skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở lý thuyết hàm biến phức

Nguyễn Thuỷ Thanh

H. : ĐHQGHN, 2007 - (515.9 NG-T 2007)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập và các định lý giải tích. Quyển 1, Tập 2, Lý thuyết hàm

Polya

H. : ĐH và THCN, 1983 - (515 POL(1.2) 1983)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Теория функций

Гурвиц А.; Курант Р

М. : Наука, 1968

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Vấn đề đối xứng và lý thuyết hàm ngôn (trên tư liệu tiếng Anh và tiếng Việt)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vấn đề đối xứng và lý thuyết hàm ngôn (trên tư liệu tiếng Anh và tiếng Việt)

Cao, Thành Việt; Trịnh, Hữu Tuệ

Cao, T. V. (2017). Vấn đề đối xứng và lý thuyết hàm ngôn (trên tư liệu tiếng Anh và tiếng Việt). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54490

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập lí thuyết hàm số biến thực : các bài toán và định lí

Otran YU.S.; Trần Phúc Cương Người dịch

H. : ĐH và THCN, 1977 - (515 OTR 1977)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập và các định lý giải tích. Quyển1.Tập 2

Polya G.; Xegơ G

H. : ĐH và THCN, 1983 - (515 POL(1.2) 1983)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Задачи по теории функций действительного переменного

Леонтьева Т. А.; Панферов В. С; Серов В. С

M. : МГУ, 1997 - (515 Лео 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở lý thuyết hàm hình học

Đỗ Đức Thái

H. : ĐHSP, 2003 - (516.3 ĐO-T 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình lý thuyết hàm suy rộng và không gian Sobolev

Đặng Anh Tuấn

H ĐHQGHN; 2016 - (515.782)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vấn đề đối xứng và lý thuyết hàm ngôn trên tư liệu tiếng Anh và tiếng Việt

Cao Thành Việt

H ĐH KHXV & NV; 2017

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính

Lê Quang Trung

H. : ĐHQG, 1997 - (515 LE-T 1997)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán học cao cấp T2 phép tính vi phân-các hàm thông dụng Guy Lefort

Lefort G.

H. : Giáo dục , [19??]

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lý thuyết hàm ngẫu nhiên và ứng dụng vào vấn đề điều khiển tự động. Tập 2

Pygatrep V.S.; Nguyễn Văn Hữu

H. : ĐH và THCN , 1978 - (515 PYG(2) 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở lý thuyết hàm và giải tích hàm. Tập 2

Cônmôgôrốp A.N.; Fômin X.V; Võ Tiếp người dịch

H. : Giáo dục, 1971 - (515 CON(2) 1971)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở lý thuyết hàm và giải tích hàm. Tập 1

Nguyễn Văn Khuê; Bùi Tất Đắc; Đỗ Đức Thái

H. : Giáo dục, 2001 - (515 NG-K(1) 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở lý thuyết hàm ngẫu nhiên và ứng dụng trong khí tượng thuỷ văn

KazakevitsĐ.I; Nguyễn Thanh Sơn Người dịch; Nguyễn Văn Tuyên Hiệu đính; Phan Văn Tân Người dịch; Phạm Văn Huấn Người dịch

H. : ĐHQGHN, 2005 - (551.57 KAZ 2005)

Truy cập trực tuyến

17
Giáo trình lý thuyết hàm suy rộng và không gian Sobolev
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình lý thuyết hàm suy rộng và không gian Sobolev

Đặng Anh Tuấn

H. : ĐHQGHN, 2016 - (515.782 ĐA-T 2016) - ISBN9786046243090

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở lý thuyết hàm ngẫu nhiên và ứng dụng trong khí tượng thuỷ văn

Kazakevits Đ I

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2005

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập lý thuyết

Otran YU. S.; Trần Phúc Cương Người dịch

H. : ĐH và THCN, 1979 - H. : ĐH và THCN, 1977 - (515 OTR 1979) - (515 OTR 1977)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Density functionals : theory and applications : proceedings of the Tenth Chris Engelbrecht Summer School in Theoretical Physics held at Meerensee, near Cape Town South Africa, 19-29- January 1997
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Density functionals : theory and applications : proceedings of the Tenth Chris Engelbrecht Summer School in Theoretical Physics held at Meerensee, near Cape Town South Africa, 19-29- January 1997

Chris Engelbrecht Summer School in Theoretical Physics held at Meerensee (10th : 1997 : Cape Town, South Africa); Joubert Daniel

New York : Springer, 1998. - (530.4 DEN 1998) - ISBN3540639373

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1977  (2)
 2. 1977đến1978  (3)
 3. 1979đến1996  (3)
 4. 1997đến2001  (4)
 5. Sau 2001  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (18)
 2. Luận án, luận văn  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (12)
 2. Vietnamese  (8)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...