skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Cu Ba với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cu Ba với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân

, Xuân Quỳnh

Lê, X. Q. (1987). Cu Ba với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Số 232 + 233 (Tháng 1+2), 119-126.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/72217

Truy cập trực tuyến

2
Application of GIS and modelling in health risk assessment for urban road mobility
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of GIS and modelling in health risk assessment for urban road mobility

Vu, Van Hieu; Le, Xuan Quynh; Pham, Ngoc Ho; Hens, Luc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30695

Truy cập trực tuyến

3
Application of GIS and modelling in health risk assessment for urban road mobility
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of GIS and modelling in health risk assessment for urban road mobility

Vu, Van Hieu; Le, Xuan Quynh; Ngoc-Ho Pham, Ngoc Ho

ISIKNOWLEDGE; 0944-1344; http://link.springer.com/article/10.1007/s11356-013-1492-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32296

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ozahir nỗi ám ảnh

Coelho Paulo; Xuân Quỳnh người dịch

H. : Văn học, 2006 - (898 COE 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stakeholder perceptions and involvement in the implementation of EMS in ports in Vietnam and Cambodia

Le, Xuan - Quynh ; Vu, Van - Hieu ; Hens, Luc ; Van Heur, Bas

Journal of Cleaner Production, Feb 1, 2014, Vol.64, p.173(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stakeholder perceptions and involvement in the implementation of EMS in ports in Vietnam and Cambodia

Le, Xuan-Quynh ; Vu, Van-Hieu ; Hens, Luc ; Van Heur, Bas

Journal of Cleaner Production, 01 February 2014, Vol.64, pp.173-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526 ; E-ISSN: 1879-1786 ; DOI: 10.1016/j.jclepro.2013.07.032

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of GIS and modelling in health risk assessment for urban road mobility

Vu, Van-Hieu ; Le, Xuan-Quynh ; Pham, Ngoc-Ho ; Hens, Luc

Environmental Science and Pollution Research, 2013, Vol.20(8), pp.5138-5149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-013-1492-5

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of GIS and modelling in health risk assessment for urban road mobility

Vu, Van-Hieu ; Le, Xuan-Quynh ; Pham, Ngoc-Ho ; Hens, Luc

Environmental Science and Pollution Research International, Aug 2013, Vol.20(8), pp.5138-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09441344 ; E-ISSN: 16147499 ; DOI: 10.1007/s11356-013-1492-5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (1)
 2. 2011đến2012  (1)
 3. 2013đến2013  (2)
 4. 2014đến2017  (4)
 5. Sau 2017  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hens, Luc
 2. Le, Xuan-Quynh
 3. Vu, Van-Hieu
 4. Hens, L.
 5. Pham, Ngoc-Ho

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...