skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 646.796  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

散热器防护组件及自卸汽车
Radiator protection component and dump truck

MA Libin ; Long Yunlang

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AIR GUIDE STRUCTURE

Matsubara Takehide

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

燃料供給装置
FUEL SUPPLY DEVICE

Ishimitsu Kengo ; Oda Yusuke ; Chishima Noriyuki ; Kudo Hirotsugu

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

가속페달 고정장치
APPARATUS FOR FIXING ACCELERATOR PEDAL

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

출렁거림 차단 벽을 가지는 새들 탱크

Boecker Albert J ; Ehler Alex ; Schaefer Thorsten

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

dispositivo circular para controle de acelerador manual

Sandro Venturini

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy conversion device and automobile with same

Fu Duozhi

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

シフト装置

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

电机与离合器集成装置
Motor and clutch integrated device

Liang Weipeng ; Wang Mingcheng ; Tang Lizhong ; Fan Xuelai ; Yang Baoyan ; Zhao Huichao

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

电驱动桥及车辆
Electric drive axle and vehicle

LI Jianyong ; Dong Ruixin ; Yang Lulu ; Yang Gengjia

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

燃料タンクシステム
FUEL TANK SYSTEM

Kataoka Chiaki

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AUTOMOTIVE DISPLAY APPARATUS

Kinoshita Masakatsu ; Tanaka Masahiko

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bildschirmmodul

Hallik, Matthias ; Frommann, Markus

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three-dimensional instrument dial

Deng Haiyan ; Xiong Yan

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Filler neck of vehicle for reducing negative pressure

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

헤드업 디스플레이 장치
HEAD-UP DISPLAY DEVICE

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VEHICLE CONSOLE CONTROL SYSTEM

Shuster Gary Stephen

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANTRIEBSSTRANG
GROUPE MOTOPROPULSEUR
DRIVE TRAIN

Solka, Ulrich

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN UND BEDIENSYSTEM ZUM BEREITSTELLEN EINER BEDIENSCHNITTSTELLE
PROCÉDÉ ET SYSTÈME DE COMMANDE DESTINÉS À FOURNIR UNE INTERFACE UTILISATEUR
METHOD AND OPERATION SYSTEM FOR PROVIDING A CONTROL INTERFACE

Chudzinski, Filip Piotr ; Yosha, Omer ; Petersen, Sönke

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 646.796  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (15.356)
 2. 1960đến1974  (14.336)
 3. 1975đến1989  (92.485)
 4. 1990đến2005  (162.537)
 5. Sau 2005  (360.796)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. Zhao Fuquan  (377)
 2. Lian Yubo  (186)
 3. Bai Tianming  (166)
 4. Wu Chengming  (164)
 5. Liu Wei  (152)
 6. Zhang Jintao  (140)
 7. Wang Lei  (139)
 8. Liu Liang  (126)
 9. LI Wei  (115)
 10. Jiang Lin  (110)
 11. Chen Xinbo  (109)
 12. Wang Bin  (92)
 13. Feng Qingfeng  (86)
 14. Zhang Jian  (55)
 15. Chen Lei  (52)
 16. LI Bing  (43)
 17. Chen Yu  (41)
 18. Wei Xingmin  (37)
 19. LI Peng  (36)
 20. Zhang Jiabin  (5)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (530.955)
 2. German  (113.562)
 3. French  (103.297)
 4. Chinese  (72.667)
 5. Japanese  (37.992)
 6. Korean  (25.498)
 7. Spanish  (7.655)
 8. Russian  (7.103)
 9. Portuguese  (4.575)
 10. Italian  (4.329)
 11. Finnish  (652)
 12. Dutch  (631)
 13. Polish  (521)
 14. Czech  (420)
 15. Danish  (416)
 16. Norwegian  (331)
 17. Turkish  (329)
 18. Ukrainian  (176)
 19. Romanian  (156)
 20. Hungarian  (130)
 21. Greek  (72)
 22. Hebrew  (31)
 23. Arabic  (15)
 24. Icelandic  (2)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...