skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 69  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Movement of position indicator on touchscreen

Langoulant Brendan J ; Shaffer Joshua H

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOUVEMENT D'INDICATEUR DE POSITION SUR UN ÉCRAN TACTILE
MOVEMENT OF POSITION INDICATOR ON TOUCHSCREEN

Langoulant, Brendan, J ; Shaffer, Joshua, H

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Movement of Position Indicator on Touchscreen

Langoulant Brendan J ; Shaffer Joshua H

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AMÉLIORATION DE LA GESTION DE L'ÉNERGIE
POWER MANAGEMENT ENHANCEMENT

Langoulant, Brendan J ; Titi, Justin ; Albert, Eric J

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

POWER MANAGEMENT ENHANCEMENT

Langoulant Brendan J ; Titi Justin ; Albert Eric J

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power management enhancement

Langoulant Brendan J ; Titi Justin ; Albert Eric J

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variable anonymous identifier value

Neuenschwander Erik C ; Boulé André M. J ; Langoulant Brendan J ; Stites David Robert ; Hawkins Tyler Dagan Mcrae

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VALEUR D'IDENTIFIANT ANONYME VARIABLE
VARIABLE ANONYMOUS IDENTIFIER VALUE

Neuenschwander, Erik, C ; Boulé, André, M.J ; Langoulant, Brendan, J ; Stites, David, Robert ; Hawkins, Tyler, Dagan Mcrae

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VARIABLE ANONYMOUS IDENTIFIER VALUE

Neuenschwander Erik C ; Boulé André M.J ; Langoulant Brendan J ; Stites David Robert ; Hawkins Tyler Dagan Mcrae

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices and Methods for Capturing and Interacting with Enhanced Digital Images

Penha Henrique D ; Apodaca Gregory M ; Langoulant Brendan J ; Manzari Behkish J ; Mezak Charles A ; Pivonka Pavel ; Titi Justin S ; Bovet Simon

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Location-based operating modes

Huang, Ronald K ; Mayor, Robert ; Luttrell, Maximilian H ; Langoulant, Brendan J ; Carr, Vera ; Rhee, Stephen J ; Novick, Gregory

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOCATION-BASED OPERATING MODES

Huang Ronald K ; Mayor Robert ; Luttrell Maximilian H ; Langoulant Brendan J ; CARR Vera ; Rhee Stephen J ; Novick Gregory

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices and methods for capturing and interacting with enhanced digital images

Penha Henrique D ; Apodaca Gregory M ; Langoulant Brendan J ; Manzari Behkish J ; Mezak Charles A ; Pivonka Pavel ; Titi Justin S ; Bovet Simon

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces for retrieving contextually relevant media content

Miura, Britt S ; Bovet, Simon ; Butcher, Gary Ian ; Circlaeys, Eric ; Dye, Alan C ; Gobera Rubalcava, Daniel E ; Irani, Cyrus Daniel ; Lemay, Stephen O ; Langoulant, Brendan J ; Lopez, Paulo Michaelo ; Penha, Henrique ; Titi, Justin S ; Wilson, Christopher

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces for retrieving contextually relevant media content

Miura, Britt S ; Bovet, Simon ; Butcher, Gary Ian ; Circlaeys, Eric ; Dye, Alan C ; Gobera Rubalcava, Daniel E ; Irani, Cyrus Daniel ; Lemay, Stephen O ; Langoulant, Brendan J ; Lopez, Paulo Michaelo ; Penha, Henrique ; Titi, Justin S ; Wilson, Christopher

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES FOR RETRIEVING CONTEXTUALLY RELEVANT MEDIA CONTENT

Miura Britt S ; Bovet Simon ; Butcher Gary Ian ; Circlaeys Eric M. G ; Dye Alan C ; Gobera Rubalcava Daniel E ; Irani Cyrus Daniel ; Lemay Stephen O ; Langoulant Brendan J ; Lopez Paulo Michaelo ; Penha Henrique ; Titi Justin S ; Wilson Christopher

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces for retrieving contextually relevant media content

Miura, Britt S ; Bovet, Simon ; Butcher, Gary Ian ; Circlaeys, Eric M. G ; Dye, Alan C ; Gobera Rubalcava, Daniel E ; Irani, Cyrus Daniel ; Lemay, Stephen O ; Langoulant, Brendan J ; Lopez, Paulo Michaelo ; Penha, Henrique ; Titi, Justin S ; Wilson, Christopher

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES FOR RETRIEVING CONTEXTUALLY RELEVANT MEDIA CONTENT

Miura, Britt S ; Bovet, Simon ; Circlaeys, Eric M.G ; Dye, Alan C ; Gobera Rubalcava, Daniel E ; Irani, Cyrus Daniel ; Langoulant, Brendan J ; Lemay, Stephen O ; Titi, Justin S

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Han, Byron ; Shepherd, Matthew E ; Chaudhri, Imran ; Christie, Gregory N ; Coffman, Patrick L ; Federighi, Craig M ; Gamble, Matthew H ; Paine, Brittany D ; Langoulant, Brendan J ; Marciniak, Craig A ; Pitschel, Donald W ; Schimpf, Daniel O ; Whalley, Andrew R ; Whitney, Christopher R ; Dascola, Jonathan R ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

用于基于指纹传感器输入来操纵用户界面的设备、方法和图形用户界面
Device, method, and graphical user interface for manipulating user interfaces based on fingerprint sensor inputs

Han Byron B ; Shepherd Matthew E ; Chaudhri Imran ; Christie Gregory ; Coffman Patrick L ; Federighi Craig M ; Gamble Matthew H ; Hughes Brittany D ; Langoulant Brendan J ; Marciniak Craig A ; Pitschel Donald W ; Schimpf Daniel O ; Whalley Andrew R ; Whitney Christopher R ; Dascola Jonathan R ; Yang Lawrence

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 69  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (2)
 2. 2014đến2014  (4)
 3. 2015đến2015  (5)
 4. 2016đến2017  (30)
 5. Sau 2017  (28)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (66)
 2. Chinese  (12)
 3. French  (12)
 4. German  (7)
 5. Korean  (5)
 6. Spanish  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Langoulant, Brendan J
 2. Federighi, Craig M
 3. Pitschel, Donald W
 4. Dascola, Jonathan R
 5. Coffman, Patrick L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...