skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
What Danish patients want: Gender, profession and age of therapist
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Danish patients want: Gender, profession and age of therapist

Højgaard, A.D. ; Laursen, B.S.

Sexologies, 07/2017, Vol.26(3), pp.e21-e25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 11581360 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.sexol.2017.04.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Development of a questionnaire encompassing indicators of distress: A tool for use with women in surgical continuity of care for breast cancer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a questionnaire encompassing indicators of distress: A tool for use with women in surgical continuity of care for breast cancer

Jørgensen, L. ; Garne, J.P. ; Søgaard, M. ; Laursen, B.S.

European Journal of Oncology Nursing, 04/2015, Vol.19(2), pp.129-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14623889 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2014.10.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long-term effects of oxygen-enriched high-flow nasal cannula treatment in COPD patients with chronic hypoxemic respiratory failure

Storgaard LH ; Hockey H ; Laursen BS ; Weinreich Um

International Journal of COPD, 01 April 2018, Vol.13, pp.1195-1205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1178-2005 ; E-ISSN: 1178-2005

Toàn văn sẵn có

4
The experience of distress in relation to surgical treatment and care for breast cancer: An interview study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The experience of distress in relation to surgical treatment and care for breast cancer: An interview study

Jørgensen, L. ; Garne, J.P. ; Søgaard, M. ; Laursen, B.S.

European Journal of Oncology Nursing, 12/2015, Vol.19(6), pp.612-618 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14623889 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2015.03.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Prevalence and predictors of distress in women taking part in surgical continuity of care for breast cancer: A cohort study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and predictors of distress in women taking part in surgical continuity of care for breast cancer: A cohort study

Jørgensen, L. ; Laursen, B.S. ; Garne, J.P. ; Sherman, K.A. ; Søgaard, M.

European Journal of Oncology Nursing, 06/2016, Vol.22, C, pp.30-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14623889 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2016.01.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

16 Feasibility of a prehospital acute dyspnoea score – a pilot study

Lindskou, TA ; Sørensen, Awk ; Laursen, BS ; Weinreich, Um ; Christensen, Ef

BMJ Open May 2017, Vol.7(Suppl 3), p.A6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2044-6055 ; E-ISSN: 2044-6055 ; DOI: 10.1136/bmjopen-2017-EMSabstracts.16

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long-term effects of oxygen-enriched high-flow nasal cannula treatment in COPD patients with chronic hypoxemic respiratory failure

Storgaard LH ; Hockey H ; Laursen BS ; Weinreich Um

Toàn văn sẵn có

8
Antifouling effect of hydrogen peroxide release from enzymatic marine coatings: Exposure testing under equatorial and Mediterranean conditions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antifouling effect of hydrogen peroxide release from enzymatic marine coatings: Exposure testing under equatorial and Mediterranean conditions

Olsen, S.M. ; Kristensen, J.B. ; Laursen, B.S. ; Pedersen, L.T. ; Dam-Johansen, K. ; Kiil, S.

Progress in Organic Coatings, 7/2010, Vol.68(3), pp.248-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03009440 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.porgcoat.2010.01.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
P266 IMPACT OF UNDERNUTRITION IN THE INDIVIDUAL PATIENT. A QUALITATIVE INTERVIEW STUDY IN MEDICAL GASTROENTEROLOGY PATIENTS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

P266 IMPACT OF UNDERNUTRITION IN THE INDIVIDUAL PATIENT. A QUALITATIVE INTERVIEW STUDY IN MEDICAL GASTROENTEROLOGY PATIENTS

Holst, M. ; Laursen, B.S. ; Rasmussen, H.H.

Clinical Nutrition Supplements, 1/2008, Vol.3, S1, p.143

ISSN: 17441161 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1744-1161(08)70328-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2014  (1)
 3. 2015đến2015  (2)
 4. 2016đến2017  (3)
 5. Sau 2017  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Laursen, B S
 2. Laursen, BS
 3. Sogaard, M
 4. Garne, J.P
 5. Søgaard, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...