skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 22.998  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quá trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 1986 - 2000

Lee Kang Woo

H. : ĐHQGHN, 2003 - (330.9597 LEE 2003)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quá trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 1986 - 2000 : Luận án TS Lịch sử Việt Nam 5 03 15

Lee Kang Woo; Phùng Hữu Phú Người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2003 - (959.70442 LEE 2003)

Truy cập trực tuyến

3
Microsoft Word 2002
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microsoft Word 2002

O'Leary Timothy J.; Lee Kathryn M; O'Leary Linda I

Boston : McGraw-Hill/Irwin, c2002. - (005.52 OLE 2002) - ISBN007247162X (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu các hình thức chăm sóc giáo dục con em người lao động trong lứa tuổi mầm non tại các doanh nghiệp ở Hà Nội và Seoul : Luận án TS. Xã hội học: 62.31.30.01

Lee Kye Sun; Lê Thị Quý người hướng dẫn; Nguyễn Thị Kim Hoa người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2010 - (305.23 LEE 2010)

Truy cập trực tuyến

5
Recent advances in computational science & engineering : proceedings of the International Conference on Scientific and Engineering Computation (IC-SEC) 2002 ; 3-5 December 2002, Raffles City Convention Centre, Singapore
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent advances in computational science & engineering : proceedings of the International Conference on Scientific and Engineering Computation (IC-SEC) 2002 ; 3-5 December 2002, Raffles City Convention Centre, Singapore

International Conference on Scientific and Engineering Computation (IC-SEC) (2002 : Singapore); Lee H. P; Kumar K; Institute of High Performance Computing (Singapore); National University of Singapore.

London : Imperial College Press, 2002. - (004.1 REC 2002) - ISBN1860943454 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
National Museum of Korea
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Museum of Korea

Lee Kyong-hee; Whitfield Roderick; Chan Ted; Kungnip Chungang Pangmulgwan (Korea)

Seoul : Cultural Foundation of National Museum of Korea, c2007. - (069.095195 NAT 2007) - ISBN9788993518030;ISBN8993518033

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use it or lose it: Medicare's new paradigm for durable medical equipment coverage?

Brown, Lee K

Chest, October 2010, Vol.138(4), pp.785-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1931-3543 ; PMID: 20923798 Version:1 ; DOI: 10.1378/chest.10-1168

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Interventions Shown to Aid Executive Function Development in Children 4 to 12 Years Old
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interventions Shown to Aid Executive Function Development in Children 4 to 12 Years Old

Diamond, A. ; Lee, K.

Science, 08/19/2011, Vol.333(6045), pp.959-964 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1204529

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Martial Arts Research: Weak Evidence--Response
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Martial Arts Research: Weak Evidence--Response

Diamond, A. ; Lee, K.

Science, 10/21/2011, Vol.334(6054), pp.311-311 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.334.6054.311-a

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coulomb impurity effect on Dirac electron in graphene magnetic dot.(Report)

C. M. Lee ; K. S. Chan

Journal of Applied Physics, Oct 14, 2013, Vol.114(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8979

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Lowering the Temperature of Solid Oxide Fuel Cells
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lowering the Temperature of Solid Oxide Fuel Cells

Wachsman, E. D. ; Lee, K. T.

Science, 11/18/2011, Vol.334(6058), pp.935-939 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1204090

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Quantum Algorithms for Quantum Field Theories
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantum Algorithms for Quantum Field Theories

Jordan, S. P. ; Lee, K. S. M. ; Preskill, J.

Science, 06/01/2012, Vol.336(6085), pp.1130-1133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1217069

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Identification of Mechanism That Couples Multisite Phosphorylation of Yes-associated Protein (YAP) with Transcriptional Coactivation and Regulation of Apoptosis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of Mechanism That Couples Multisite Phosphorylation of Yes-associated Protein (YAP) with Transcriptional Coactivation and Regulation of Apoptosis

Lee, K.-K. ; Yonehara, S.

Journal of Biological Chemistry, 03/16/2012, Vol.287(12), pp.9568-9578 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; E-ISSN: 1083-351X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M111.296954

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spin Hall effect-driven spin torque in magnetic textures

Manchon, A. ; Lee, K.-J.

Applied Physics Letters, 11 July 2011, Vol.99(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: 10.1063/1.3609236

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erratum: “Spin hall effect-driven spin torque in magnetic texture” [Appl. Phys. Lett. 99, 022504 (2011)]

Manchon, A. ; Lee, K.-J.

Applied Physics Letters, 28 November 2011, Vol.99(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: 10.1063/1.3665407

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive Servoventilation: Answer to a Sleep Physician's Dream?

Brown, Lee K

Chest, December 2015, Vol.148(6), pp.1369-1372 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-3692 ; E-ISSN: 1931-3543 ; DOI: 10.1378/chest.15-1540

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Fatigue Is the Best Pillow
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fatigue Is the Best Pillow

Brown, Lee K.

Chest, 06/2013, Vol.143(6), pp.1523-1525 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00123692 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1378/chest.13-0508

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Point: Should Board Certification in Sleep Be Required to Prescribe CPAP Therapy on the Basis of Home Sleep Testing? Yes

Brown, Lee K

Chest, December 2013, Vol.144(6), pp.1752-1754 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-3692 ; E-ISSN: 1931-3543 ; DOI: 10.1378/chest.13-1697

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Achieving adherence to positive airway pressure therapy: modifying pressure and the Holy Grail

Brown, Lee K

Chest, June 2011, Vol.139(6), pp.1266-1268 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1931-3543 ; PMID: 21652553 Version:1 ; DOI: 10.1378/chest.11-0185

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive servoventilation: answer to a sleep physician's dream?(Report)

Brown, Lee K.

Chest, 2015, Vol.148(6), p.1369(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-3692

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 22.998  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (214)
 2. 1960đến1974  (771)
 3. 1975đến1989  (2.913)
 4. 1990đến2005  (9.635)
 5. Sau 2005  (9.370)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (21.616)
 2. German  (486)
 3. Korean  (422)
 4. French  (397)
 5. Japanese  (211)
 6. Chinese  (129)
 7. Spanish  (59)
 8. Portuguese  (36)
 9. Danish  (18)
 10. Norwegian  (16)
 11. Italian  (6)
 12. Russian  (5)
 13. Greek  (4)
 14. Ukrainian  (4)
 15. Polish  (3)
 16. Vietnamese  (3)
 17. Czech  (2)
 18. Turkish  (2)
 19. Hungarian  (1)
 20. Dutch  (1)
 21. Finnish  (1)
 22. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lee, K
 2. Lee, K-H
 3. Lee, K. H.
 4. Lee, Kh
 5. Lee, K.-W.

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Humans
 3. Female
 4. Male
 5. Animals

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...