skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 84  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome-wide landscape of polyadenylation in Arabidopsis provides evidence for extensive alternative polyadenylation

Wu, Xiaohui ; Liu, Man ; Downie, Bruce ; Liang, Chun ; Ji, Guoli ; Li, Qingshun Q ; Hunt, Arthur G

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 26 July 2011, Vol.108(30), pp.12533-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 21746925 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1019732108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A disulfide linkage in a CCCH zinc finger motif of an Arabidopsis CPSF30 ortholog

Addepalli, Balasubrahmanyam ; Limbach, Patrick A ; Hunt, Arthur G

FEBS Letters, 2010, Vol.584(21), pp.4408-4412 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-5793 ; E-ISSN: 1873-3468 ; DOI: 10.1016/j.febslet.2010.09.043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Arabidopsis ortholog of the 77 kDa subunit of the cleavage stimulatory factor (AtCstF-77) involved in mRNA polyadenylation is an RNA-binding protein

Bell, Stephen A ; Hunt, Arthur G

FEBS Letters, 2010, Vol.584(8), pp.1449-1454 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-5793 ; E-ISSN: 1873-3468 ; DOI: 10.1016/j.febslet.2010.03.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of mRNA Polyadenylation in the Apicomplexa

Stevens, Ashley T ; Howe, Daniel K ; Hunt, Arthur G

DOI: 10.1371/journal.pone.0203317

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RNA regulatory elements and polyadenylation in plants

Hunt, Arthur G

Frontiers in plant science, 2011, Vol.2, pp.109 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1664-462X ; PMID: 22629268 Version:1 ; DOI: 10.3389/fpls.2011.00109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Arabidopsis polyadenylation factor subunit CPSF30 as conceptual link between mRNA polyadenylation and cellular signaling

Hunt, Arthur G

Current opinion in plant biology, October 2014, Vol.21, pp.128-132 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-0356 ; PMID: 25104048 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.pbi.2014.07.002

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Arabidopsis polyadenylation factor subunit CPSF30 as conceptual link between mRNA polyadenylation and cellular signaling

Hunt, Arthur G

Current Opinion in Plant Biology, 2014, Vol.21, p.128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-5266 ; DOI: 10.1016/j.pbi.2014.07.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Genome-Wide Determination of RNA Polyadenylation in Chlamydomonas reinhardtii

Bell, Stephen A ; Shen, Chi ; Brown, Alishea ; Hunt, Arthur G

DOI: 10.1371/journal.pone.0146107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

KELCH F-BOX Protein Positively Influences Arabidopsis Seed Germination by Targeting PHYTOCHROME-INTERACTING FACTOR1

Majee, Manoj ; Kumar, Santosh ; Kathare, Praveen Kumar ; Wu, Shuiqin ; Gingerich, Derek ; Nayak, Nihar R ; Salaita, Louai ; Dinkins, Randy ; Martin, Kathleen ; Goodin, Michael M ; Dirk, Lynnette M. A ; Lloyd, Taylor D ; Zhu, Ling ; Chappell, Joseph ; Hunt, Arthur G ; Vierstra, Richard ; Huq, Enamul ; Downie, A. Bruce

DOI: 10.1073/pnas.1711919115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Arabidopsis polyadenylation factor subunit CPSF30 as conceptual link between mRNA polyadenylation and cellular signaling

Hunt, Arthur G.

Current Opinion in Plant Biology, 2014, Vol.21, p.128(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-5266

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CPSF30 at the Interface of Alternative Polyadenylation and Cellular Signaling in Plants

Chakrabarti, Manohar ; Hunt, Arthur G

DOI: 10.3390/biom5021151

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ribonuclease activity is a common property of Arabidopsis CCCH-containing zinc-finger proteins

Addepalli, Balasubrahmanyam ; Hunt, Arthur G

FEBS Letters, 23 July 2008, Vol.582(17), pp.2577-2582 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-5793 ; E-ISSN: 1873-3468 ; DOI: 10.1016/j.febslet.2008.06.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De novo Transcriptome Assembly and Dynamic Spatial Gene Expression Analysis in Red Clover

Chakrabarti, Manohar ; Dinkins, Randy D. ; Hunt, Arthur G.

Plant Genome, July 2016, Vol.9(2), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1940-3372 ; E-ISSN: 1940-3372 ; DOI: 10.3835/plantgenome2015.06.0048

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome-Wide Atlas of Alternative Polyadenylation in the Forage Legume Red Clover

Chakrabarti, Manohar ; Dinkins, Randy D ; Hunt, Arthur G

DOI: 10.1038/s41598-018-29699-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plant polyadenylation factors: conservation and variety in the polyadenylation complex in plants

Hunt, Arthur G ; Xing, Denghui ; Li, Qingshun Q

DOI: 10.1186/1471-2164-13-641

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of Developmental and Environmental Signals via a Polyadenylation Factor in Arabidopsis.(Research Article)

Liu, Man ; Xu, Ruqiang ; Merrill, Carrie ; Hong, Liwei ; Von Lanken, Carol ; Hunt, Arthur G. ; Li, Qingshun Q.

PLoS ONE, Dec 29, 2014, Vol.9(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of Developmental and Environmental Signals via a Polyadenylation Factor in Arabidopsis

Liu, Man ; Xu, Ruqiang ; Merrill, Carrie ; Hong, Liwei ; Von Lanken, Carol ; Hunt, Arthur G ; Li, Qingshun Q; He, Yuehui (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(12) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0115779 ; PMCID: 4278772 ; PMID: 25546057

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome-wide control of polyadenylation site choice by CPSF30 in Arabidopsis

Thomas, Patrick E ; Wu, Xiaohui ; Liu, Man ; Gaffney, Bobby ; Ji, Guoli ; Li, Qingshun Q ; Hunt, Arthur G

The Plant cell, November 2012, Vol.24(11), pp.4376-88 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1532-298X ; PMID: 23136375 Version:1 ; DOI: 10.1105/tpc.112.096107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plants that express a potyvirus proteinase gene are resistant to virus infection

Maiti, Indu B. ; Murphy, John F. ; Shaw, John G. ; Hunt, Arthur G.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, July 1, 1993, Vol.90(13), p.6110(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Polyadenylation in Plants: Methods and Protocols
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polyadenylation in Plants: Methods and Protocols

Hunt, Arthur G. ; Li, Qingshun Quinn

Series ISSN: 1064-3745 ; ISBN: 978-1-4939-2174-4 ; E-ISBN: 978-1-4939-2175-1 ; DOI: 10.1007/978-1-4939-2175-1

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 84  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (69)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (8)
 2. 1992đến1998  (13)
 3. 1999đến2005  (19)
 4. 2006đến2012  (21)
 5. Sau 2012  (23)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (2)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hunt, Arthur G.
 2. Hunt, A G
 3. Hunt, AG
 4. Hunt, Arthur
 5. Li, Qingshun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...