skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Hilbert space methods for partial differential equations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hilbert space methods for partial differential equations

Showalter, R. E.

http://db.lic.vnu.edu.vn:2129/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1065364&sp=T&sp=Pall%2CRu1000001%40%2CQtns02380&suite=def; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18770

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích hiện đại : dùng cho các lớp toán ĐHTH và ĐHSP. Tập 3

Hoàng Tụy

H. : Giáo dục, 1979 - (515 HO-T(3) 1979)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Một số phương pháp cơ bản giải bài toán cân bằng
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số phương pháp cơ bản giải bài toán cân bằng

Vũ, Thị Vân; Lê, Dũng Mưu

Vũ, T. V. (2017). Một số phương pháp cơ bản giải bài toán cân bằng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62515

Truy cập trực tuyến

4
Bài toán quy hoạch toàn phương lồi trên không gian Hilbert
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài toán quy hoạch toàn phương lồi trên không gian Hilbert

Nguyễn, Thị Thắm; Nguyễn, Năng Tâm

Nguyễn, T. T. (2017). Bài toán quy hoạch toàn phương lồi trên không gian Hilbert. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62306

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích hàm : giáo trình cho các trường đại học

Đỗ Văn Lưu

H. : KHKT, 1999 - (515 ĐO-L 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Về toán tử đơn điệu trong không gian Hilbert : Luận văn Thạc sĩ. Toán học: 60 46 01 02

Nguyễn Quang Trung; Lê Dũng Mưu Người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2014 - (515.733 NG-T 2014)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài toán quy hoạch toàn phương lồi trên không gian Hilbert : Luận văn ThS. Toán học: 604601

Nguyễn Thị Thắm; Nguyễn Năng Tâm

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017 - (515.733 NG-T 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số phương pháp cơ bản giải bài toán cân bằng : Luận văn ThS. Toán học: 604601

Vũ Thị Vân; Lê Dũng Mưu

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017 - (515.733 VU-V 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Một tiếp cận tối ưu hai cấp cho hiệu chỉnh bài toán cân bằng giả đơn điệu
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một tiếp cận tối ưu hai cấp cho hiệu chỉnh bài toán cân bằng giả đơn điệu

Nguyễn, Thị Thanh Hải

48 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10944

Truy cập trực tuyến

10
Một tiếp cận tối ưu hai cấp cho hiệu chỉnh bài toán cân bằng giả đơn điệu
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một tiếp cận tối ưu hai cấp cho hiệu chỉnh bài toán cân bằng giả đơn điệu

Nguyễn, Thị Thanh Hải; Lê, Dũng Mưu; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Nguyễn, T. T. H. (2015). Một tiếp cận tối ưu hai cấp cho hiệu chỉnh bài toán cân bằng giả đơn điệu. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 60460112; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14293; 515.723 NG-H 2015 / 01050002534

Truy cập trực tuyến

11
Tính chính quy Lyapunov trong không gian Hilbert : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tính chính quy Lyapunov trong không gian Hilbert : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01

Trần, Thị Huyền Thanh; Lê, Huy Tiễn

Trần, T. H. T. (2012). Tính chính quy Lyapunov trong không gian Hilbert . Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050000504; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37912

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập không gian tôpô tuyến tính Banach-Hilbert

Nguyễn Văn Khuê; Lê Mậu Hải

H. : ĐHQGHN, 1996 - (514 NG-K 1996)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích hiện đại. Tập 2, giải tích hàm và tích biến phân

Hoàng Tụy

H. : Giáo dục, 1969 - (515 HO-T(2) 1969)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Độ đo xác suất trên không gian hàm và không gian Hilbert : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15

Nguyễn Thế Lâm; Đặng Hùng Thắng người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2013 - (519.2 NG-L 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một tiếp cận tối ưu hai cấp cho hiệu chỉnh bài toán cân bằng giả đơn điệu : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 12

Nguyễn Thị Thanh Hải; Lê Dũng Mưu

H. : ĐHKHTN, 2015 - (515.723 NG-H 2015)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tính chính quy Lyapunov trong không gian Hilbert : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01

Trần Thị Huyền Thanh; Lê Huy Tiễn người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2012 - (515 TR-T 2012)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hilbert space methods for partial differential equations

Showalter R. E.

London : Pitman, 1994.

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số phương pháp chiếu giải bài toán chấp nhận tách : Luận văn ThS. Toán học: 84601

Ninh Thị Thu; Phạm Kỳ Anh

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2018 - (515.72 NI-T 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Độ đo xác suất trên không gian hàm và không gian Hilbert
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Độ đo xác suất trên không gian hàm và không gian Hilbert

Nguyễn, Thế Lâm; Đặng, Hùng Thắng, 1953-

Nguyễn, T. L. (2013). Độ đo xác suất trên không gian hàm và không gian Hilbert. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9128

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measures and Hilbert lattices

Kalmbach Gudrun

World Scientific; 1986 - (515.7 KAL 1986)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1986  (2)
 2. 1986đến1995  (2)
 3. 1996đến2011  (3)
 4. 2012đến2014  (5)
 5. Sau 2014  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (15)
 2. Sách  (9)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo DDC 

 1. Analysis  (4)
 2. Topology  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lê Dũng Mưu
 2. Lê, Dũng Mưu
 3. Trần Thị Huyền Thanh
 4. Kalmbach Gudrun
 5. Nguyễn Văn Khuê

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...