skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
DISTRIBUTION ET ÉVALUATION DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISTRIBUTION ET ÉVALUATION DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES

MAYOUE, Aurélien; LADOUX, Pierre-Olivier; HOANG, Thanh Lam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/321

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISTRIBUTION ET ÉVALUATION DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES

HOANG Thanh Lam; LADOUX Pierre Olivier; MAYOUE Aurélien

2009

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. MAYOUE Aurélien
  2. HOANG Thanh Lam
  3. LADOUX Pierre Olivier
  4. HOANG, Thanh Lam
  5. MAYOUE, Aurélien

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...