skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 152  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Application of GIS and modelling in health risk assessment for urban road mobility
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of GIS and modelling in health risk assessment for urban road mobility

Vu, Van Hieu; Le, Xuan Quynh; Pham, Ngoc Ho; Hens, Luc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30695

Truy cập trực tuyến

2
Các chỉ số cho phát triển bền vững: Lấy ví dụ nghiên cứu điểm tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các chỉ số cho phát triển bền vững: Lấy ví dụ nghiên cứu điểm tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

Lê, Trịnh Hải; Phạm, Hoàng Hải; Nguyễn, Trường Khoa; Hens, Luc

Lê, Trịnh Hải et al. Kỷ yếu hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ ba (2008), tr. 498-509; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20584

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jean Palutikof, Sarah L. Boulter, Andrew J. Ash, Mark Stafford Smith, Martin Parry, Marie Waschka, Daniela Guitart (Eds): climate adaptation futures

Hens, Luc

Environment, Development and Sustainability, 2014, Vol.16(5), pp.1137-1138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1387-585X ; E-ISSN: 1573-2975 ; DOI: 10.1007/s10668-014-9566-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overcoming institutional distance: Expansion to base-of-the-pyramid markets

Van Den Waeyenberg, Sofie ; Hens, Luc

Journal of Business Research, December 2012, Vol.65(12), pp.1692-1699 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2963 ; E-ISSN: 1873-7978 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2012.02.010

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental performance of the cement industry in Vietnam: the influence of ISO 14001 certification

Nguyen, Quynh Anh ; Hens, Luc

Journal of Cleaner Production, 01 June 2015, Vol.96, pp.362-378 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526 ; E-ISSN: 1879-1786 ; DOI: 10.1016/j.jclepro.2013.09.032

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stakeholder perceptions and involvement in the implementation of EMS in ports in Vietnam and Cambodia

Le, Xuan - Quynh ; Vu, Van - Hieu ; Hens, Luc ; Van Heur, Bas

Journal of Cleaner Production, Feb 1, 2014, Vol.64, p.173(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental performance of the cement industry in Vietnam: the influence of ISO 14001 certification

Nguyen, Quynh Anh ; Hens, Luc

Journal of Cleaner Production, June 1, 2015, Vol.96, p.362(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An evidence-based data set on climate changes for developing countries

Hens, Luc

Environment, Development and Sustainability, 2014, Vol.16(2), pp.255-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1387-585X ; E-ISSN: 1573-2975 ; DOI: 10.1007/s10668-013-9504-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance of newly implemented Environmental Management Systems in primary schools in South Africa

Hens, Luc ; Wiedemann, Torsten ; Raath, Schalk ; Stone, Riana ; Renders, Paul ; Craenhals, Eric

Journal of Environmental Management, 2010, Vol.91(4), pp.906-917 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4797 ; E-ISSN: 1095-8630 ; DOI: 10.1016/j.jenvman.2009.11.007

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving the environmental performance of an earthwork project using cleaner production strategies.(Report)

Eras, Juan Jose Cabello ; Gutierrez, Alexis Sagastume ; Capote, Danny Hernandez ; Hens, Luc ; Vandecasteele, Carlo

Journal of Cleaner Production, May, 2013, Vol.46, p.368(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overcoming institutional distance expansion to base-of-the-pyramid markets

Van Den Waeyenberg, Sofie; Hens, Luc

Journal of business research [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2963

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stakeholder perceptions and involvement in the implementation of EMS in ports in Vietnam and Cambodia

Le, Xuan-Quynh ; Vu, Van-Hieu ; Hens, Luc ; Van Heur, Bas

Journal of Cleaner Production, 01 February 2014, Vol.64, pp.173-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526 ; E-ISSN: 1879-1786 ; DOI: 10.1016/j.jclepro.2013.07.032

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The challenge of the sustainable city

Hens, Luc

Environment, Development and Sustainability, Dec 2010, Vol.12(6), pp.875-876 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1387585X ; E-ISSN: 15732975 ; DOI: 10.1007/s10668-010-9259-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crossing the bridge to poverty, with low-cost cars

Van Den Waeyenberg, Sofie ; Hens, Luc

Journal of Consumer Marketing, 31 October 2008, Vol.25(7), pp.439-445 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-3761 ; E-ISSN: 2052-1200 ; DOI: 10.1108/07363760810915653

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The challenge of the sustainable city.(Editorial)

Hens, Luc

Environment, Development and Sustainability, Dec, 2010, Vol.12(6), p.875(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1387-585X

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Persistent Threats by Persistent Pollutants: Chemical Nature, Concerns and Future Policy Regarding PCBs-What Are We Heading For?

Hens, Bart ; Hens, Luc

Toxics, 2017-12, Vol.6(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2305-6304

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global climate interdisciplinary science for the COP17 in Durban, South Africa

Hens, Luc ; Pimentel, David

Environment, Development and Sustainability, Dec 2011, Vol.13(6), pp.955-956 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1387585X ; E-ISSN: 15732975 ; DOI: 10.1007/s10668-011-9317-5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Persistent Threats by Persistent Pollutants: Chemical Nature, Concerns and Future Policy Regarding PCBs-What Are We Heading For?

Hens, Bart ; Hens, Luc

Toxics, 2018, Vol.6(1), p.1 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 23056304 ; DOI: 10.3390/toxics6010001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving the environmental performance of an earthwork project using cleaner production strategies

Cabello Eras, Juan José ; Gutiérrez, Alexis Sagastume ; Capote, Danny Hernández ; Hens, Luc ; Vandecasteele, Carlo

Journal of Cleaner Production, May 2013, Vol.47, pp.368-376 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526 ; E-ISSN: 1879-1786 ; DOI: 10.1016/j.jclepro.2012.11.026

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The current potential of low-carbon economy and biomass-based electricity in Cuba. The case of sugarcane, energy cane and marabu (Dichrostachys cinerea) as biomass sources

Sagastume Gutiérrez, Alexis ; Cabello Eras, Juan J ; Huisingh, Donald ; Vandecasteele, Carlo ; Hens, Luc

Journal of Cleaner Production, 20 January 2018, Vol.172, pp.2108-2122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526 ; E-ISSN: 1879-1786 ; DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.11.209

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 152  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (123)
 2. Toàn văn trực tuyến (150)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (12)
 2. 1998đến2004  (16)
 3. 2005đến2009  (30)
 4. 2010đến2015  (54)
 5. Sau 2015  (40)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (146)
 2. Undetermined  (1)
 3. Chinese  (1)
 4. Vietnamese  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hens, Luc
 2. Hens, L.
 3. Luc Hens
 4. Nath, Bhaskar
 5. Vandecasteele, Carlo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...