skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 549  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Advances in Computer Graphics and Computer Vision
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Computer Graphics and Computer Vision

Braz, José; Ranchordas, Alpesh; Araújo, Helder; Jorge, Joaquim

978-3-540-75272-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24136

Truy cập trực tuyến

2
Creativity and HCI: From Experience to Design in Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creativity and HCI: From Experience to Design in Education

Kotzé, Paula; Wong, William; Jorge, Joaquim; Dix, Alan; Silva, Paula Alexandra

978-0-387-89021-0; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30243

Truy cập trực tuyến

3
Editorial
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Jorge, Joaquim

Computers & Graphics, 12/2010, Vol.34(6), p.640 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00978493 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cag.2010.10.002

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studying student differentiation in gamified education: A long-term study

Barata, Gabriel ; Gama, Sandra ; Jorge, Joaquim ; Gonçalves, Daniel

Computers in Human Behavior, June 2017, Vol.71, pp.550-585 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2016.08.049

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Letter from the Editor-in-Chief

Jorge, J;; Jorge, Joaquim (Editor)

Computers & Graphics, May 2018, Vol.72, pp.A1-A1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0097-8493 ; E-ISSN: 1873-7684 ; DOI: 10.1016/j.cag.2018.03.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A note from the Editor in Chief

Jorge, Joaquim;; Jorge, Joaquim (Editor)

Computers & Graphics, October 2018, Vol.75, pp.A1-A2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0097-8493 ; E-ISSN: 1873-7684 ; DOI: 10.1016/j.cag.2018.08.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PII: S0097-8493(10)00208-6

Jorge, Joaquim

Computers & Graphics, February 2011, Vol.35(1), pp.iii-iii [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0097-8493 ; E-ISSN: 1873-7684 ; DOI: 10.1016/j.cag.2010.12.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PII: S0097-8493(11)00162-2

Jorge, Joaquim

Computers & Graphics, 2011, Vol.35(6), pp.1070-1070 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0097-8493 ; E-ISSN: 1873-7684 ; DOI: 10.1016/j.cag.2011.11.004

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

January 2012

Jorge, Joaquim

Computers & Graphics, 2012, Vol.36(1), pp.iii-iii [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0097-8493 ; E-ISSN: 1873-7684 ; DOI: 10.1016/j.cag.2012.01.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Note from the Editor-in-Chief

Jorge, Joaquim

Computers & Graphics, February 2018, Vol.70, pp.A1-A2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0097-8493 ; E-ISSN: 1873-7684 ; DOI: 10.1016/j.cag.2017.12.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Editorial note
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial note

Jorge, Joaquim

Computers & Graphics, 11/2012, Vol.36(7), p.A7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00978493 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cag.2012.08.007

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Note from the Editor in Chief

Jorge, Joaquim

Computers & Graphics, December 2018, Vol.77, pp.A1-A2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0097-8493 ; E-ISSN: 1873-7684 ; DOI: 10.1016/j.cag.2018.11.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
A Note from the Editor in Chief
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Note from the Editor in Chief

Jorge, Joaquim

Computers & Graphics, 11/2018, Vol.76, C, pp.A1-A2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00978493 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cag.2018.09.016

Toàn văn sẵn có

14
Editorial Note
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial Note

Jorge, Joaquim

Computers & Graphics, 04/2018, Vol.71, C, pp.A1-A2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00978493 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cag.2018.03.001

Toàn văn sẵn có

15
Editorial
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Jorge, Joaquim

Computers & Graphics, 12/2011, Vol.35(6), p.1070 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00978493 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cag.2011.11.004

Toàn văn sẵn có

16
Editorial
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Jorge, Joaquim

Computers & Graphics, 4/2010, Vol.34(2), p.93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00978493 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cag.2010.03.001

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Temos a arte para não morrer perante a verdade" (ou simplesmente Luiza)

Jorge, Joaquim Alberto

Winnicott e-prints, January 2015, Vol.10(1), pp.1-08

ISSN: 1679-432X

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clustering Students Based on Motivation to Learn: A Blended Learning Approach

Rentroia - Bonito, Maria ; Gonçalves, Daniel ; Jorge, Joaquim

International Journal of Mobile and Blended Learning (IJMBL), 2015, Vol.7(3), pp.18-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1941-8647 ; DOI: 10.4018/IJMBL.2015070102

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foot-turistic multimedia: designing interactive multimedia installations for shoe shops

Campos, Pedro ; Campos, Miguel ; Freitas, Paulo ; Jorge, Joaquim

Multimedia Tools and Applications, 2012, Vol.61(2), pp.471-487 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-011-0854-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erratum to: Foot-turistic multimedia: designing interactive multimedia installations for shoe shops.(Correction notice)

Campos, Pedro ; Campos, Miguel ; Freitas, Paulo ; Jorge, Joaquim

Multimedia Tools and Applications, April, 2013, Vol.63(3), p.965(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 549  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (7)
 2. 2002đến2005  (28)
 3. 2006đến2009  (73)
 4. 2010đến2014  (375)
 5. Sau 2014  (66)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (530)
 2. Portuguese  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (10)
 2. T - Technology .  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...