skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 312  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Dự đoán các biến đổi của protein sau khi tổng hợp sử dụng các kỹ thuật khai phá dữ liệu
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dự đoán các biến đổi của protein sau khi tổng hợp sử dụng các kỹ thuật khai phá dữ liệu

Phạm, Quốc Hưng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14452

Truy cập trực tuyến

2
Phân tích và mô phỏng tình trạng giao thông dựa vào khai phá dữ liệu của phương tiện vận tải : Luận văn ThS. Máy tính: 84801
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích và mô phỏng tình trạng giao thông dựa vào khai phá dữ liệu của phương tiện vận tải : Luận văn ThS. Máy tính: 84801

Trịnh, Bá Quý; Phan, Xuân Hiếu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65808; 005.74 TR-Q 2018 / 00050009555

Truy cập trực tuyến

3
Nghiên cứu về tóm tắt văn bản tự động và ứng dụng : Luận văn ThS. Máy tính: 604801
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu về tóm tắt văn bản tự động và ứng dụng : Luận văn ThS. Máy tính: 604801

Nguyễn, Viết Hạnh; Nguyễn, Văn Minh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65157; 005.52 NG-H 2018 / 00050009360

Truy cập trực tuyến

4
Áp dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu dự báo thuê bao rời mạng trong mạng di động
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Áp dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu dự báo thuê bao rời mạng trong mạng di động

Nguyễn, Ngọc Tuân; Nguyễn, Hà Nam

Nguyễn, N. T. (2016). Áp dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu dự báo thuê bao rời mạng trong mạng di động. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050007340; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41565

Truy cập trực tuyến

5
Dự đoán tương tác protein – protein sử dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu: Luận văn ThS. Máy tính: 604801
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dự đoán tương tác protein – protein sử dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu: Luận văn ThS. Máy tính: 604801

Phạm, Văn Hiếu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61059

Truy cập trực tuyến

6
High performance data mining : scaling algorithms, applications, and systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

High performance data mining : scaling algorithms, applications, and systems

Guo Yike; Grossman Robert

Boston : Kluwer Academic, c1999. - ISBN0792377451

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data mining : concepts, models, methods, and algorithms

Kantardzic Mehmed.

Hoboken, NJ : Wiley-Interscience : IEEE Press, 2003.

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fouille de graphes dynamiques attribués découverte de phénomènes périodiques et exceptionnels = Khai phá đồ thị thuộc tính linh hoạt phát hiện hiện tượng tuần hoàn và đột biến. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin

Dương Minh Đức; Plantevit Marc; Robardet Céline

H. : Viện Pháp ngữ quốc tế, 2016 - (005.754 DU-Đ 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dự đoán tương tác protein – protein sử dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu Luận văn ThS Máy tính 604801

Phạm Văn Hiếu

H Trường Đại học Công Nghệ; 2017

Truy cập trực tuyến

10
Data Mining in the Insurance Industry : Solving Business Problems using SAS® Enterprise Miner™ Software
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data Mining in the Insurance Industry : Solving Business Problems using SAS® Enterprise Miner™ Software

Gayle, Sanford

http://db.lic.vnu.edu.vn:2129/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1063154&sp=T&sp=Pall%2CRu1000001%40%2CQtns00038&suite=def; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17853

Truy cập trực tuyến

11
Ứng dụng khai phá dữ liệu trong quản lý giao thông
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng khai phá dữ liệu trong quản lý giao thông

Vũ, Đức Việt

43 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7276

Truy cập trực tuyến

12
Các kỹ thuật phân cụm trong khai phá dữ liệu sử dụng tính toán tiến hóa
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các kỹ thuật phân cụm trong khai phá dữ liệu sử dụng tính toán tiến hóa

Phan, Minh Hải

3 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8320

Truy cập trực tuyến

13
Phụ thuộc hàm xấp xỉ và ứng dụng trong khai phá dữ liệu
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phụ thuộc hàm xấp xỉ và ứng dụng trong khai phá dữ liệu

Nguyễn, Minh Huy

2 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7521

Truy cập trực tuyến

14
Một số thuật toán khai phá luật dãy và ứng dụng thử nghiệm vào hệ thống quản lý khách hàng và tính hóa đơn nước
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số thuật toán khai phá luật dãy và ứng dụng thử nghiệm vào hệ thống quản lý khách hàng và tính hóa đơn nước

Nguyễn, Đình Văn

5 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7582

Truy cập trực tuyến

15
Ứng dụng khai phá dữ liệu trong khai thác cơ sở dữ liệu tích hợp nghành giao thông vận tải
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng khai phá dữ liệu trong khai thác cơ sở dữ liệu tích hợp nghành giao thông vận tải

Nguyễn, Hạnh Phúc; Phùng, Văn Ổn

Nguyễn, H. P. (2006). Ứng dụng khai phá dữ liệu trong khai thác cơ sở dữ liệu tích hợp nghành giao thông vận tải. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12058

Truy cập trực tuyến

16
Khai phá dữ liệu sử dụng luật kết hợp
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khai phá dữ liệu sử dụng luật kết hợp

Nguyễn, Ngọc Long; Vũ, Đức Thi

Nguyễn, N. L. (2005). Khai phá dữ liệu sử dụng luật kết hợp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11354

Truy cập trực tuyến

17
Khai phá dữ liệu phương tiện truyền thông xã hội để hiểu kinh nghiệm học tập của sinh viên
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khai phá dữ liệu phương tiện truyền thông xã hội để hiểu kinh nghiệm học tập của sinh viên

Nguyễn, Văn Thành; Trần, Thị Oanh

Nguyễn, Văn Thành. (2016). Khai phá dữ liệu phương tiện truyền thông xã hội để hiểu kinh nghiệm học tập của sinh viên. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17430

Truy cập trực tuyến

18
Ứng dụng khai phá dữ liệu trong khai thác cơ sở dữ liệu tích hợp nghành giao thông vận tải : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin : 1.01.10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng khai phá dữ liệu trong khai thác cơ sở dữ liệu tích hợp nghành giao thông vận tải : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin : 1.01.10

Nguyễn, Hạnh Phúc; Phùng, Văn Ổn, Người hướng dẫn

V_L0_00929; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42454

Truy cập trực tuyến

19
Khai phá dữ liệu sử dụng luật kết hợp
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khai phá dữ liệu sử dụng luật kết hợp

Nguyễn, Ngọc Long; Vũ, Đức Thi

Nguyễn, N. L. (2005). Khai phá dữ liệu sử dụng luật kết hợp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_00558; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42535

Truy cập trực tuyến

20
Khai phá dữ liệu vết duyệt Web cho tư vấn cá nhân hóa : Luận văn ThS. Máy tính: 60 48 01
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khai phá dữ liệu vết duyệt Web cho tư vấn cá nhân hóa : Luận văn ThS. Máy tính: 60 48 01

Nguyễn, Thạc Đan Thanh; Hà, Quang Thụy

Nguyễn, T. Đ. T. (2016). Khai phá dữ liệu vết duyệt Web cho tư vấn cá nhân hóa. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050007736; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43316

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 312  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (5)
 2. 2002đến2005  (24)
 3. 2006đến2009  (48)
 4. 2010đến2014  (67)
 5. Sau 2014  (167)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (292)
 2. Sách  (19)
 3. Bài báo  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (161)
 2. Undetermined  (60)
 3. English  (12)
 4. French  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...