skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
High-solid Anaerobic Co-digestion of Food Waste and Rice Straw for Biogas Production - High-solid Anaerobic Co-digestion of Food Waste and Rice Straw for Biogas Production
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-solid Anaerobic Co-digestion of Food Waste and Rice Straw for Biogas Production - High-solid Anaerobic Co-digestion of Food Waste and Rice Straw for Biogas Production

Pei ; Zhan ; ; ; jiang ; Liu ; Jie ; Shi ; Feng ; ; ; mei ; Wang ; Su ; Gao ; Ya ; ; ; bing ; Zhang ; Da ; ; ; lei

东北农业大学学报:英文版 - Journal of Northeast Agricultural University, 2014, Vol.21(04), pp.61-66

ISSN: 1006-8104

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of aromatic repolymerization of humic acid-like fraction on digestate phytotoxicity reduction during high-solid anaerobic digestion for stabilization treatment of sewage sludge

Tang, Yanfei ; Li, Xiaowei ; Dong, Bin ; Huang, Junjie ; Wei, Yanhong ; Dai, Xiaohu ; Dai, Lingling

Water Research, 15 October 2018, Vol.143, pp.436-444 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; E-ISSN: 1879-2448 ; DOI: 10.1016/j.watres.2018.07.003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rheology evolution of sludge through high-solid anaerobic digestion

Dai, Xiaohu ; Gai, Xin ; Dong, Bin

Bioresource Technology, December 2014, Vol.174, pp.6-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2014.09.122

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pre-separation of ammonium content during high solid thermal-alkaline pretreatment to mitigate ammonia inhibition: Kinetics and feasibility analysis

Zhuo, Yang ; Han, Yun ; Qu, Qiliang ; Cao, Yuqin ; Peng, Dangcong ; Li, Yuyou

Water Research, 01 August 2018, Vol.139, pp.363-371 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; E-ISSN: 1879-2448 ; DOI: 10.1016/j.watres.2018.03.064

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-solid anaerobic digestion of corn straw for methane production and pretreatment of bio-briquette

Li, Yeqing ; Yan, Fang ; Li, Tao ; Zhou, Ying ; Jiang, Hao ; Qian, Mingyu ; Xu, Quan

Bioresource technology, February 2018, Vol.250, pp.741-749 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2017.11.083

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liquid mixing and solid segregation in high-solid anaerobic digesters

Benbelkacem, Hassen ; Garcia-Bernet, Diana ; Bollon, Julien ; Loisel, Denis ; Bayard, Rémy ; Steyer, Jean-Philippe ; Gourdon, Rémy ; Buffière, Pierre ; Escudié, Renaud

Bioresource Technology, November 2013, Vol.147, pp.387-394 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2013.08.027

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of endogenous inhibitors on the evolution of antibiotic resistance genes during high solid anaerobic digestion of swine manure

Sui, Qianwen ; Meng, Xiaoshan ; Wang, Rui ; Zhang, Junya ; Yu, Dawei ; Chen, Meixue ; Wang, Yawei ; Wei, Yuansong

Bioresource Technology, December 2018, Vol.270, pp.328-336 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2018.09.043

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New insights into the enhanced performance of high solid anaerobic digestion with dewatered sludge by thermal hydrolysis: Organic matter degradation and methanogenic pathways

Chen, Sisi ; Li, Ning ; Dong, Bin ; Zhao, Wentao ; Dai, Lingling ; Dai, Xiaohu

Journal of Hazardous Materials, 15 January 2018, Vol.342, pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2017.08.012

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liquid mixing and solid segregation in high-solid anaerobic digesters

Benbelkacem, Hassen ; Garcia-Bernet, Diana ; Bollon, Julien ; Loisel, Denis ; Bayard, R ; Steyer, Jean-Philippe ; Gourdon, Rémy ; Buffière, Pierre ; Escudié, Renaud; Bayard, Rémy (Editor)

Bioresource Technology, November 2013, Vol.147, pp.387-394 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New insight into chemical changes of dissolved organic matter during anaerobic digestion of dewatered sewage sludge using EEM-PARAFAC and two-dimensional FTIR correlation spectroscopy

Li, Xiaowei ; Dai, Xiaohu ; Takahashi, Junichi ; Li, Ning ; Jin, Jingwei ; Dai, Lingling ; Dong, Bin

Bioresource Technology, May 2014, Vol.159, pp.412-420 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2014.02.085

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two-stage anaerobic digestion of food waste and horticultural waste in high-solid system

Li, Wangliang ; Loh, Kai-Chee ; Zhang, Jingxin ; Tong, Yen Wah ; Dai, Yanjun

Applied Energy, 01 January 2018, Vol.209, pp.400-408 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-2619 ; E-ISSN: 1872-9118 ; DOI: 10.1016/j.apenergy.2017.05.042

