skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 85  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Urban Competitiveness and US Metropolitan Centres

Kresl, Peter ; Singh, Balwant

Urban Studies, February 2012, Vol.49(2), pp.239-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-0980 ; E-ISSN: 1360-063X ; DOI: 10.1177/0042098011399592

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China urban competitiveness in industrialization: Based on the panel data of 25 cities in China from 1990 to 2009

Ni, Pengfei ; Kresl, Peter ; Li, Xiaojiang

Urban Studies, October 2014, Vol.51(13), pp.2787-2805 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-0980 ; E-ISSN: 1360-063X ; DOI: 10.1177/0042098013514461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Centrality of Urban Economies to the Study of Competitiveness

Kresl, Peter

Journal of Centrum Cathedra, 2013, Vol.6(2), pp.219-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18516599 ; E-ISSN: 22264639

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Urban Economy

Kresl, Peter

Economies, 2014, Vol.2(4), pp.218-219 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 22277099 ; DOI: 10.3390/economies2040218

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Public Enterprises and the Enhancement of National Competitiveness
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Enterprises and the Enhancement of National Competitiveness

K. Kresl, Peter

Public Enterprise Half-Yearly Journal, 06/30/2016, Vol.22(1), pp.1-17

ISSN: 03513564 ; DOI: http://dx.doi.org/10.21571/pehyj.2016.2201.01

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competitiveness and the Urban Economy: Twenty-four Large US Metropolitan Areas

Kresl, Peter Karl ; Singh, Balwant

Urban Studies, May, 1999, p.1017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-0980

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Urban economy

Kresl, Peter Karl

Economies [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2227-7099 ; DOI: 10.3390/economies2040218

Toàn văn sẵn có

8
Economic strategies for mature industrial economies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic strategies for mature industrial economies

Kresl, Peter Karl;; Kresl, Peter Karl ; Edward Elgar Publishing

ISBN: 9781849806923 ; ISBN: 9781849804042

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A development officer's guide to clusters

Kresl, Peter Karl

Urban competitiveness and innovation

ISSN: ; ISBN: 9781781007914

Toàn văn không sẵn có

10
Cities and partnerships for sustainable urban development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cities and partnerships for sustainable urban development

Kresl, Peter Karl;; Kresl, Peter Karl

ISBN: 9781783479641 ; ISBN: 9781783479634 ; DOI: 10.4337/9781783479641

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Citizen Participation in Canada and the United States: the case of health care reform
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizen Participation in Canada and the United States: the case of health care reform

Kresl, Peter Κ

Presses universitaires François-Rabelais

ISBN: 9782869061866 ; ISBN: 2869061862 ; E-ISBN: 9782869065000 ; E-ISBN: 2869065000 ; DOI: 10.4000/books.pufr.7135

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competitiveness and the Urban Economy: Twenty-four Large US Metropolitan Areas

Kresl, Peter Karl ; Singh, Balwant

Urban Studies, May 1999, Vol.36(5-6), pp.1017-1027 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-0980 ; E-ISSN: 1360-063X ; DOI: 10.1080/0042098993330

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NAFTA and its disontents

Kresl, Peter Karl

International Journal, Spring, 2005, Vol.60(2), p.417(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7020

Toàn văn sẵn có

14
Urban competitiveness theory and practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Urban competitiveness theory and practice

Kresl, Peter Karl; Ietri, Daniele

ISBN: 9780415859424

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An aging population and the economic vitality of Pennsylvannia's cities and towns

Kresl, Peter Karl

Economic strategies for mature industrial economies, pp. 232-248

ISSN: ; ISBN: 1-84980-404-4

Toàn văn không sẵn có

16
Quebec City, Montreal, and the Impacts of Globalization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quebec City, Montreal, and the Impacts of Globalization

Kresl, Peter

Quebec Studies, 10/2001, Vol.32, pp.3-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-3759 ; E-ISSN: 2052-1731 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3828/qs.32.1.3

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quebec City, Montreal, and the impacts of globalization

Kresl, Peter Karl

Quebec Studies, Fall-Winter, 2001, Vol.32, p.3(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-3759

Toàn văn không sẵn có

18
Handbook of research methods and applications in urban economies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of research methods and applications in urban economies

Kresl, Peter Karl ; Sobrino, Jaime;; Kresl, Peter Karl ; Sobrino, Jaime

ISBN: 9780857934628 ; ISBN: 9780857934611 ; ISBN: 9781781953488 ; DOI: 10.4337/9780857934628

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
European cities and global competitiveness strategies for improving performance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

European cities and global competitiveness strategies for improving performance

Kresl, P.K. ; Ietri, D.;; Kresl, Peter Karl ; Ietri, Daniele

ISBN: 9780857938299 ; ISBN: 9780857938282 ; DOI: 10.4337/9780857938299

Toàn văn không sẵn có

20
European cities and global competitiveness strategies for improving performance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

European cities and global competitiveness strategies for improving performance

Kresl, Peter ; Ietri, Daniele;; Kresl, Peter Karl ; Ietri, Daniele

ISBN: 9780857938282 ; E-ISBN: 9780857938299

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 85  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1983  (9)
 2. 1983đến1992  (17)
 3. 1993đến1999  (23)
 4. 2000đến2012  (16)
 5. Sau 2012  (15)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (78)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kresl, Peter Karl
 2. Kresl, Peter
 3. Kresl, P.K.
 4. Peter Karl Kresl
 5. Kresl, PK

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...