skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.598  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kartläggning om jämställdhet inom social- och hälsopolitik

Peltonen, Carita; Nordiska ministerrådet, Nordisk Ministerråds sekretariat

DOI: 10.6027/NA2016-901

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Könsmedveten kurslitteratur som ett led i jämställdhetsarbetet

Maren Eckart ; Anneli Fjordevik

Högre Utbildning, 01 June 2015, Vol.5(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2000-7558

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jämställdhet som assemblage

Liinason, Mia

Tidsskrift for kjønnsforskning, 2017(03), pp.165-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-6341 ; E-ISSN: 1891-1781

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jämställdhet är ett mål i sig

Isaksson, Anna ; Börjesson, Emma

Dagens Arena, 2013

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vem får vara med och vem bestämmer?: Om exklusion och inklusion i idrottsföreningars beslutsfattande

Zakrisson, Ingrid ; Löfstrand, Pär; Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap

Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, 2010, Issue 2, pp. 40-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1103-4629

Toàn văn sẵn có

6
Utvärdering av Kvalitet Jämt Linköping - Systematisk jämställdhetsintegrering i Linköpings kommun
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utvärdering av Kvalitet Jämt Linköping - Systematisk jämställdhetsintegrering i Linköpings kommun

Fogelberg Eriksson, Anna

Series ISSN: 1654-8213 ; ISSN: 1654-8213 ; ISSN: 1654-8213

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges and areas of interest when developing gender mainstreaming teaching

Heikkilä, Mia; Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik

He Kupu, The Word, 2013, Vol. 3(3), pp. 75-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1179-6812

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I skuggan av kulturella stereotypier: Perspektiv på forskning om genus, jämställdhet och etniska relationer i Sverige

Ålund, Aleksandra ; Alinia, Minoo

Sociologisk forskning, 2011, Vol.48(2), pp.43-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0342 ; ISSN: 0038-0342

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feminism i företagsform?

Olivius, Elisabeth ; Rönnblom, Malin

Tidsskrift for kjønnsforskning, 2017(01), pp.73-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-6341 ; E-ISSN: 1891-1781

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feminism i företagsform? Konsultbranschen som en arena för jämställdhetsarbete.

Olivius, Elisabeth ; Rönnblom, Malin

Tidsskrift for kjønnsforskning, 2017, Vol.41(1), pp.73-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-6341 ; ISSN: 0809-6341 ; DOI: 10.18261/issn.1891-1781-2017-01-06

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Förskolan måste få en rejäl översyn

Eidevald, Christian ; Tallberg Broman, Ingegerd

Svenska Dagbladet, 2017(24/22017)

ISSN: 1101-2412 ; ISSN: 1101-2412

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rum för spel : Att få, ta och skapa utrymme

Hagström, Charlotte

Nätverket kulturforskning i Uppsala, 2013, Vol.18, pp.14-19

ISSN: 1651-0593 ; ISSN: 1651-0593

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jämställdhet, vad är det?: En analys av begreppet jämställdhet i offentliga dokument om skola, utbildning och arbete

Carlson, Åsa

Tidskrift för politisk filosofi, 2017, Vol.21(3)

ISSN: 1402-2710 ; ISSN: 1402-2710

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vem får vara med och vem bestämmer?: Om exklusion och inklusion i idrottsföreningars beslutsfattande

Zakrisson, Ingrid ; Löfstrand, Pär

Svensk Idrottsforskning, 2010(2), pp.40-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1103-4629 ; ISSN: 1103-4629

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEN PROBLEMATISKA KVINNAN: En kvalitativ studie om problemrepresentationen i Regeringens ekonomiska jämställdhetspolitik

Granlund, Jeanette; Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Authority of Influence: Women and Power in Burmese History

Harriden, Jessica; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 7694 088 1 ; ISBN: 978 87 7694 089 8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Män och jämställdhet i Norden: En kartläggning av nordiska initiativ 2005-2015
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Män och jämställdhet i Norden: En kartläggning av nordiska initiativ 2005-2015

Nordisk Information För Kunskap Om Kön, Nikk; Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nikk (Corporate Author) ; Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nikk (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women and men in the news: Report on gender representation in Nordic news content and the Nordic media industry

Mannila, Saga; Nordiska ministerrådet, Nordisk Ministerråds sekretariat

ISSN: 0908-6692 ; ISBN: 978-92-893-4973-4 ; ISBN: 978-92-893-4974-1 ; ISBN: 978-92-893-4975-8 ; DOI: 10.6027/TN2017-527

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Att förvalta arv men ändå utvecklas
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Att förvalta arv men ändå utvecklas

Fogelberg Eriksson, Anna

Rum och rörelse: Vänbok till Forum för genusvetenskap och jämställdhet, pp.121-136

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vårt förslag handlar inte om tvång: Slutreplik; Prostitution

Kram, Ebon ; Larsson, Ewa ; Ramos-Ruggiero, Luis ; Schyman, Gudrun ; Persson, Olga ; Svensson, Eva-Britt ; Waltman, Max ; Wilkens, Ann

Svenska Dagbladet, Opinion-Brännpunkt, www.SvD.se, 2011, Vol.14april

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.598  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (17)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (19)
 2. 2003đến2006  (126)
 3. 2007đến2010  (359)
 4. 2011đến2015  (486)
 5. Sau 2015  (605)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. Nordiska Ministerrådet  (209)
 2. Nordiska ministerrådet, Nordisk Ministerråds sekretariat  (200)
 3. Nordisk Ministerråds Sekretariat  (178)
 4. Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation  (30)
 5. Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen  (29)
 6. Södertörns högskola, Lärarutbildningen  (27)
 7. Södertörns högskola, Institutionen för genus, kultur och historia  (24)
 8. Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)  (19)
 9. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  (19)
 10. Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI  (17)
 11. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper  (16)
 12. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen  (16)
 13. Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)  (16)
 14. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier  (14)
 15. Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap  (14)
 16. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen  (14)
 17. Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)  (13)
 18. Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för statsvetenskap (ST)  (13)
 19. Bennike, Kathrine Bjerg  (4)
 20. Faber, Stine Thidemann  (4)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Swedish  (1.254)
 2. English  (501)
 3. Finnish  (51)
 4. Danish  (46)
 5. Norwegian  (29)
 6. Icelandic  (27)
 7. Greenlandic  (6)
 8. Faroese  (4)
 9. Russian  (2)
 10. German  (1)
 11. Spanish  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...