skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 639.154  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International relations

London : Sage Publications, 2006 - ISSN0047-1178

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Essentials of international relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essentials of international relations

Mingst Karen A.

New York : W.W. Norton & Co., c2008. - (327 MIN 2008) - ISBN9780393928976 (pbk.);ISBN0393928977 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
3
World politics : interests, interactions, institutions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World politics : interests, interactions, institutions

Frieden Jeffry A.; Lake David A.; Schultz Kenneth A

New York : W.W. Norton & Co., c2013. - (327 FRI 2013) - ISBN9780393912388 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Foreign policy : theories, actors, cases
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign policy : theories, actors, cases

Smith Steve; Hadfield Amelia; Dunne Timothy

Oxford [England] ; New York : Oxford University Press, 2008. - (327.101 FOR 2008) - ISBN9780199215294 (alk. paper);ISBN0199215294 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Introduction to international relations : theories and approaches
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to international relations : theories and approaches

Jackson Robert H.; Sørensen Georg

Oxford ; New York : Oxford University Press, 2007. - (327.1 JAC 2007) - ISBN0199285438;ISBN9780199285433

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Conflict and order : an introduction to international relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conflict and order : an introduction to international relations

Grieves Forest L.

Boston : Houghton Mifflin, c1977. - (327 GRI 1977) - ISBN0395243327

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure and process in international politics

Hopkins Raymond F.; Mansbach Richard W.

New York : Harper & Row, [1973] - (327 HOP 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
International relations peace or war?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International relations peace or war?

Rosecrance Richard N.

New York. : McGraw-Hill , 1973 - (327 ROS 1973) - ISBN007053697X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
The analysis of international relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The analysis of international relations

Deutsch Karl Wolfgang

Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1978. - (327 DEU 1978) - ISBN0130332259

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Politics among nations : the struggle for power and peace
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics among nations : the struggle for power and peace

Morgenthau Hans J.; Thompson Kenneth W.

New York : Knopf : Distributed by Random House, c1985. - (327 MOR 1985) - ISBN0394335643 (college ed.) :;ISBN0394541014 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intercultural Communication with Arabs Studies in Educational Professional and Societal Contexts

Springer; 2015 - (303.48)

Truy cập trực tuyến

12
Poststructuralism & international relations : bringing the political back in
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poststructuralism & international relations : bringing the political back in

Edkins Jenny.

Boulder, Colo. : Lynne Rienner Publishers, 1999. - (327.1 EDK 1999) - ISBN1555878458 (hc. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global transformations : politics, economic and culture

Held David

Stanford : Stanford University Press, 1999 - (327 GLO 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How nations behave : law and foreign policy

Henkin Louis.

New York : Published for the Council on Foreign Relations by Columbia University Press, 1979. - (341 HEN 1979)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

War, peace, and international politics

Ziegler David W.

Boston : Little, Brown, c1984. - (327 ZIE 1984)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human behavior and world politics

Pettman Ralph.

New York : St. Martin’s Press, 1975. - (327 PET 1975)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
International politics on the World Stage
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International politics on the World Stage

Rourke John T.; Boyer Mark A

Connecticut : Brown & Benmark, 1996 - (327 ROU 1996) - ISBN0697323803

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 5 phiên bản
18
The self-determination of peoples : community, nation, and state in an interdependent world
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The self-determination of peoples : community, nation, and state in an interdependent world

Danspeckgruber Wolfgang F. editor

Boulder : L. Rienner Publishers, c2002 - (320.1 SEL 2002) - ISBN1555877680 (alk. paper);ISBN1555877931 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Contending liberalisms in world politics : ideology and power
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contending liberalisms in world politics : ideology and power

Richardson J. L.

Boulder, Colo. : L. Rienner, 2001 - (327.1 RIC 2001) - ISBN1555879152 (alk. paper);ISBN155587939X (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Security, strategy, and critical theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security, strategy, and critical theory

Wyn Jones Richard.

Boulder, Colo. : Lynne Rienner Publishers, 1999 - (327.1 JON 1999) - ISBN1555873359 (hc. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 639.154  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (5.414)
 2. 1957đến1971  (7.659)
 3. 1972đến1986  (53.121)
 4. 1987đến2002  (259.801)
 5. Sau 2002  (311.672)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (399.181)
 2. French  (17.847)
 3. Portuguese  (4.598)
 4. Spanish  (4.267)
 5. German  (3.016)
 6. Polish  (1.717)
 7. Turkish  (377)
 8. Russian  (303)
 9. Slovak  (260)
 10. Czech  (257)
 11. Korean  (219)
 12. Hungarian  (206)
 13. Dutch  (156)
 14. Romanian  (127)
 15. Italian  (121)
 16. Chinese  (120)
 17. Japanese  (114)
 18. Serbo-Croatian  (70)
 19. Finnish  (50)
 20. Arabic  (49)
 21. Ukrainian  (41)
 22. Lithuanian  (30)
 23. Albanian  (22)
 24. Danish  (22)
 25. Norwegian  (21)
 26. Greek  (11)
 27. Macedonian  (4)
 28. Persian  (4)
 29. Hebrew  (3)
 30. Icelandic  (2)
 31. Vietnamese  (2)
 32. Thai  (1)
 33. Hindi  (1)
 34. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mário Fabrício Fleury Rosa
 2. Raufer, Xavier
 3. Boniface, Pascal
 4. Gleditsch, Kristian Skrede
 5. Carbonnier, Gilles

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...