skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management Information Systems Managing the digital firm

Laudon Kenneth C Laudon Jane P

Pearson; 2016 - (658.478 LAU 2016)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management information systems

Laudon Kenneth C Laudon Jane P

Prentice Hall; 2012 - (303 KEN 2012)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management information systems managing the digital firm 12th ed

Laudon Kenneth C; Laudon Jane P

Prentice Hall; 2012 - (658.4 LAU 2012)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management information systems managing the digital firm 13th ed

Laudon Kenneth C Laudon Jane P

Pearson Education; 2014 - (658.4 LAU 2014)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essentials of management information systems 10th ed

Laudon Kenneth C Laudon Jane P

Pearson; 2013 - (658.4 LAU 2013)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essentials of management information systems 12th ed

Laudon Kenneth C Laudon Jane P

Pearson; 2016 - (658.4 LAU 2016)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management information systems managing the digital firm

Laudon Kenneth C; Laudon Jane P

Polity Press; 2006 - (658.4 LAU 2006)

Truy cập trực tuyến

8
Management Information Systems : managing the digital firm
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management Information Systems : managing the digital firm

Laudon Kenneth C.; Laudon Jane P

NY. : Pearson, 2016 - (658.4038 LAU 2016) - ISBN9781292094007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Bedrijfsinformatiesystemen
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bedrijfsinformatiesystemen

Laudon, Kenneth C. ; Grembergen, van, Wim ; Laudon, Jane P. ; Thiadens, Th.J.G.

ISBN: 978-90-430-1744-2

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Analysis to Evaluation

Schwabe, Gerhard; Laudon, Kenneth C ; Laudon, Jane P

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Analysis to Interface Design - The Cuparla-Example

Schwabe, Gerhard ; Wilczek, Stephan ; Krcmar, Helmut; Laudon, Kenneth C ; Laudon, Jane P

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...