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of Alkaline-Thermal Pretreatment on High-Solids Anaerobic Digestion of Dewatered Activated Sludge

Haigang Guo ; Lianzhu Du ; Junfeng Liang ; Zengjun Yang ; Guohua Cui ; Keqiang Zhang

Bioresources, 01 November 2016, Vol.12(1), pp.195-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1930-2126 ; E-ISSN: 1930-2126 ; DOI: 10.15376/biores.12.1.195-210

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of thermal treatment on high solid anaerobic digestion of swine manure: Enhancement assessment and kinetic analysis

Wu, Jing ; Hu, Yu-Ying ; Wang, Shi-Feng ; Cao, Zhi-Ping ; Li, Huai-Zhi ; Fu, Xin-Mei ; Wang, Kai-Jun ; Zuo, Jian-E

Waste Management, April 2017, Vol.62, pp.69-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-053X ; E-ISSN: 1879-2456 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2017.02.022

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methanogenic population dynamics regulated by bacterial community responses to protein-rich organic wastes in a high solid anaerobic digester

Li, Ning ; Xue, Yonggang ; Chen, Sisi ; Takahashi, Junichi ; Dai, Lingling ; Dai, Xiaohu

Chemical Engineering Journal, 01 June 2017, Vol.317, pp.444-453 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-8947 ; E-ISSN: 1873-3212 ; DOI: 10.1016/j.cej.2017.02.098

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbial Insight into a Pilot-Scale Enhanced Two-Stage High-Solid Anaerobic Digestion System Treating Waste Activated Sludge

Wu, Jing ; Cao, Zhiping ; Hu, Yuying ; Wang, Xiaolu ; Wang, Guangqi ; Zuo, Jiane ; Wang, Kaijun ; Qian, Yi

International Journal of Environmental Research and Public Health, Dec 2017, Vol.14(12), p.1483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1661-7827 ; E-ISSN: 1660-4601 ; DOI: 10.3390/ijerph14121483

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Thermal-Alkaline Pretreatment on Solubilisation and High-Solid Anaerobic Digestion of Dewatered Activated Sludge

Haigang Guo ; Shuting Zhang ; Lianzhu Du ; Junfeng Liang ; Suli Zhi ; Jiaying Yu ; Xuebin Lu ; Keqiang Zhang

Bioresources, 01 December 2015, Vol.11(1), pp.1280-1295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1930-2126 ; E-ISSN: 1930-2126 ; DOI: 10.15376/biores.11.1.1280-1295

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultra-High Solid Anaerobic Digestion of Sewage Sludge and Ammonia Removal/Recovery
下水汚泥の超高濃度嫌気性消化とアンモニア除去/回収

髙島, 正信 ; 中尾, 総一 ; Takashima, Masanobu ; Nakao, Nobuichi

土木学会論文集G(環境), 2016, Vol.72(7), pp.III_117-III_124

ISSN: 2185-6648 ; DOI: 10.2208/jscejer.72.III_117

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biochemical Conversion and Microbial Community in Response to Ternary pH Buffer System during Anaerobic Digestion of Swine Manure

Meng, Xiaoshan ; Zhang, Yuxiu ; Sui, Qianwen ; Zhang, Junya ; Wang, Rui ; Yu, Dawei ; Wang, Yawei ; Wei, Yuansong

Energies, Nov 2018, Vol.11(11) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19961073 ; DOI: 10.3390/en11112991

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical Analysis to Correlate Bio-physical and Chemical Characteristics of Organic Wastes and Digestates to Their Anaerobic Biodegradability

Bayard, R. ; Gonzalez-Ramirez, L. ; Guendouz, J. ; Benbelkacem, H. ; Buffière, P. ; Gourdon, R.

Waste and Biomass Valorization, 2015, Vol.6(5), pp.759-769

ISSN: 1877-2641 ; E-ISSN: 1877-265X ; DOI: 10.1007/s12649-015-9411-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Humification in extracellular polymeric substances (EPS) dominates methane release and EPS reconstruction during the sludge stabilization of high-solid anaerobic digestion

Tang, Yanfei ; Dai, Xiaohu ; Dong, Bin ; Guo, Yiqun ; Dai, Lingling

Water Research, 15 May 2020, Vol.175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; E-ISSN: 1879-2448 ; DOI: 10.1016/j.watres.2020.115686

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (27)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (2)
 2. 2014đến2014  (3)
 3. 2015đến2015  (3)
 4. 2016đến2017  (5)
 5. Sau 2017  (16)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (28)
 2. Japanese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dai, Xiaohu
 2. Dong, Bin
 3. Zhang, Keqiang
 4. Dai, Lingling
 5. Guo, Haigang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...