skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 83  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种固钉器
Nail fixing device

LI Shuning

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continental scale variation in.sup.17O-excess of meteoric waters in the United States

Li, Shuning ; Levin, Naomi E. ; Chesson, Lesley A.

Geochimica et Cosmochimica Acta, Sept 1, 2015, Vol.164, p.110(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7037

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and characterization of ZnO/4-mercaptobenzoic acid/Au composite particles.(Report)

Li, Shuning ; Knauer, Andrea ; Risch, Katrin ; Ritter, Uwe ; Koehler, Johann Michael

Materials Letters, Jan 15, 2013, Vol.91, p.103(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continental scale variation in 17O-excess of meteoric waters in the United States

Li, Shuning ; Levin, Naomi E ; Chesson, Lesley A

Geochimica et Cosmochimica Acta, 01 September 2015, Vol.164, pp.110-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7037 ; E-ISSN: 1872-9533 ; DOI: 10.1016/j.gca.2015.04.047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental study on improvement effect of guide wall to water flow in bend of spillway chute

Zhang, Qinghua ; Diao, Yanfang ; Zhai, Xingtao ; Li, Shuning

Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 2016, Vol.73(3), pp.669-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-1223 ; PMID: 26877052 Version:1 ; DOI: 10.2166/wst.2015.523

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Triple oxygen isotopes in biogenic and sedimentary carbonates

Passey, Benjamin H ; Hu, Huanting ; Ji, Haoyuan ; Montanari, Shaena ; Li, Shuning ; Henkes, Gregory A ; Levin, Naomi E

Geochimica et Cosmochimica Acta, 15 September 2014, Vol.141, pp.1-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7037 ; E-ISSN: 1872-9533 ; DOI: 10.1016/j.gca.2014.06.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Type B Response Regulators Act As Central Integrators in Transcriptional Control of the Auxin Biosynthesis Enzyme TAA1

Yan, Zhenwei ; Liu, Xin ; Ljung, Karin ; Li, Shuning ; Zhao, Wanying ; Yang, Fan ; Wang, Meiling ; Tao, Yi

Plant physiology, November 2017, Vol.175(3), pp.1438-1454 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1532-2548 ; PMID: 28931628 Version:1 ; DOI: 10.1104/pp.17.00878

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Triple oxygen isotope composition of leaf waters in Mpala, central Kenya

Li, Shuning ; Levin, Naomi E ; Soderberg, Keir ; Dennis, Kate J ; Caylor, Kelly K

Earth and Planetary Science Letters, 15 June 2017, Vol.468, pp.38-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-821X ; E-ISSN: 1385-013X ; DOI: 10.1016/j.epsl.2017.02.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Triple oxygen isotopes in biogenic and sedimentary carbonates

Passey, Benjamin H. ; Hu, Huanting ; Ji, Haoyuan ; Montanari, Shaena ; Li, Shuning ; Henkes, Gregory A. ; Levin, Naomi E.

Geochimica et Cosmochimica Acta, Sept 15, 2014, Vol.141, p.1(25) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7037

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Authors' response

Chen, Jie ; Jiang, Feifei ; Liu, Sean S. ; Li, Shuning ; Kula, Katherine S. ; Eckert, George

American Journal of Orthodontics & Dentofacial Orthopedics, August, 2015, Vol.148(2), p.204(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0889-5406 ; DOI: 10.1016/j.ajodo.2015.05.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative study of retinal nerve fibre layer measurement by RTVue OCT and GDx VCC

Wang, Xiaozhen ; Li, Shuning ; Fu, Jing ; Wu, Gewei ; Mu, Dapeng ; Li, Songfeng ; Wang, Jian ; Wang, Ningli

British Journal of Ophthalmology, 23 April 2011, Vol.95(4), p.509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1161 ; E-ISSN: 1468-2079 ; DOI: 10.1136/bjo.2009.163493 ; PMID: 20657017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Load system of segmental T-loops for canine retraction

Xia, Zeyang ; Chen, Jie ; Jiangc, Feifei ; Li, Shuning ; Viecilli, Rodrigo F ; Liu, Sean Y

American Journal of Orthodontics & Dentofacial Orthopedics, October 2013, Vol.144(4), pp.548-556 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0889-5406 ; E-ISSN: 1097-6752 ; DOI: 10.1016/j.ajodo.2013.05.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种可压缩防盗背包
Compressible anti - theft bag

LI Shuning

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Full-belt transmission type peanut harvesting machine

LI Shuning

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种多功能床
Multifunctional bed

LI Shuning

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

中学生化学试验用试管放置架
Test tube placement rack for chemical tests of middle school students

LI Shuning

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Front belt and rear chain transmission type peanut harvesting machine

LI Shuning

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

多功能家居擦洗装置
Device is cleaned to multi -functional house

LI Shuning

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种可以保温加热饭菜的桌子
Can keep warm and heat desk of meal

LI Shuning

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种便于分辨且安全的多色按钮
Polychrome button convenient to distinguish and safety

LI Shuning

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 83  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (45)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (4)
 2. 2011đến2012  (5)
 3. 2013đến2014  (14)
 4. 2015đến2017  (49)
 5. Sau 2017  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (76)
 2. Chinese  (29)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li, Shuning
 2. Li, S.
 3. LI Shuning
 4. Li, Sn
 5. Wang, Ningli

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...