skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 8.185  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Organic chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organic chemistry

Jones Maitland

New York : Norton, c1997. - (547 JON 1997) - ISBN0393970795

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learn to day-trade the E-mini S&P 500: Simple-as-123

Jones Marshall J.

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry, man and society

Jones Mark Martin

Philadelphia : WB. Saunders Com, 1972 - (540 JON 1972)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
American immigration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American immigration

Jones Maldwyn A.

Chicago : University of Chicago Press, 1992. - (325.73 JON 1992) - ISBN0226406342;ISBN0226406334 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Urban and regional planning
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Urban and regional planning

Hall Peter; Tewdwr-Jones Mark

London ; New York : Routledge, c2011. - (361.60941 HAL 2011) - ISBN9780415566520 (hardback);ISBN9780415566544 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Further ahead : a communication skills course for business English. Learner book

Jones Macziola Sarah; Lê Hiền Thảo người dịch; Nguyễn Văn Phước người dịch; White Greg

TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2002 - (428 JON 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The old man and the sea = Ông già và biển cả: 1000 words

Hemingway Ernest; Alekcangra Julina; Yancey Michael; Jones Mary

Tp. HCM. : Nxb Văn hóa Sài Gòn, 2009 - (428.4 HEM 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A structured career-immersion experience in the third year of residency training

Rosenberg, Adam A ; Jones, M Douglas

Pediatrics, January 2011, Vol.127(1), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1098-4275 ; PMID: 21187317 Version:1 ; DOI: 10.1542/peds.2010-2346

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
SETH JACOBS. The Universe Unraveling: American Foreign Policy in Cold War Laos.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SETH JACOBS. The Universe Unraveling: American Foreign Policy in Cold War Laos.

Jones, M.

The American Historical Review, 06/01/2013, Vol.118(3), pp.887-888 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ahr/118.3.887a

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovation in residency education and evolving pediatric health needs

Jones, M Douglas

Pediatrics, January 2010, Vol.125(1), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1098-4275 ; PMID: 20026492 Version:1 ; DOI: 10.1542/peds.2009-1892

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imaging of a circumsolar dust ring near the orbit of Venus

Jones, M H ; Bewsher, D ; Brown, D S

Science (New York, N.Y.), 22 November 2013, Vol.342(6161), pp.960-3 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 24264987 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1243194

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Challenges and Opportunities of Open Data in Ecology
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges and Opportunities of Open Data in Ecology

Reichman, O. J. ; Jones, M. B. ; Schildhauer, M. P.

Science, 02/11/2011, Vol.331(6018), pp.703-705 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1197962

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Mainstreaming’ of less than full‐time training

Jones, M.

Anaesthesia, June 2015, Vol.70(6), pp.641-644 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2409 ; E-ISSN: 1365-2044 ; DOI: 10.1111/anae.13096

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Rapid deglacial and early Holocene expansion of peatlands in Alaska
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid deglacial and early Holocene expansion of peatlands in Alaska

Jones, M. C. ; Yu, Z.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 04/20/2010, Vol.107(16), pp.7347-7352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0911387107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cardiovascular Health and Protection Against CVD: More Than the Sum of the Parts?

Lloyd-Jones, M., Donald

Circulation, 2014, Vol.130(19), pp.1671-1673 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322 ; DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.012869

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Evolutionary conservation of the habenular nuclei and their circuitry controlling the dopamine and 5-hydroxytryptophan (5-HT) systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary conservation of the habenular nuclei and their circuitry controlling the dopamine and 5-hydroxytryptophan (5-HT) systems

Stephenson-Jones, M. ; Floros, O. ; Robertson, B. ; Grillner, S.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 01/17/2012, Vol.109(3), pp.E164-E173 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1119348109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oblique Orientation Discrimination Thresholds Are Superior in Those with a High Level of Autistic Traits

Dickinson, A. ; Jones, M. ; Milne, E.

ISSN: 0162-3257

Toàn văn sẵn có

18
K01 Patient Views On The Delivery Of Predictive Test Counselling Services For Huntington's Disease
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

K01 Patient Views On The Delivery Of Predictive Test Counselling Services For Huntington's Disease

Jones, M. ; Macleod, R.

Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 09/01/2014, Vol.85(Suppl 1), pp.A79-A79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3050 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/jnnp-2014-309032.225

Toàn văn sẵn có

19
And another thing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

And another thing

Jones, M. M.

BMJ, 11/23/2010, Vol.341(nov23 3), pp.c6655-c6655 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.c6655

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanoparticle Superlattice Engineering with DNA

Macfarlane, R. J ; Lee, B ; Jones, M. R ; Harris, N ; Schatz, G. C ; Mirkin, C. A; Energy Frontier Research Centers (Efrc) (United States). Center for Bio-Inspired Energy Science (Cbes) (Corporate Author)

Science, 13 October 2011, Vol.334(6053) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: 10.1126/science.1210493

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 8.185  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (210)
 2. 1960đến1974  (359)
 3. 1975đến1989  (1.154)
 4. 1990đến2005  (3.256)
 5. Sau 2005  (3.183)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (7.687)
 2. French  (139)
 3. German  (82)
 4. Chinese  (15)
 5. Spanish  (11)
 6. Japanese  (9)
 7. Portuguese  (8)
 8. Danish  (5)
 9. Korean  (5)
 10. Norwegian  (3)
 11. Hungarian  (1)
 12. Italian  (1)
 13. Greek  (1)
 14. Vietnamese  (1)
 15. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jones, M.
 2. Jones
 3. Jones, M.E.
 4. M. Jones
 5. Jones, Michael

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Humans
 3. Female
 4. Physics
 5. Animals

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...