skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Thielemann, Jens T ; Kavli, Tom Oeystein

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SIGNAL PROCESSING OF RECEIVED ANALOGUE ULTRASONIC SIGNALS

Dahl, Tobias ; Kavli, Tom Oeystein

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Thielemann Jens T ; Kavli Tom Oeystein

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synchronized multi-device transmissions

Thielemann Jens T ; Kavli Tom Øystein

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Thielemann Jens T ; Kavli Tom Oeystein

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for detecting fraud attempts in reverse vending machines

Kavli Tom Øystein ; Njåstad Johnny ; Sæther Geir

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACOUSTIC MOTION DETERMINATION

Dahl, Tobias ; Kavli, Tom Oeystein ; Kirkus, Trine

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR DETECTING FRAUD ATTEMPTS IN REVERSE VENDING MACHINES

Kavli, Tom Oeystein ; Njaastad, Johnny ; Saether, Geir

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR DETECTING FRAUD ATTEMPTS IN REVERSE VENDING MACHINES

Kavli Tom Øystein ; Njåstad Johnny ; Sæther Geir

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACOUSTIC MOTION DETERMINATION

Dahl, Tobias ; Kavli, Tom Oeystein ; Kirkus, Trine

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACOUSTIC MOTION DETERMINATION

Dahl Tobias ; Kavli Tom Oeystein ; Kirkhus Trine

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for detecting fraud attempts in reverse vending machines

Kavli, Tom Oeystein ; Njaastad, Johnny ; Saether, Geir

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acoustic motion determination

Dahl Tobias ; Kavli Tom Øystein ; Kirkhus Trine

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACOUSTIC MOTION DETERMINATION

Dahl, Tobias ; Kavli, Tom Oeystein ; Kirkus, Trine

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motion feedback

Dahl Tobias Gulden ; Syversrud Bjorn Cato ; Kavli Tom Øystein ; Forsström Erik ; Vågenes David

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOTION FEEDBACK

Dahl, Tobias Gulden ; Syversrud, Bjoern Cato ; Kavli, Tom Oeystein ; Forsstroem, Erik ; Vaagenes, David

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOTION FEEDBACK

Dahl Tobias Gulden ; Syversrud Bjorn Cato ; Kavli Tom Oeystein ; Forsstroem Erik ; Vaagenes David

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2012  (7)
 3. 2013đến2013  (1)
 4. 2014đến2015  (7)
 5. Sau 2015  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (16)
 2. French  (7)
 3. German  (4)
 4. Chinese  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kavli, Tom Oeystein
 2. Kavli Tom Øystein
 3. Kavli Tom Oeystein
 4. Dahl, Tobias
 5. Kirkus, Trine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...