skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 74  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

显示面板及其制备方法和显示装置
Display panel and preparation method thereof, and display device

LI Lida

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A periodic density functional theory calculation: The structure of isolated copper(I) oxide species on γ-Al2O3 (110) surface and its adsorption ability toward thiophene and benzene

Ye, Mao ; Zhang, Yongfan ; Li, Lida ; Liu, Rongrong ; Qiu, Mei ; Xu, Chengzhi ; Chen, Xiaohui

Applied Surface Science, 15 August 2015, Vol.346, pp.165-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; E-ISSN: 1873-5584 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2015.03.084

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种显示面板及显示装置
Display panel and display device

LI Lida

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

显示面板及其制备方法和显示装置
Display panel, manufacturing method thereof, and display device

LI Lida

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method, device and system for invocation of distributed system interface

LI Lida

Truy cập trực tuyến

6
3D Ear Identification Using Block-Wise Statistics-Based Features and LC-KSVD
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3D Ear Identification Using Block-Wise Statistics-Based Features and LC-KSVD

Zhang, Lin ; Li, Lida ; Li, Hongyu ; Yang, Meng

IEEE Transactions on Multimedia, 8/2016, Vol.18(8), pp.1531-1541 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1520-9210 ; E-ISSN: 1941-0077 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TMM.2016.2566578

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards contactless palmprint recognition: A novel device, a new benchmark, and a collaborative representation based identification approach

Zhang, Lin ; Li, Lida ; Yang, Anqi ; Shen, Ying ; Yang, Meng

Pattern Recognition, September 2017, Vol.69, pp.199-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3203 ; E-ISSN: 1873-5142 ; DOI: 10.1016/j.patcog.2017.04.016

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome-Wide Identification of Bone Metastasis-Related MicroRNAs in Lung Adenocarcinoma by High-Throughput Sequencing.(Research Article)

Xie, Lin ; Yang, Zuozhang ; Li, Guoqi ; Shen, Lida ; Xiang, Xudong ; Liu, Xuefeng ; Xu, Da ; Xu, Lei ; Chen, Yanjin ; Tian, Zhao ; Chen, Xin

PLoS ONE, April 8, 2013, Vol.8(4), p.e61212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0061212

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

触电机械臂、含该机械臂的集电杆及含该集电杆的车辆
Electric contact mechanical arm, trolley pole comprising same and vehicle comprising trolley pole

Yao Shengchao ; LI Lida

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

触电机械臂、含该机械臂的集电杆及含该集电杆的车辆
Electric shock arm, contain trolley pole of this arm and contain this trolley pole's vehicle

Yao Shengchao ; LI Lida

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种中小学生数字化课堂智能交互教学系统
Digital classroom intelligent interactive teaching system for primary and middle school students

LI Licheng ; LI Lida

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health service providing method, call centre and system

Jiang Yunchao ; LI Lida ; Fu Shuguang

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ DE PRESTATION DE SERVICES DE SANTÉ, CENTRE D'APPEL ET SYSTÈME ASSOCIÉS
HEALTH SERVICE PROVIDING METHOD, CALL CENTRE AND SYSTEM

Jiang, Yunchao ; LI, Lida ; Fu, Shuguang

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three-dimensional palm print identification method based on partitioning statistical characteristic and combined expression

Zhang Lin ; LI Lida ; Shen Ying ; LI Hongyu

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three-dimensional ear recognition based on block statistic features and dictionary learning sparse representation classification

Zhang Lin ; LI Lida ; Shen Ying ; LI Hongyu

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

就地显示型浮子式可调节水池液位控制开关
But float -type of demonstration type on spot regulating reservoir liquid level control switch

Bai Zhenhai ; Zhao Zijian ; An Yunlong ; LI Lida

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于平台即服务的认证方法和装置
Authentication method and apparatus based on platform as a service

LI Lida ; Shen Qingchun ; Wang Yongjun ; Zhang Ling

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovery of Burkholderia Thailandensis isolated from melioidosis endemic areas of Hainan China

Zheng, Xiao ; Chen, Hai ; Zhu, Xiong ; Cai, Hong ; Li, Lida ; Li, Huan ; You, Xin ; Ping, Jing ; Xia, Lianxu ; Li, Wei

Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua liuxingbingxue zazhi, January 2015, Vol.36(1), pp.97-8

ISSN: 0254-6450 ; PMID: 25920106 Version:1

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid evolutionary divergence of diploid and allotetraploid Gossypium mitochondrial genomes

Chen, Zhiwen ; Nie, Hushuai ; Wang, Yumei ; Pei, Haili ; Li, Shuangshuang ; Zhang, Lida ; Hua, Jinping

BMC Genomics, Nov 13, 2017, Vol.18(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/s12864-017-4282-5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种掌纹掌脉识别方法及掌纹掌脉图像采集仪
Palm print and palm vein identification method and palm print and palm vein image collection instrument

Zhang Lin ; LI Lida ; LI Linshen ; Xu Yanling ; Shen Ying

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 74  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (7)
 2. 2007đến2009  (12)
 3. 2010đến2012  (9)
 4. 2013đến2016  (20)
 5. Sau 2016  (26)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (59)
 2. Chinese  (33)
 3. French  (5)
 4. German  (3)
 5. Korean  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. LI Lida
 2. LI, Lida
 3. LI Zhengsheng
 4. Yang Yinan
 5. Lu Jingjing

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...