skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 79.455  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The relationship between social costs, social capital and failure learning on the entrepreneurial restart intention
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The relationship between social costs, social capital and failure learning on the entrepreneurial restart intention

Le, Quan; T.H., Hung

Scopus; 19935250; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30883

Truy cập trực tuyến

2
The effect of entrepreneurial human capital and entrepreneurial failure learning on the entrepreneurial restart intention
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of entrepreneurial human capital and entrepreneurial failure learning on the entrepreneurial restart intention

Quan, Le; Huy, Hungta

Scopus; 19112017; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30790

Truy cập trực tuyến

3
Đặc điểm vốn xã hội của nhân lực trẻ làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội (Nghiên cứu tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân và phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) : Luận văn ThS. Xã hội học và Nhân học: 603103
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đặc điểm vốn xã hội của nhân lực trẻ làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội (Nghiên cứu tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân và phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) : Luận văn ThS. Xã hội học và Nhân học: 603103

Bùi, Thị Huyền; Nguyễn, Tuấn Anh; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bùi, T. H. (2017). Đặc điểm vốn xã hội của nhân lực trẻ làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội (Nghiên cứu tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân và phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 60310301; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63489; 305.242 BU-H 2017 / 02050005261

Truy cập trực tuyến

4
Hoạt động tạo việc làm cho người khuyết tật tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Khảo sát tại hai xã Yên Thắng và Khánh Thịnh)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động tạo việc làm cho người khuyết tật tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Khảo sát tại hai xã Yên Thắng và Khánh Thịnh)

Ngô, Thị Bích Phượng; Nguyễn, Thế Huệ; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Ngô, T. B. P. (2013). Hoạt động tạo việc làm cho người khuyết tật tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Khảo sát tại hai xã Yên Thắng và Khánh Thịnh). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; Luận văn chuyên ngành Công tác xã hội; 60900101; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12505; 362.4 NG-P 2013 / 02050002019

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vấn đề việc làm của thanh niên huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên ( Nghiên cứu trường hợp tại xã Đào Xá và thị trấn Hương Sơn) : Luận văn ThS. Xã hội học: 60 31 03 01

Dương Thanh Hiền; Nguyễn Thị Như Trang

H. : ĐHKHXH&NV , 2015 - (305.242 DU-H 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực trạng cơ cấu lao động - việc làm của người dân ở xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên : Luận văn ThS. Xã hội học: 60 31 03 01

Nguyễn Thị Kiều Lương; Hoàng Thị Nga

H. : ĐHKHXH&NV , 2015 - (306.3 NG-L 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Planning for human systems : essays in honor of Russell L. Ackoff

Ackoff Russell Lincoln; Choukroun Jean-Marc; Snow Roberta

Philadelphia : Busch Center, Wharton School of the University of Pennsylvania : Distributed by University of Pennsylvania Press, c1992. - (658.4 PLA 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
An introduction to the economics of education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to the economics of education

Blaug Mark

London : Penguin Books, 1972 - (330.07 BLA 1972) - ISBN0140801596

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Định hướng chọn nghề và nơi làm việc sau tốt nghiệp của sinh viên hiện nay : THS Xã hội học 5.01.09

Phạm Tất Thắng; Vũ Hào Quang

H. : ĐHKHXH&NV , 1997 - (305.9 PH-T 1997)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Định hướng nâng cao trình độ học vấn, tay nghề của công nhân thủ đô hiện nay : THS Xã hội học 5.01.09

Trần Thị Đức; PTS. Vũ Hào Quang

H. : ĐHKHXH & NV , 1998 - (305.9 TR-Đ 1998)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vai trò của công đoàn đối với quyền lợi người lao động trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh (Nghiên cứu trường hợp tại một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Hà Nội) : Luận văn ThS. Xã hội học: 60.31.30

