skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 61.273  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multinational enterprise and economic analysis

Caves Richard E

Cambridge University Press; 2007 - (338.8 CAV 2007)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Governance and International Business

Crowther David; Seifi Shahla

Bookboon; 2014 - (658.4)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Business and Global Strategy

Zámborský Peter

Bookboon; 2019 - (658,4012)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emerging economy MNEs exploring the integration of knowledge transfer and strategy for sustainable performance

Ogendo Joan Lilian

Palgrave Macmillan; 2017 - (338.8/8191724)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Business : The Challenge of Global Competition

Ball Donal A.; McCulloch Wendell H

New York : Irwin , 1996 - (658.049 BAL 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Latin insurance

ISSN1462-9836

Truy cập trực tuyến

7
International accounting
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International accounting

Timothy Doupnik, Hector Perera

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61901

Truy cập trực tuyến

8
International management : culture, strategy, and behavior
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International management : culture, strategy, and behavior

Doh, Jonathan P.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61510

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Commerce Review

ISSN1864-5739

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Economics

ISSN2110-7017

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International management culture strategy and behavior

Doh Jonathan P

New York NY McGraw Hill Higher Education; 2018

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International accounting

Timothy Doupnik Hector Perera

New York NY McGraw Hill Higher Education; 2015

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Business Law and Its Environment

Schaffer Richard

H Western Cengage Learning; 2014 - (341.7)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International business strategy rethinking the foundations of global corporatesuccess

Blackwell Roger; D`Souza Clare; Taghian Mehdi; Miniard Paul; Engel James

Cambridge University Press; 2013 - (658.049)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International business competing in the global marketplace postscript 2001 3rd ed

Hill Charles W L

Irwin McGraw Hill; 2001 - (658.049 HIL 2001)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global business today

Hill Charles W L Hult G Tomas M

McGraw Hill Education; 2018 - (658 HIL 2018)

Truy cập trực tuyến

17
Global operations management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global operations management

Flaherty M. Therese

New York : McGraw-Hill, c1996 - (658 FLA 1996) - ISBN0070237166 (hardcover : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
International business : the challenge of global competition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International business : the challenge of global competition

Ball Donald A

Boston : McGraw-Hill/Irwin, 2004 - (658.049 INT 2004) - ISBN0071214275 (international : alk. paper);ISBN0072537973 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
International management : culture, strategy, and behavior
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International management : culture, strategy, and behavior

Hodgetts Richard M.; Luthans Fred

Boston : McGraw-Hill, c2003. - (658 HOD 2002) - ISBN0071195599 (international : alk. paper);ISBN0072488549 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
20
International management : text and cases
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International management : text and cases

Beamish Paul W.

Boston : McGraw-Hill/Irwin, c2003. - (658 INT 2003) - ISBN0072485817 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 61.273  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1974  (31)
 2. 1974đến1984  (1.071)
 3. 1985đến1995  (7.209)
 4. 1996đến2007  (15.981)
 5. Sau 2007  (36.612)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (48.154)
 2. French  (201)
 3. Spanish  (173)
 4. German  (126)
 5. Portuguese  (84)
 6. Norwegian  (76)
 7. Czech  (32)
 8. Chinese  (18)
 9. Vietnamese  (12)
 10. Russian  (10)
 11. Korean  (8)
 12. Polish  (7)
 13. Slovak  (5)
 14. Lithuanian  (4)
 15. Italian  (3)
 16. Turkish  (3)
 17. Dutch  (3)
 18. Hungarian  (2)
 19. Japanese  (2)
 20. Ukrainian  (2)
 21. Indonesian  (1)
 22. Romanian  (1)
 23. Danish  (1)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...