skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 35  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Arithmetic of Finite Fields
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arithmetic of Finite Fields

Imaña, José Luis; Koç, Çetin Kaya; Gathen, Joachim von zur

978-3-540-69498-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24986

Truy cập trực tuyến

2
Introduction to the Journal of Cryptographic Engineering
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to the Journal of Cryptographic Engineering

Koç, Çetin Kaya

Journal of Cryptographic Engineering, 4/2011, Vol.1(1), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2190-8508 ; E-ISSN: 2190-8516 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s13389-011-0007-x

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Montgomery inversion

Savaş, Erkay ; Koç, Çetin

Journal of Cryptographic Engineering, 2018, Vol.8(3), pp.201-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2190-8508 ; E-ISSN: 2190-8516 ; DOI: 10.1007/s13389-017-0161-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of performance versus security in hardware realizations of small elliptic curves for lightweight applications

Trujillo-Olaya, Vladimir ; Sherwood, Timothy ; Koç, Çetin

Journal of Cryptographic Engineering, 2012, Vol.2(3), pp.179-188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2190-8508 ; E-ISSN: 2190-8516 ; DOI: 10.1007/s13389-012-0039-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and methods for providing security for computer systems

Koc Cetin Kaya

Toàn văn sẵn có

6
Open Problems in Mathematics and Computational Science
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open Problems in Mathematics and Computational Science

Koç, Çetin Kaya

ISBN: 978-3-319-10682-3 ; E-ISBN: 978-3-319-10683-0 ; DOI: 10.1007/978-3-319-10683-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and methods for providing security for computer systems

Koc, Cetin Kaya

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual Diagnostics for Deep Reinforcement Learning Policy Development

Luo, Jieliang ; Green, Sam ; Feghali, Peter ; Legrady, George ; Koç, Çetin Kaya

Arxiv ID: 1809.06781

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile phone aided operations system and method

Hammouri Ghaith M ; Sunar Berk ; Koc Cetin Kaya

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOBILE PHONE AIDED OPERATIONS SYSTEM AND METHOD

Hammouri Ghaith M ; Sunar Berk ; Koc Cetin Kaya

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computing-system identifier using software extraction of manufacturing variability

Hammouri Ghaith M ; Sunar Berk ; Koc Cetin Kaya ; Akdemir Kahraman D

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPUTING - SYSTEM IDENTIFIER USING SOFTWARE EXTRACTION OF MANUFACTURING VARIABILITY

Hammouri Ghaith M ; Sunar Berk ; Koc Cetin Kaya ; Akdemir Kahraman D

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEMS AND METHODS FOR AUTHORIZING TRANSACTIONS VIA A DIGITAL DEVICE

Hubert Matt ; Walker Cody ; Minden Carl ; Hammouri Ghaith ; Koc Cetin Kaya

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and methods for authorizing transactions via a digital device

Hubert, Matt ; Walker, Cody ; Minden, Carl ; Hammouri, Ghaith ; Koc, Cetin Kaya

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parallel bitsliced AES through PHAST: a single-source high-performance library for multi-cores and GPUs

Peccerillo, Biagio ; Bartolini, Sandro ; Koç, Çetin

Journal of Cryptographic Engineering, 2019, Vol.9(2), pp.159-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2190-8508 ; E-ISSN: 2190-8516 ; DOI: 10.1007/s13389-017-0175-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEMS AND METHODS FOR PROVIDING SECURITY FOR COMPUTER SYSTEMS

Koc Cetin Kaya

Toàn văn sẵn có

17
Efficient Unified Arithmetic for Hardware Cryptography
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient Unified Arithmetic for Hardware Cryptography

Savaş, Erkay ; Koç, Çetin Kaya

ISBN: 9780387718163 ; ISBN: 0387718168 ; E-ISBN: 9780387718170 ; E-ISBN: 0387718176 ; DOI: 10.1007/978-0-387-71817-0_6

Toàn văn sẵn có

18
Cryptographic Engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cryptographic Engineering

Koç, Çetin Kaya;; Koç, Çetin Kaya (Editor)

ISBN: 9780387718163 ; ISBN: 0387718168 ; E-ISBN: 9780387718170 ; E-ISBN: 0387718176 ; DOI: 10.1007/978-0-387-71817-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Microarchitectural Attacks and Countermeasures
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microarchitectural Attacks and Countermeasures

Acıçmez, Onur ; Koç, Çetin Kaya

ISBN: 9780387718163 ; ISBN: 0387718168 ; E-ISBN: 9780387718170 ; E-ISBN: 0387718176 ; DOI: 10.1007/978-0-387-71817-0_18

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computing matrix-valued Nevanlinna-Pick interpolation

Chen, Guanrong ; Koç, Çetin Kaya

Linear Algebra and Its Applications, 1994, Vol.203, pp.253-263 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-3795 ; E-ISSN: 1873-1856 ; DOI: 10.1016/0024-3795(94)90205-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 35  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (4)
 2. 1999đến2001  (4)
 3. 2002đến2008  (5)
 4. 2009đến2013  (12)
 5. Sau 2013  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (15)
 2. Bài báo  (10)
 3. Sách  (6)
 4. Book Chapters  (4)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (33)
 2. French  (5)
 3. German  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (4)
 2. T - Technology .  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Koç, Çetin Kaya
 2. Koç, Ç.K.
 3. Koc Cetin Kaya
 4. Koç, Çetin
 5. Koc, Cetin Kaya

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...