skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 447.067  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital technology and journalism an international comparative perspective

Palgrave Macmillan; 2017 - (070 DIG 2017)

Truy cập trực tuyến

2
Vietnamese Model of Journalism in the Age of Integration and its Effects to the Civil Society and Democracy in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vietnamese Model of Journalism in the Age of Integration and its Effects to the Civil Society and Democracy in Vietnam

Đặng, Thị Thu Hương

Đặng, T. T. H. (2012). Vietnamese Model of Journalism in the Age of Integration and its Effects to the Civil Society and Democracy in Vietnam. VNU Journal of Social Sciences and Humanities No.5E, 57‐64; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56479

Truy cập trực tuyến

3
Contemporary research methods and data analytics in the news industry / [edited by] William J. Gibbs, Joseph McKendrick.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary research methods and data analytics in the news industry / [edited by] William J. Gibbs, Joseph McKendrick.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61857

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journalism for social change in Asia reporting human rights

Downman Scott

Palgrave Macmillan; 2017 - (302.23095 DOW 2017)

Truy cập trực tuyến

5
Journalism today
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journalism today

Ferguson Donald L.; Patten Jim

Lincolnwood, Ill., USA : National Textbook Co., c1993 - (070.4 FER 1993) - ISBN0844256757

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tabloid journalism in Africa

Chama Brian

Palgrave Macmillan; 2017 - (079.6 CHA 2017)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Travel journalism exploring production impact and culture

Palgrave Macmillan; 2014 - (704491)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Du : kulturelle Monatsschrift

ISSN0012-6837

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freeman

ISSN0016-0652

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista de la Universidad del Zulia

ISSN0041-8811

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Casopis za Kritiko Znanosti

ISSN0351-4285

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aramco world

ISSN0003-7567

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Du - Atlantis : kulturelle Monatsschrift

ISSN0250-6599

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les temps modernes

ISSN0040-3075

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Witness

ISSN0891-1371

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kultura

ISSN0023-5164

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Jornada

ISSN0188-2392

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Krokodil

ISSN0130-2671

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Here and now

ISSN0700-7051

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eco

ISSN0012-9410

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 447.067  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (266.040)
 2. 1958đến1972  (30.077)
 3. 1973đến1987  (24.314)
 4. 1988đến2003  (35.310)
 5. Sau 2003  (88.321)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (415.899)
 2. French  (22.158)
 3. Spanish  (10.597)
 4. German  (5.678)
 5. Czech  (5.526)
 6. Portuguese  (4.793)
 7. Swedish  (1.498)
 8. Turkish  (1.143)
 9. Indonesian  (631)
 10. Polish  (498)
 11. Norwegian  (476)
 12. Italian  (473)
 13. Lithuanian  (178)
 14. Chinese  (139)
 15. Danish  (125)
 16. Undetermined  (121)
 17. Russian  (119)
 18. Romanian  (62)
 19. Dutch  (45)
 20. Korean  (32)
 21. Hungarian  (31)
 22. Japanese  (25)
 23. Serbo-Croatian  (21)
 24. Slovak  (19)
 25. Icelandic  (16)
 26. Arabic  (12)
 27. Ukrainian  (12)
 28. Finnish  (6)
 29. Persian  (3)
 30. Hebrew  (2)
 31. Macedonian  (1)
 32. Basque  (1)
 33. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Flichy, Patrice
 2. Cardon, Dominique
 3. Granjon, Fabien
 4. Licoppe, Christian
 5. Rallet, Alain

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...