skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing “chaotic eating” using self-report and the UK Adult National Diet and Nutrition Survey: No association between BMI and variability in meal or snack timings

Zimmerman, Annie R ; Johnson, Laura ; Brunstrom, Jeffrey M

Physiology & Behavior, 01 August 2018, Vol.192, pp.64-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9384 ; E-ISSN: 1873-507X ; DOI: 10.1016/j.physbeh.2018.03.024

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross‐sectional survey of daily junk food consumption, irregular eating, mental and physical health and parenting style of B ritish secondary school children

Zahra, J. ; Ford, T. ; Jodrell, D.

Child: Care, Health and Development, July 2014, Vol.40(4), pp.481-491 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-1862 ; E-ISSN: 1365-2214 ; DOI: 10.1111/cch.12068

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Irregular eating of meals in adolescence and the metabolic syndrome in adulthood: results from a 27-year prospective cohort

Wennberg, Maria ; Gustafsson, Per E ; Wennberg, Patrik ; Hammarström, Anne

Public Health Nutrition, 2016, Vol.19(4), pp.667-673 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1368-9800 ; E-ISSN: 1475-2727 ; DOI: 10.1017/S1368980015001445

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy and Nutrient Timing for Weight Control

Mccrory, Megan A ; Shaw, Ayla C ; Lee, Joy A

Endocrinology and Metabolism Clinics of North America, September 2016, Vol.45(3), pp.689-718 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0889-8529 ; E-ISSN: 1558-4410 ; DOI: 10.1016/j.ecl.2016.04.017

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

l-Carnitine intake prevents irregular feeding-induced obesity and lipid metabolism disorder

Wu, Tao ; Guo, Anqi ; Shu, Qingyu ; Qi, Yangjian ; Kong, Ying ; Sun, Zhiping ; Sun, Shumin ; Fu, Zhengwei

Gene, 10 January 2015, Vol.554(2), pp.148-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-1119 ; E-ISSN: 1879-0038 ; DOI: 10.1016/j.gene.2014.10.040

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Refeeding with a standard diet after a 48-h fast elicits an inflammatory response in the mouse liver

Oarada, Motoko ; Miki, Takashi ; Kohno, Shohei ; Sakai, Kanae ; Nikawa, Takeshi ; Yoneyama, Mitsutoshi ; Gonoi, Tohru

The Journal of Nutritional Biochemistry, July 2013, Vol.24(7), pp.1314-1323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0955-2863 ; E-ISSN: 1873-4847 ; DOI: 10.1016/j.jnutbio.2012.10.006

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-sectional survey of daily junk food consumption, irregular eating, mental and physical health and parenting style of British secondary school children

Zahra, J ; Ford, T ; Jodrell, D

Child: care, health and development, July 2014, Vol.40(4), pp.481-91 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1365-2214 ; PMID: 23594136 Version:1 ; DOI: 10.1111/cch.12068

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Irregular eating of meals in adolescence and the metabolic syndrome in adulthood: results from a 27-year prospective cohort

Wennberg , Maria ; Per E Gustafssonauthorsocial Medicine , Public Health And Clinical Medicine , Ume ; Patrik Wennbergauthorfamily Medicine , Public Health And Clinical Medicine , Ume ; Anne Hammarstrmauthorsocial Medicine , Public Health And Clinical Medicine , Ume

2015

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Irregular eating patterns associate with hypomanic symptoms in bipolar disorders

Buyukkurt, Asli ; Bourguignon, Clément ; Antinora, Christina ; Farquhar, Elisabeth ; Gao, Xiaoya ; Passarella, Eloise ; Sibthorpe, Duncan ; Gou, Karine ; Saury, Sybille ; Beaulieu, Serge ; Storch, Kai-Florian ; Linnaranta, Outi

Nutritional neuroscience, 15 March 2019, pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1476-8305 ; PMID: 30873919 Version:1 ; DOI: 10.1080/1028415X.2019.1587136

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (1)
 2. 2014đến2014  (2)
 3. 2015đến2015  (2)
 4. 2016đến2018  (3)
 5. Sau 2018  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (8)
 2. Japanese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zahra, J.
 2. Ford, T.
 3. Jodrell, D.
 4. Sun, Zhiping
 5. Fu, Zhengwei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...