skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.135  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AFGHÁNISTÁN DESET LET POTÉ...

Horák, Slavomír

Obrana a strategie, 2011, Issue 2, pp. 17-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1214-6463

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O desafio da coalizão vermelho-verde na Alemanha

Simon E. Michel Berger ; Gustavo Henrique Cocentino Ramos

Meridiano 47, 01 August 2017, Vol.3(28-29), pp.9-10 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1518-1219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

As Vitorias de Bush

Cristina Soreanu Pecequilo

Meridiano 47, 01 September 2017, Vol.4(34-35), pp.13-17 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1518-1219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A União Européia e a extrema-direita

Mônica Lessa ; Hugo Suppo

Meridiano 47, 01 August 2017, Vol.1(3), pp.13-14 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1518-1219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AFGHANISTAN TEN YEARS AFTER

Slavomír Horák

Obrana a Strategie, 01 December 2011, Vol.11(2), pp.17-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1214-6463 ; E-ISSN: 1802-7199

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bush em Washington

Cristina Soreanu Pecequilo

Meridiano 47, 01 August 2017, Vol.2(7), pp.2-4 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1518-1219

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A crise no Zimbabwe

Pio Penna Filho

Meridiano 47, 01 September 2011, Vol.1(4-5), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1518-1219 ; DOI: 10.20889/4741

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

As Opções do Império

Cristina Soreanu Pecequilo

Meridiano 47, 01 August 2017, Vol.2(13), pp.7-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1518-1219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estados Unidos em ano eleitoral

Cristina Soreanu Pecequilo

Meridiano 47, 01 September 2017, Vol.5(44-45), pp.4-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1518-1219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Itália

Virgilio Arraes

Meridiano 47, 01 August 2017, Vol.2(13), pp.16-17 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1518-1219

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dorian Gray ou Terceira Via européia

Virgilio Arraes

Meridiano 47, 01 August 2017, Vol.3(26), pp.25-26 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1518-1219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Angola

Pio Penna Filho

Meridiano 47, 01 August 2017, Vol.1(6), pp.14-16 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1518-1219

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O 11 de março espanhol

Amado Luiz Cervo

Meridiano 47, 01 September 2017, Vol.5(44-45), pp.11-12 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1518-1219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O novo é o velho

Virgilio Arraes

Meridiano 47, 01 August 2017, Vol.2(10\12), pp.17-19 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1518-1219

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Argentina

Edgardo Mocca

Meridiano 47, 01 August 2017, Vol.1(2), pp.10-11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1518-1219

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Política externa e defesa no Brasil atual

João Paulo Soares Alcina

Meridiano 47, 01 August 2017, Vol.4(30-31), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1518-1219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contentious Realities: Politics of Creating an Image Archive with the Negev Bedouin in Southern Israel

Le Febvre, Emilie Kathleen

History and Anthropology, 08 August 2015, Vol.26(4), pp.480-503 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-7206 ; E-ISSN: 1477-2612 ; DOI: 10.1080/02757206.2015.1074900

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O Itamarati, os empresários e a Política Exterior do Brasil

Maria Izabel Valadão de Carvalho

Meridiano 47, 01 August 2017, Vol.2(7), pp.11-13 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1518-1219

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A campanha presidencial de 2002 e a insustentável leveza de ser de esquerda

Albene Miriam F. Menezes ; Regina Martinez

Meridiano 47, 01 August 2017, Vol.3(26), pp.4-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1518-1219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AFGHÁNISTÁN DESET LET POTÉ

Horák, Slavomír

Obrana a strategie, 2011, Vol.11(2), pp.17-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1214-6463 ; E-ISSN: 1802-7199

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.135  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (45)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.080)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1987  (65)
 2. 1987đến1994  (103)
 3. 1995đến2002  (160)
 4. 2003đến2011  (370)
 5. Sau 2011  (434)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (585)
 2. Swedish  (302)
 3. German  (165)
 4. Portuguese  (16)
 5. French  (5)
 6. Spanish  (5)
 7. Czech  (3)
 8. Romanian  (2)
 9. Korean  (2)
 10. Bosnian  (2)
 11. Russian  (1)
 12. Hungarian  (1)
 13. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...