skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 353  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A situation model to support awareness in collaborative design

Belkadi, Farouk ; Bonjour, Eric ; Camargo, Mauricio ; Troussier, Nadège ; Eynard, Benoit

International Journal of Human - Computer Studies, January 2013, Vol.71(1), pp.110-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1071-5819 ; E-ISSN: 1095-9300 ; DOI: 10.1016/j.ijhcs.2012.03.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural Resource Knowledge and Information Management via the Victorian Resources Online Website

Imhof, Mark ; Cox, Matthew ; Fadersen, Angela ; Harvey, Wayne ; Thompson, Sonia ; Rees, David ; Pettit, Christopher

Future Internet, 2011, Vol.3(4), pp.248-280 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19995903 ; DOI: 10.3390/fi3040248

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A framework for optimising product performance through feedback and reuse of in-service experience

Igba, Joel ; Alemzadeh, Kazem ; Gibbons, Paul Martin ; Henningsen, Keld

Robotics and Computer Integrated Manufacturing, December 2015, Vol.36, pp.2-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-5845 ; E-ISSN: 1879-2537 ; DOI: 10.1016/j.rcim.2014.12.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic knowledge management in brazilian organizations

Rivadávia Correa Drummond de Alvarenga

Revista Eletrônica de Estratégia e Negócios, 01 August 2010, Vol.1(1), pp.65-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1984-3372 ; E-ISSN: 1984-3372

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

figsharefest Europe presentation "Gettin figgy with it: a year's success with figshare"

Georgina Parsons

DOI: 10.17862/cranfield.rd.5144026.v1 ; Related DOI: 10.17862/cranfield.rd.5144026

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Labfolder als Herausforderung in der Praxis

Stephan Janosch

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7039922.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7039922

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

figsharefest Europe presentation "Gettin figgy with it: a year's success with figshare"

Georgina Parsons

DOI: 10.17862/cranfield.rd.5144026

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theory of action

Jarema Batorski

DOI: 10.6084/m9.figshare.4104771.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4104771

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robust and stable multi-task manufacturing scheduling with uncertainties using a two-stage extended genetic algorithm

Authors (for blind-review purpose)

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7296683

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robust and stable multi-task manufacturing scheduling with uncertainties using a two-stage extended genetic algorithm

Authors (for blind-review purpose)

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7296683.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7296683

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

5 steps to compliance - data repository support video

Georgina Parsons

DOI: 10.6084/m9.figshare.5100925.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5100925

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

5 steps to compliance - data repository support video

Georgina Parsons

DOI: 10.6084/m9.figshare.5100925

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact, the Disciplines, and VIVO

Michael Conlon

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7159856.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7159856

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact, the Disciplines, and VIVO

Michael Conlon

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7159856

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Investigation into Shopping Behavior of Customers towards Modern Retail Stores in Vijayawada

Sandeep Kumar Machavolu and Dr. M. Srinivasa Narayana

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3806358

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Investigation into Shopping Behavior of Customers towards Modern Retail Stores in Vijayawada

Sandeep Kumar Machavolu and Dr. M. Srinivasa Narayana

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3806358.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.3806358

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theory of action

Jarema Batorski

DOI: 10.6084/m9.figshare.4104771

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Samples_BIT.csv

Chung-Lun Wei

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7170425.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7170425

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Samples_BIT.csv

Chung-Lun Wei

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7170425

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

void

author (for blind-review purpose)

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7177139.V6 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7177139

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 353  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (3)
 2. 2006đến2010  (2)
 3. 2011đến2014  (2)
 4. 2015đến2017  (151)
 5. Sau 2017  (194)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (10)
 2. Portuguese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...