skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
O Voto em Bloco Individual no Brasil: Notas de Pesquisa sobre a Eleição Senatorial de Duas Vagas
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O Voto em Bloco Individual no Brasil: Notas de Pesquisa sobre a Eleição Senatorial de Duas Vagas

Lacerda, Alan Daniel Freire de

Revista Brasileira de Ciência Política, 08/2018, Issue 26, pp.107-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0103-3352 ; E-ISSN: 2178-4884 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/0103-335220182603

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ação coletiva e cooperação intermunicipal em duas metrópoles

Lacerda, Alan Daniel Freire de

Caderno CRH, 01 April 2011, Vol.24(61), pp.153-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1983-8239 ; DOI: 10.1590/S0103-49792011000100011

Toàn văn sẵn có

3
Ação coletiva e cooperação intermunicipal em duas metrópoles
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ação coletiva e cooperação intermunicipal em duas metrópoles

Lacerda, Alan Daniel Freire de

Caderno CRH, 04/2011, Vol.24(61), pp.153-166 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 0103-4979 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0103-49792011000100011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teorias da democracia e a práxis política e social brasileira: limites e possibilidades

Monteiro, Lorena Madruga ; Moura, Joana Tereza Vaz de ; Lacerda, Alan Daniel Freire

Sociologias, 01 April 2015, Vol.17(38), pp.156-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-0337 ; DOI: 10.1590/15174522-017003811

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
A anatomia da participação: os conselhos como arena decisória
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A anatomia da participação: os conselhos como arena decisória

Moura, Joana Tereza Vaz de ; Lacerda, Alan Daniel Freire ; Almeida, Lindijane Bento

Plural (São Paulo. Online), 06/08/2011, Vol.18(1), p.117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0104-6721 ; E-ISSN: 2176-8099 ; DOI: http://dx.doi.org/10.11606/issn.2176-8099.pcso.2011.74524

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O PT e a Unidade Partidária como Problema

Lacerda, Alan Daniel Freire de

Dados, January 2002, Vol.45(1), pp.39-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-4588 ; DOI: 10.1590/S0011-52582002000100002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O PT e a Unidade Partidária como Problema

Lacerda Alan Daniel Freire de

Dados: Revista de Ciências Sociais, 01 January 2002, Vol.45(1), pp.39-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-5258 ; E-ISSN: 0011-5258

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Portuguese  (4)
  2. English  (4)
  3. Spanish  (2)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...