skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 159  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Laṅkā eastwards the Rāmāyana in the literature and visual arts of Indonesia

KITLV Press; 2011 - (294.5922)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia in a Reforming World Economy Effects on Agriculture Trade and the Environment

University of Adelaide Press; 2009 - (338.109598)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studies in Indonesian history

McKay Elaine

Carlton [Australia] : Pitman Australia, 1976. - (959.8 STU 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A short history of Indonesia

Zainu’ddin Ailsa Gwennyth.

[North Melbourne] : Cassell Australia, [1968] - (959.8 ZAI 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The state and illegality in Indonesia

KITLV Press; 2010 - (364.132309598)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental dispute resolution in Indonesia

Nicholson David

KITLV Press; 2009 - (344.598046)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Renegotiating boundaries local politics in post Suharto Indonesia

KITLV Press; 2007 - (959.804)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rural livelihoods resources and coping with crisis in Indonesia A comparative study

Amsterdam University Press; 2008 - (307.141209598)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

To live as brothers

Andaya B.W.

Honolulu : Uni. of Hawaii press, 1993 - (959.8 AND 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia A country study

U S Government Printing Office; 2011 - (959.8)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Outline of the Recent History of Indonesian Criminal Law

Han Bing Siong

M Nijhoff; 1961 - (306)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A history of Christianity in Indonesia

Brill; 2008 - (275.98)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sjaʻir perang Mengkasar The Rhymed chronicle of the Macassar War

Amin Entji

M Nijhoff; 1963 - (959.84021)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rindi an ethnographic study of a traditional domain in eastern Sumba

Forth Gregory

Martinus Nijhoff; 1981 - (306.09598)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The rhythm of strategy a corporate biography of the Salim Group of Indonesia

Dieleman Marleen

Amsterdam University Press; 2007

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arjunawiwāha the Marriage of Arjuna of Mpu Kanwa

Robson Stuart

BRILL; 2008 - (300)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Stone Age of Indonesia

Heekeren H R van

Brill; 1957

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Raffles' Ideas on the Land Rent System in Java and the Mackenzie Land Tenure

Bastin John

M Nijhoff; 1954 - (306)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sjaʻir perang Mengkasar The Rhymed chronicle of the Macassar War

Amin Entjiʼ

M Nijhoff; 1963 - (959.84021)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anomie and violence non truth and reconciliation in Indonesian peacebuilding

Braithwaite John; Braithwaite V A; Cookson Michael; Dunn Leah

ANU E Press; 2010 - (320.9598)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 159  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1963  (15)
 2. 1963đến1980  (15)
 3. 1981đến1998  (20)
 4. 1999đến2009  (39)
 5. Sau 2009  (68)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (145)
 2. Luận án, luận văn  (10)
 3. Bài báo  (4)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (135)
 2. Vietnamese  (11)
 3. Undetermined  (5)
 4. Dutch  (4)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Heekeren H R van
 2. Locher-Scholten Elsbeth
 3. Zamhari Arif
 4. Dijk Kees van
 5. Feith H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...