skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and device for plankton separation

Leland Nancy

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can Falls on Stairs Result in Small Intestine Perforations?

Huntimer, Cynthia Marie ; Muret - Wagstaff, Sharon ; Leland, Nancy Lee

Pediatrics, August, 2000, Vol.106(2), p.301 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-4005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND DEVICE FOR PLANKTON SEPARATION

Leland Nancy

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND DEVICE FOR PLANKTON SEPARATION

Leland Nancy

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND DEVICE FOR PLANKTON SEPARATION

Leland Nancy

Toàn văn sẵn có

6
Alternative Methods for Analysis of Cyanobacterial Populations in Drinking Water Supplies: Fluorometric and Toxicological Applications Using Phycocyanin
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alternative Methods for Analysis of Cyanobacterial Populations in Drinking Water Supplies: Fluorometric and Toxicological Applications Using Phycocyanin

Leland, Nancy J. ; Haney, James F.

Journal of Water Resource and Protection, 2018, Vol.10(08), pp.740-761 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1945-3094 ; E-ISSN: 1945-3108 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4236/jwarp.2018.108042

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variations in pregnancy outcomes by race among 10-14-year-old mothers in the United States

Leland, Nancy Lee ; Petersen, Donna J. ; Braddock, Mary ; Alexander, Greg R.

Public Health Reports, Jan-Feb, 1995, Vol.110(1), p.53(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-3549

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pregnancy outcomes of US-born and foreign-born Japanese Americans

Alexander, Greg ; Mor, Joanne ; Kogan, Michael ; Leland, Nancy ; Kieffer, Edith

American Journal of Public Health, Jun 1996, Vol.86(6), pp.820-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00900036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pregnancy Outcomes of U.S.-born Puerto Ricans: The Role of Maternal Nativity Status

Engel, Teresa ; Alexander, Greg R ; Leland, Nancy L

American Journal of Preventive Medicine, January 1995, Vol.11(1), pp.34-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0749-3797 ; E-ISSN: 1873-2607 ; DOI: 10.1016/S0749-3797(18)30498-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The TAC paradigm: specifying tangible user interfaces

Shaer, Orit ; Leland, Nancy ; Calvillo-Gamez, Eduardo ; Jacob, Robert

Personal and Ubiquitous Computing, 2004, Vol.8(5), pp.359-369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1617-4909 ; E-ISSN: 1617-4917 ; DOI: 10.1007/s00779-004-0298-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method And Device For Plankton Separation

Leland, Nancy

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and device for plankton separation

Leland, Nancy

Toàn văn sẵn có

13
Evaluation of Size Structure in Freshwater Cyanobacterial Populations: Methods to Quantify Risk Associated with Changes in Biomass and Microcystin Concentrations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of Size Structure in Freshwater Cyanobacterial Populations: Methods to Quantify Risk Associated with Changes in Biomass and Microcystin Concentrations

Leland, Nancy J. ; Haney, James F. ; Conte, Kristin ; Malkus-Benjamin, Karen ; Horsely, Bryan

Journal of Water Resource and Protection, 2019, Vol.11(06), pp.810-829 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1945-3094 ; E-ISSN: 1945-3108 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4236/jwarp.2019.116049

Toàn văn sẵn có

14
Reducing the Risk: Impact of a New Curriculum on Sexual Risk-Taking
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reducing the Risk: Impact of a New Curriculum on Sexual Risk-Taking

Kirby, Douglas ; Barth, Richard P. ; Leland, Nancy ; Fetro, Joyce V.

Family Planning Perspectives, 11/1991, Vol.23(6), p.253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00147354 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2135776

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (3)
 2. 1996đến2003  (2)
 3. 2004đến2015  (2)
 4. 2016đến2018  (4)
 5. Sau 2018  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (8)
 2. Sáng chế  (6)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Leland, Nancy
 2. Leland, Nl
 3. Leland Nancy
 4. Leland, N
 5. Leland, N.L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...