skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 31  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organizational adaptation for using PLM systems: Group dynamism and management involvement

Kung, Kao-Hui ; Ho, Chin-Fu ; Hung, Wei-Hsi ; Wu, Chuan-Chun

Industrial Marketing Management, January 2015, Vol.44, pp.83-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-8501 ; E-ISSN: 1873-2062 ; DOI: 10.1016/j.indmarman.2014.04.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organizational adaptation for using PLM systems: Group dynamism and management involvement

Kung, Kao-Hui ; Ho, Chin-Fu ; Hung, Wei-Hsi ; Wu, Chuan-Chun

Industrial Marketing Management, Jan 2015, Vol.44, p.83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00198501 ; E-ISSN: 18732062

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organizational adaption for using PLM systems group dynamism and management involvement

Kung, Kao - Hui ; Ho, Chin - Fu ; Hung, Wei - Hsi ; Wu, Chuan - Chun

Industrial marketing management : the international journal for industrial and high-tech firms, 2015, pp. 83-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-8501

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organizational adaptation for using PLM systems: Group dynamism and management involvement

Kung, Kao-Hui ; Ho, Chin-Fu ; Hung, Wei-Hsi ; Wu, Chuan-Chun

Industrial Marketing Management, 2015, Vol.44, p.83(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-8501

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A contingency theoretical model of manufacturing strategy

Ho, Chin-Fu

International Journal of Operations & Production Management, 01 May 1996, Vol.16(5), pp.74-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0144-3577 ; E-ISSN: 1758-6593 ; DOI: 10.1108/01443579610113960

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information technology implementation strategies for manufacturing organizations

Ho, Chin-Fu

International Journal of Operations & Production Management, 01 July 1996, Vol.16(7), pp.77-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0144-3577 ; E-ISSN: 1758-6593 ; DOI: 10.1108/01443579610119171

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of information sharing on customer relationship intention

Tai, Yi-Ming ; Ho, Chin-Fu

Industrial Management & Data Systems, 28 September 2010, Vol.110(9), pp.1385-1401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-5577 ; E-ISSN: 1758-5783 ; DOI: 10.1108/02635571011087446

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enablers and processes for effective knowledge management

Ho, Chin-Fu ; Hsieh, Pei-Hsuan ; Hung, Wei-Hsi

Industrial Management & Data Systems, 03 June 2014, Vol.114(5), pp.734-754 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-5577 ; E-ISSN: 1758-5783 ; DOI: 10.1108/IMDS-08-2013-0343

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does design matter? Affordance perspective on smartphone usage

Tsai, Jo-Peng ; Ho, Chin-Fu

Industrial Management & Data Systems, 23 September 2013, Vol.113(9), pp.1248-1269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-5577 ; E-ISSN: 1758-5783 ; DOI: 10.1108/IMDS-04-2013-0168

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationship bonding for a better knowledge transfer climate: An ERP implementation research

Hung, Wei-Hsi ; Ho, Chin-Fu ; Jou, Jau-Jeng ; Kung, Kao-Hui

Decision Support Systems, 2012, Vol.52(2), pp.406-414 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-9236 ; DOI: 10.1016/j.dss.2011.09.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

QUANTIFICATION INDICATING CIRCUIT

Lin Bing-Min ; Wu Chaoung ; Ho Chin-Fu

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantification indicating circuit

Lin Bing-Min ; Wu Chaoung ; Ho Chin-Fu

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantification indicating circuit

Lin Bing-Min ; Wu Chaoung ; Ho Chin-Fu

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantification indicating circuit

Lin, Bing Min ; Wu, Chao Chung ; Ho, Chin Fu

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantification indicating circuit

Lin, Bing-Min ; Wu, Chao-Chung ; Ho, Chin-Fu; Asustek Computer Inc (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategies for the adaptation of ERP systems

Ho, Chin-Fu ; Wu, Wen-Hsiung ; Tai, Yi-Ming

Industrial Management & Data Systems, 01 April 2004, Vol.104(3), pp.234-251 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-5577 ; E-ISSN: 1758-5783 ; DOI: 10.1108/02635570410525780

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analog TV signal receiving circuit for reducing signal distortion using equalizer configuring method

Lan Ching Fu ; Yang Wen Chieh ; Lai Yi Hsuan ; Kuo Hsin Chuan ; Cheng You Tsai ; Ho Chin Fu ; Wang Jen Hsing ; Tung Tai Lai

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calibration device and method for calibrating video/audio signals

Yang, Wenieh ; Lan, Ching-Fu ; Wang, Jen-Hsing ; Lai, Yi-Hsuan ; Ho, Chin-Fu ; Kuo, Hsinuan ; Jeng, You-Tsai ; Tung, Tai-Lai

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apparatus and method for calibrating audio-visual signal

Yang Wen Chieh ; Lan Ching Fu ; Wang Jen Hsing ; Lai Yi Hsuan ; Ho Chin Fu ; Kuo Hsin Chuan ; Cheng You Tsai ; Tung Tai Lai

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calibration device and method for calibrating video/audio signals

Yang, Wen Chieh ; Lan, Ching Fu ; Wang, Jen Hsing ; Lai, Yihsuan ; Ho, Chin Fu ; Kuo, Hsin Chuan ; Jeng, You Tsai ; Tung, Tai Lai

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 31  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (13)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (4)
 2. 2004đến2008  (2)
 3. 2009đến2011  (5)
 4. 2012đến2014  (16)
 5. Sau 2014  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (18)
 2. Bài báo  (13)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (30)
 2. Chinese  (8)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ho, Chin‐Fu
 2. Ho, C.-F.
 3. Ho Chin Fu
 4. Chin-Fu, Ho
 5. Lin Bing-Min

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...