ; Fry, Christopher

Communications of the ACM, 01 March 2001, Vol.44(3), pp.122-124 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/365181.365236

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Lieberman, Henry

Communications of the ACM, 01 April 1997, Vol.40(4), pp.26-29 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/248448.248455

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent graphics

Lieberman, Henry

Communications of the ACM, 01 August 1996, Vol.39(8), pp.38-48 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/232014.232026

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Session details: Social computing and navigation

Lieberman, Henry

Proceedings of the 16th international conference on intelligent user interfaces, 13 February 2011

ISBN: 9781450304191 ; ISBN: 1450304192 ; DOI: 10.1145/3253017

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the Web with reconnaissance agents

Lieberman, Henry ; Fry, Christopher ; Weitzman, Louis

Communications of the ACM, 01 August 2001, Vol.44(8), pp.69-75 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/381641.381661

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remembering Marvin Minsky

Forbus, Kenneth ; Kuipers, Benjamin ; Lieberman, Henry

AI Magazine, Fall 2016, Vol.37(3), pp.94-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07384602 ; E-ISSN: 23719621 ; DOI: 10.1609/aimag.v37i3.2677

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Let's Gang Up on Cyberbullying
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Let's Gang Up on Cyberbullying

Lieberman, Henry ; Dinakar, Karthik ; Jones, Birago

Computer, 09/2011, Vol.44(9), pp.93-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MC.2011.286

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Debugging and the experience of immediacy

Ungar, David ; Lieberman, Henry ; Fry, Christopher

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Apr 1997, Vol.40(4), pp.38-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interface Goals, AI Opportunities

Lieberman, Henry

AI Magazine, Winter 2009, Vol.30(4), pp.16-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07384602 ; E-ISSN: 23719621 ; DOI: 10.1609/aimag.v30i4.2266

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing ambiguity in programming by finding unambiguous examples

Arnold, Kenneth ; Lieberman, Henry

Proceedings of the ACM international conference on object oriented programming systems languages and applications, 17 October 2010, pp.877-884

ISBN: 9781450302036 ; ISBN: 1450302033 ; DOI: 10.1145/1869459.1869531

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Common Sense Reasoning for Detection, Prevention, and Mitigation of Cyberbullying

Dinakar, Karthik ; Jones, Birago ; Havasi, Catherine ; Lieberman, Henry ; Picard, Rosalind

ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems (TiiS), 01 September 2012, Vol.2(3), pp.1-30 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2160-6463 ; DOI: 10.1145/2362394.2362400

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GlobalMind: Automated Analysis of Cultural Contexts with Multicultural

Chung, Hyemin ; Lieberman, Henry

International Journal on Semantic Web and Information Systems (IJSWIS), 2007, Vol.3(1), pp.65-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1552-6283 ; DOI: 10.4018/jswis.2007010104

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 216  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1978  (12)
 2. 1978đến1987  (47)
 3. 1988đến1998  (28)
 4. 1999đến2008  (89)
 5. Sau 2008  (40)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (208)
 2. French  (4)
 3. German  (4)
 4. Catalan  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...