skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 447.645  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Applying a human rights approach to social work research and evaluation : a rights research manifesto / Tina Maschi.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying a human rights approach to social work research and evaluation : a rights research manifesto / Tina Maschi.

Maschi, Tina

9783319260365; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53760

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Textbook on international human rights

Smith Rhona K M

Oxford University Press; 2014 - (341.48)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizenship as Cultural Flow Structure Agency and Power

Springer; 2013 - (323.60954)

Truy cập trực tuyến

4
Human rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights

Halstead Peter

London : Routledge, 2014. - (341.48 HAL 2014) - ISBN9780415833325 (pbk.) :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Human rights : the essential reference
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights : the essential reference

Hansen Carol Rae; Wilde Ralph; Poole Hilary; Devine Carol

Phoenix, Ariz. : Oryx Press, c1999. - (323 HUM 1999) - ISBN157356205X (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ideas

ISSN1068-0454

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Lettre de l'enfance et de l'adolescence

ISSN1146-061X

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lietuvos Rytas

ISSN1392-2351

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Youth & society

ISSN0044-118X

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychology of women quarterly

ISSN0361-6843

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Behavioral sciences & the law

ISSN0735-3936

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feminism & psychology

ISSN0959-3535

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social & legal studies

ISSN0964-6639

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peace Review

ISSN1040-2659

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sister Namibia

ISSN1026-9126

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radical Society

ISSN1476-0851

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kadin/Woman 2000

ISSN1302-9916

Truy cập trực tuyến

18
L'humanisme, inutile et incertain? : une critique des droits de l'homme
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'humanisme, inutile et incertain? : une critique des droits de l'homme

Delruelle Edouard

Bruxelles : Labor, c1999. - (341.4 DEL 1999) - ISBN2804014134

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Non-state actors in the human rights universe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-state actors in the human rights universe

Andreopoulos George J; Juviler Peter H; Kabasakal Arat Zehra F

Bloomfield, CT : Kumarian Press, Inc., 2006. - (323 NON 2006) - ISBN1565492137 (pbk. : alk. paper);ISBN1565492145 (alk. paper);ISBN9781565492134

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Universal social right
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Universal social right

Rosmini Antonio

Durham : Rosmini house, c1995. - (323 ROS 1995) - ISBN0951321196

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 447.645  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (505)
 2. 1958đến1972  (275)
 3. 1973đến1987  (5.894)
 4. 1988đến2003  (52.722)
 5. Sau 2003  (386.621)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (399.962)
 2. Spanish  (4.528)
 3. Portuguese  (2.778)
 4. French  (1.797)
 5. Korean  (1.566)
 6. German  (1.178)
 7. Polish  (818)
 8. Undetermined  (574)
 9. Romanian  (524)
 10. Chinese  (422)
 11. Czech  (297)
 12. Russian  (236)
 13. Italian  (234)
 14. Norwegian  (231)
 15. Danish  (225)
 16. Dutch  (197)
 17. Lithuanian  (149)
 18. Hungarian  (126)
 19. Turkish  (124)
 20. Greek  (117)
 21. Slovak  (107)
 22. Finnish  (107)
 23. Arabic  (98)
 24. Serbo-Croatian  (95)
 25. Japanese  (93)
 26. Ukrainian  (65)
 27. Persian  (35)
 28. Bengali  (16)
 29. Icelandic  (15)
 30. Macedonian  (13)
 31. Albanian  (11)
 32. Thai  (7)
 33. Burmese  (6)
 34. Hindi  (6)
 35. Hebrew  (6)
 36. Basque  (3)
 37. Vietnamese  (1)
 38. Panjabi  (1)
 39. Tibetan  (1)
 40. Armenian  (1)
 41. Malayalam  (1)
 42. Gujarati  (1)
 43. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Gruskin, Sofia
 3. The Lancet
 4. Beyrer, Chris
 5. Sikkink, Kathryn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...