Trương Ngọc Thắng; Vũ Hào Quang Người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2007 - (305.9 TR-T 2007)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt đồng đào tạo nghề cho thanh niên trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước : Luận án TS. Xã hội học: 62 31 30 01

Nguyễn Thị Vân Hạnh; Đặng Cảnh Khanh người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2008 - (305.24 NG-H 2008)

Truy cập trực tuyến

13
Tomorrow's HR management : 48 thought leaders call for change
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tomorrow's HR management : 48 thought leaders call for change

Lake Geraldine S; Losey Michael R.; Ulrich David

Chichester, England ; New York : John Wiley, c1997. - (658.3 ULR 1997) - ISBN0471197149 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghề của sinh viên sau khi tốt nghiệp - Định hướng và những con đường tiếp cận (Qua nghiên cứu tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học dân lập Phương Đông) : Luận văn ThS. Xã hội học: 60 31 30

Hoàng Thị Phương; Trịnh Văn Tùng người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2011 - (305.242 HO-P 2011)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các yếu tố tác động đến chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch ở thành phố Nha Trang - Khánh Hòa : Luận văn ThS. Xã hội học: 60 31 30

Trần Thị Việt Hoài; Trịnh Văn Tùng người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (305.5 TR-H 2013)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ lao động trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước hiện nay (qua nghiên cứu trường hợp tại Công ty Hoa Việt Bình, Đông Phong) : Luận văn ThS. Xã hội học: 60 31 30

Vũ Thị Bích Ngọc; Vũ Đạt người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (306.34 VU-N 2013)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thái độ của nhân viên xã hội đối với nghề công tác xã hội ( Nghiên cứu một số cơ sở, tổ chức xã hội tỉnh Lâm Đồng) : Luận văn ThS. Công tác xã hội : 60 90 01 01

Đặng Thị Thanh Thủy; Trần Thị Minh Đức người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (361.3 ĐA-T 2013)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động tạo việc làm cho người khuyết tật tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Khảo sát tại hai xã Yên Thắng và Khánh Thịnh) : Luận văn ThS. Công tác xã hội: 60 90 01 01

Ngô Thị Bích Phượng; Nguyễn Thế Huệ người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (362.4 NG-P 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số giải pháp phòng ngừa và giải quyết tình trạng lao động trẻ em (nghiên cứu trường hợp tại địa bàn quận Hà Đông: Luận văn ThS. Công tác xã hội: 60 90 01 01

Vũ Thị Thanh Mai; Nguyễn Hải Hữu người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2014 - (361.8 VU-M 2014)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vốn xã hội trong lựa chọn nghề của thanh niên (nghiên cứu trường hợp tại địa bàn phường Bắc Sơn và xã Quang Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) : Luận văn ThS. Xã hội học: 60 31 03 01

Lương Thị Xuân; Trương An Quốc người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV , 2014 - (305.242 LU-X 2014)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 79.455  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (141)
 2. 1961đến1974  (519)
 3. 1975đến1988  (2.153)
 4. 1989đến2003  (11.431)
 5. Sau 2003  (64.570)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (53.389)
 2. Chinese  (760)
 3. Spanish  (697)
 4. Polish  (498)
 5. Portuguese  (458)
 6. French  (421)
 7. German  (339)
 8. Russian  (297)
 9. Korean  (271)
 10. Dutch  (205)
 11. Czech  (166)
 12. Hungarian  (149)
 13. Vietnamese  (68)
 14. Ukrainian  (48)
 15. Japanese  (46)
 16. Indonesian  (42)
 17. Turkish  (42)
 18. Persian  (25)
 19. Lithuanian  (22)
 20. Romanian  (19)
 21. Arabic  (13)
 22. Italian  (11)
 23. Slovak  (8)
 24. Norwegian  (6)
 25. Danish  (2)
 26. Albanian  (1)
 27. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Stark, Oded
 2. Rozelle, Scott
 3. Coff, Russell
 4. Wright, Patrick M
 5. Amankwah-Amoah, Joseph

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...