skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种用于化学反应的换热装置
A heat transfer device for chemical reaction

Hong Liwei ; Zhang Xinxin

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alternative polyadenylation is involved in auxin‐based plant growth and development

Hong, Liwei ; Ye, Congting ; Lin, Juncheng ; Fu, Haihui ; Wu, Xiaohui ; Li, Qingshun Q.

Plant Journal, January 2018, Vol.93(2), pp.246-258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-7412 ; E-ISSN: 1365-313X ; DOI: 10.1111/tpj.13771

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Particulate matter and heavy metal deposition on the leaves of Euonymus japonicus during the East Asian monsoon in Beijing, China.(Research Article)

Zhang, Tong ; Bai, Yuxuan ; Hong, Xiuling ; Sun, Liwei ; Liu, Yujun

PLoS ONE, June 29, 2017, Vol.12(6), p.e0179840 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0179840

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of Developmental and Environmental Signals via a Polyadenylation Factor in Arabidopsis

Liu, Man ; Xu, Ruqiang ; Merrill, Carrie ; Hong, Liwei ; Von Lanken, Carol ; Hunt, Arthur G ; Li, Qingshun Q; He, Yuehui (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(12) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0115779 ; PMCID: 4278772 ; PMID: 25546057

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design, construction and ocean testing of wave energy conversion system with permanent magnet tubular linear generator

Chen, Zhongxian ; Yu, Haitao ; Liu, Chunyuan ; Hong, Liwei

Transactions of Tianjin University, 2016, Vol.22(1), pp.72-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1006-4982 ; E-ISSN: 1995-8196 ; DOI: 10.1007/s12209-016-2575-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of Developmental and Environmental Signals via a Polyadenylation Factor in Arabidopsis.(Research Article)

Liu, Man ; Xu, Ruqiang ; Merrill, Carrie ; Hong, Liwei ; Von Lanken, Carol ; Hunt, Arthur G. ; Li, Qingshun Q.

PLoS ONE, Dec 29, 2014, Vol.9(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcriptome profiling during mangrove viviparity in response to abscisic acid

Hong, Liwei ; Su, Wenyue ; Zhang, Yuanye ; Ye, Congting ; Shen, Yingjia ; Li, Qingshun Q

Scientific reports, 15 January 2018, Vol.8(1), pp.770 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 29335506 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41598-018-19236-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

电子装置
Electronic apparatus

Chen Yongxiang ; Hong Liwei

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种托架加工与托架螺孔检测体化设备
Bracket processing detects integration equipment with bracket screw

LI Shun ; Shuai Hong ; Hong Liwei

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种托架自动化夹具
Automatic anchor clamps of bracket

LI Shun ; Shuai Hong ; Hong Liwei

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种自动吸料机
Automatic auto sucking machine

LI Shun ; Shuai Hong ; Hong Liwei

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种钉柱3M胶粘附设备
Sticky attachhing of nail post 3M is equipped with

LI Shun ; Shuai Hong ; Hong Liwei

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种全景天窗横梁
Panorama skylight crossbeam

LI Shun ; Shuai Hong ; Hong Liwei

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种线束保护盒
Pencil protection box

LI Shun ; Shuai Hong ; Hong Liwei

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of Developmental and Environmental Signals via a Polyadenylation Factor in Arabidopsis

Liu, Man ; Xu, Ruqiang ; Merrill, Carrie ; Hong, Liwei ; Lanken, Carol Von ; Hunt, Arthur G ; Li, Qingshun Q

DOI: 10.1371/journal.pone.0115779

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

砂糖橘幼苗水培育苗装置
Granulated sugar tangerine seedling water planting device of growing seedlings

LI Juan ; Chen Jiezhong ; Liu Zhen ; Hong Liwei

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marine energy resource generation monitoring device

Yu Haitao ; Hong Liwei ; Shi Zhenchuan ; MA Zhenqi ; Chen Hao

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coil winding machine for cylindrical linear motor

Yu Haitao ; Chen Hao ; MA Zhenqi ; Hong Liwei ; Shi Zhenchuan

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable electronic device

Chen Yongxiang ; Huang Zhimin ; Hong Liwei ; Lin Zhijie ; Cao Rongwei ; Min Haoxiang

Toàn văn sẵn có

20
中苏大论战中的时代环境问题 - ON THE ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF THE SINO - SOVIET DEBATE
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中苏大论战中的时代环境问题 - ON THE ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF THE SINO - SOVIET DEBATE

洪礼维 ; HONG Liwei

内蒙古师范大学学报:哲学社会科学版 - Journal of Inner Mongolia Normal University (Philosophy & Social Science), 2007, Vol.36(5), pp.43-47

ISSN: 1001-7623

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (1)
 2. 2007đến2013  (1)
 3. 2014đến2015  (5)
 4. 2016đến2017  (3)
 5. Sau 2017  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (20)
 2. Chinese  (13)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hong Liwei
 2. Hong, Liwei
 3. LI Shun
 4. Shuai Hong
 5. Li, Qingshun Q

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...