skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twitter event datasets (2012-2016)

Arkaitz Zubiaga

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.5100460.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5100460

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science programs: contemplating the catastrophe effect?

Robyn Williams

DOI: 10.4225/55/5AD6DF35C85A9

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

El rol del periodista en la era digital. Estrategias educativas en la comprensión del contexto social de aprendizaje universitario

Alexandra María Sandulescu Budea

DOI: 10.6084/m9.figshare.5411269.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5411269

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

El rol del periodista en la era digital. Estrategias educativas en la comprensión del contexto social de aprendizaje universitario

Alexandra María Sandulescu Budea

DOI: 10.6084/m9.figshare.5411269

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twitter event datasets (2012-2016)

Arkaitz Zubiaga

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.5100460

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twitter event datasets (2012-2016)

Arkaitz Zubiaga

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.5100460.V2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5100460

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Terrorist choice and the media

Pohl, Gabriela; Phillips, Peter J; Dewhirst, Catherine

DOI: 10.26192/5C0608CA8A829

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...