skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 18.978  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những điều cần biết khi đối xử với đồng nghiệp

Li Hao; Phan Hà Sơn người dịch

H. : Nxb.Hà nội, 2004 - (650.1 LIH 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Designing effective online instruction : a handbook for web-based courses
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing effective online instruction : a handbook for web-based courses

Koontz Franklin R.; Compora Daniel P.; Li Hongqin

Lanham, Md. : Rowman & Littlefield Education, 2006. - (LB1044.87 .K66 2006) - ISBN1578863864 (hardcover : alk. paper);ISBN1578863872 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong tiểu thuyết của Haruki Murakami : Luận văn ThS. Văn học : 60 22 32

Nguyễn Thị Bích Thuận; Hoài Thu người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (895.63 NG-T 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lý luận phê bình văn học Việt Nam giai đoạn 1986- 2000 những hướng tiếp cận mới : Đề tài NCKH. QX.98.10

Phạm Quang Long; Hà Minh Đức; Hoài Thu; Nguyễn Văn Nam; Vn Khang

H. : ĐHKHXH & NV, 2002 - (895.922 09 PH-L 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global patterns of groundwater table depth

Fan, Y ; Li, H ; Miguez-Macho, G

Science (New York, N.Y.), 22 February 2013, Vol.339(6122), pp.940-3 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 23430651 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1229881

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global patterns of groundwater table depth.(REPORTS)(Author abstract)

Fan, Y. ; Li, H. ; Miguez - Macho, G.

Science, Feb 22, 2013, Vol.339(6122), p.940(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defect compensation in LaAlO 3 perovskite-based high dielectric constant oxides

Li, H. ; Robertson, J.

Journal of Applied Physics, 01 August 2012, Vol.112(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8979 ; E-ISSN: 1089-7550 ; DOI: 10.1063/1.4744042

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic structure of epitaxial germanium-metal germanate interfaces.(Report)

Li, H. ; Lin, L. ; Robertson, J.

Journal of Applied Physics, Dec 1, 2012, Vol.112(11), p.114114-1-114114-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8979

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic tunnel junction design margin exploration for self-reference sensing scheme

Sun, Z. ; Li, H. ; Wang, X.

Proceedings Of The 55th Annual Conference On Magnetism And Magnetic Materials, Atlanta, Georgia (14-18 November 2010): Journal of Applied Physics, 01 April 2012, Vol.111(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8979 ; E-ISSN: 1089-7550 ; DOI: 10.1063/1.3679647

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Interpreting China's carbon flows
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interpreting China's carbon flows

Qi, Y. ; Li, H. ; Wu, T.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 07/09/2013, Vol.110(28), pp.11221-11222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1309470110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Structural Basis for Effector Control and Redox Partner Recognition in Cytochrome P450
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Basis for Effector Control and Redox Partner Recognition in Cytochrome P450

Tripathi, S. ; Li, H. ; Poulos, T. L.

Science, 06/07/2013, Vol.340(6137), pp.1227-1230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1235797

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

228 Preclinical mouse clinical trial (MCT) for guiding human trial

Li, H

European Journal of Cancer, September 2015, Vol.51, pp.S36-S36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8049 ; E-ISSN: 1879-0852 ; DOI: 10.1016/S0959-8049(16)30115-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Abstract PR611: Monitoring Cerebral Oxygen Saturation in Hypertensive Patients Undergoing Major Abdominal Surgery. A Prospective Cohort Study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstract PR611: Monitoring Cerebral Oxygen Saturation in Hypertensive Patients Undergoing Major Abdominal Surgery. A Prospective Cohort Study

Li, H.

Anesthesia & Analgesia, 2016, Vol.123, pp.777-778 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1213/01.ane.0000492990.38417.15

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Behavior of hydrogen in wide band gap oxides.(Report)

Li, H. ; Robertson, J.

Journal of Applied Physics, May 28, 2014, Vol.115(20), p.203708-1-203708-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8979

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantum manifestation of roaming in H+MgH->Mg+[H.sub.2]: the birth of roaming resonances.(Report)

Anyang Li ; Jun Li ; H. Guo

Journal of Physical Chemistry A, June 20, 2013, Vol.117(24), p.5052-5060 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1089-5639

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Germanium oxidation occurs by diffusion of oxygen network interstitials

Li, H. ; Robertson, J.

Applied Physics Letters, 29 May 2017, Vol.110(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: 10.1063/1.4984805

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Successful Second Stem Cell Transplantation in Fanconi Anemia: A Case Report

Li, H ; Xu, Q

Transplantation Proceedings, September 2015, Vol.47(7), pp.2298-2300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-1345 ; E-ISSN: 1873-2623 ; DOI: 10.1016/j.transproceed.2015.06.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Comment on "Phonemic Diversity Supports a Serial Founder Effect Model of Language Expansion from Africa"
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment on "Phonemic Diversity Supports a Serial Founder Effect Model of Language Expansion from Africa"

Wang, C.-C. ; Ding, Q.-L. ; Tao, H. ; Li, H.

Science, 02/10/2012, Vol.335(6069), pp.657-657 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1207846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbon nanotube seeded silicon crystal growth

Li, Y. F. ; Li, H. ; Sun, F. W. ; Zhang, X. Q. ; Liew, K. M.

Journal of Applied Physics, 01 July 2011, Vol.110(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8979 ; E-ISSN: 1089-7550 ; DOI: 10.1063/1.3603048

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of ballistic transport in nanoscale devices by using an accelerated finite element contact block reduction approach

Li, H. ; Li, G.

Journal of Applied Physics, 28 August 2014, Vol.116(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8979 ; E-ISSN: 1089-7550 ; DOI: 10.1063/1.4893581

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 18.978  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1963  (89)
 2. 1963đến1976  (173)
 3. 1977đến1990  (700)
 4. 1991đến2005  (5.395)
 5. Sau 2005  (12.547)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (16.547)
 2. Chinese  (1.453)
 3. German  (110)
 4. Japanese  (95)
 5. French  (71)
 6. Portuguese  (26)
 7. Russian  (22)
 8. Korean  (19)
 9. Norwegian  (13)
 10. Spanish  (6)
 11. Italian  (5)
 12. Danish  (1)
 13. Vietnamese  (1)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li, H
 2. H. Li
 3. Zhang, J
 4. Wang, J
 5. Zhang, Y

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...