skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Islam and democracy : the Southeast Asian experience
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islam and democracy : the Southeast Asian experience

International Seminar on Islam and Democracy (2004 : Singapore); Hussin Mutalib; Centre for Contemporary Islamic Studies (Singapore); Konrad-Adenauer-Stiftung (Singapore)

Singapore : Konrad-Adenauer-Stiftung Singapore, 2004. - (297 ISL 2004) - ISBN9810524552

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Foundations of Islamic governance a Southeast Asian perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foundations of Islamic governance a Southeast Asian perspective

ISBN: 9781138365971 ; ISBN: 9781138219748

Toàn văn không sẵn có

3
The Islamist threat in Southeast Asia a reassessment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Islamist threat in Southeast Asia a reassessment

Sidel, John Thayer

E-ISBN 9789812304896 ; E-ISBN 9789812304902 ; E-ISBN 9812304894 ; Series ISSN 15471349 ; Series ISSN 15471330

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
A Muslim archipelago: Islam and politics in Southeast Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Muslim archipelago: Islam and politics in Southeast Asia

Gross, Max L; Center for Strategic Intelligence Research (U.S.)

ISBN: 1932946195 ; ISBN: 9781932946192

Toàn văn sẵn có

5
Islam in Southeast Asia political, social, and strategic challenges for the 21st century.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islam in Southeast Asia political, social, and strategic challenges for the 21st century.

Nathan, K S ; Kamali, Mohammad Hashim;

E-ISBN 9789812302830 ; E-ISBN 9812302824 ; E-ISBN 9812302832

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (4)
  2. French  (1)
  3. German  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...