skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 67  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Semantic Similarity from Natural Language and Ontology Analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic Similarity from Natural Language and Ontology Analysis

Harispe, Sebastien ; Ranwez, Sylvie ; Janaqi, Stefan ; Montmain, Jacky

Series-ISSN: 1947-4040 ; ISBN10: 1627054464 ; ISBN13: 9781627054461 ; E-ISBN10: 1627054472 ; E-ISBN13: 9781627054478

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences Accounting for Frameshifts and Stop Codons (MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences)

Ranwez, Vincent ; Harispe, Sébastien ; Delsuc, Frédéric ; Douzery, Emmanuel J. P; Murphy, William J. (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(9), p.e22594 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0022594

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Knowledge-based Semantic Measures : From Theory to Applications
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge-based Semantic Measures : From Theory to Applications

Harispe, Sébastien

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences accounting for frameshifts and stop codons

Harispe , Sébastien ; Douzery , Emmanuel J.P. ; Ranwez, Vincent

Plos One 9, 2011

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences accounting for frameshifts and stop codons

Harispe , Sébastien ; Douzery , Emmanuel J.P. ; Ranwez, Vincent

Plos One 9, 2011

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Truth selection for truth discovery models exploiting ordering relationship among values

Beretta, Valentina ; Harispe, Sébastien ; Ranwez, Sylvie ; Mougenot, Isabelle

Knowledge-Based Systems, 01 November 2018, Vol.159, pp.298-308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-7051 ; E-ISSN: 1872-7409 ; DOI: 10.1016/j.knosys.2018.06.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The semantic measures library and toolkit: fast computation of semantic similarity and relatedness using biomedical ontologies

Harispe, Sébastien ; Ranwez, Sylvie ; Janaqi, Stefan ; Montmain, Jacky

Bioinformatics, 2014, Vol. 30(5), pp.740-742 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btt581

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Améliorer la recherche de vérité en exploitant la connaissance de domaines via les ontologies et les règles d'association

Beretta, Valentina ; Ranwez, Sylvie ; Harispe, Sébastien ; Mougenot, Isabelle; Ranwez, Sylvie (Editor)

Revue d'Intelligence Artificielle (RIA), 2018, Vol.32(3), pp.373-405 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.3166/ria.32.373-405

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Knowledge-based Semantic Measures: From Theory to Applications
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge-based Semantic Measures: From Theory to Applications

Harispe, Sébastien; Harispe, Sébastien (Editor)

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A framework for unifying ontology-based semantic similarity measures: A study in the biomedical domain

Harispe, Sébastien ; Sánchez, David ; Ranwez, Sylvie ; Janaqi, Stefan ; Montmain, Jacky

Journal of Biomedical Informatics, April 2014, Vol.48, pp.38-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-0464 ; E-ISSN: 1532-0480 ; DOI: 10.1016/j.jbi.2013.11.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast and reliable inference of semantic clusters

Fiorini, Nicolas ; Harispe, Sébastien ; Ranwez, Sylvie ; Montmain, Jacky ; Ranwez, Vincent

Knowledge-Based Systems, 01 November 2017, Vol.111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-7051 ; E-ISSN: 1872-7409

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An information theoretic approach to improve semantic similarity assessments across multiple ontologies

Batet, Montserrat ; Harispe, Sébastien ; Ranwez, Sylvie ; Sánchez, David ; Ranwez, Vincent

Information Sciences, 01 November 2014, Vol.283, pp.197-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-0255 ; E-ISSN: 1872-6291 ; DOI: 10.1016/j.ins.2014.06.039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Un modèle probabiliste pour la détection de l’incertitude dans le langage naturel

Jean, Pierre-Antoine ; Harispe, Sébastien ; Ranwez, Sylvie ; Bellot, Patrice ; Montmain, Jacky

Document numérique, 2016, Vol.19(2), pp.53-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1279-5127 ; E-ISSN: 1963-1014 ; ISBN: 9782746247956 ; ISBN: 274624795X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Un modèle probabiliste pour la détection de l’incertitude dans le langage naturel

Jean, Pierre-Antoine ; Harispe, Sébastien ; Ranwez, Sylvie ; Bellot, Patrice ; Montmain, Jacky

Document numérique, 21 December 2016, Issue 2, pp.53-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1279-5127 ; E-ISSN: 1963-1014

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast and reliable inference of semantic clusters

Fiorini, Nicolas ; Harispe, Sébastien ; Ranwez, Sylvie ; Montmain, Jacky ; Ranwez, Vincent

Knowledge-Based Systems, 01 November 2016, Vol.111, pp.133-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-7051 ; E-ISSN: 1872-7409 ; DOI: 10.1016/j.knosys.2016.08.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An information theoretic approach to improve semantic similarity assessments across multiple ontologies

Batet, Montserrat ; Harispe, Sebastien ; Ranwez, Sylvie ; Sanchez, David ; Ranwez, Vincent

Information Sciences, Nov 1, 2014, Vol.283, p.197(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-0255

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic Measures for the Comparison of Units of Language, Concepts or Instances from Text and Knowledge Base Analysis

Harispe, Sébastien ; Ranwez, Sylvie ; Janaqi, Stefan ; Montmain, Jacky; Montmain, Jacky (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 24, 2016

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic Measures for the Comparison of Units of Language, Concepts or Instances from Text and Knowledge Base Analysis

Harispe, Sébastien ; Ranwez, Sylvie ; Janaqi, Stefan ; Montmain, Jacky

Arxiv ID: 1310.1285

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Summarizing conceptual descriptions using knowledge representations

Harispe, Sébastien ; Massissilia, Medjkoune ; Montmain, Jacky; Harispe, Sébastien (Editor)

2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), 06 December 2016, pp.1-8

DOI: 10.1109/SSCI.2016.7850024

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Un modèle probabiliste pour la detection de l'incertitude dans le langage naturel

Jean, Pierre-Antoine ; Harispe, Sébastien ; Ranwez, Sylvie ; Bellot, Patrice ; Montmain, Jacky; Domingues Vinhas, William (Editor)

RSTI Document Numérique, Lavoisier, December 2016, Vol.19-2016(2-3), pp.9-29

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 67  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (3)
 2. 2013đến2013  (4)
 3. 2014đến2014  (9)
 4. 2015đến2016  (13)
 5. Sau 2016  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (40)
 2. French  (25)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Harispe, Sébastien
 2. Montmain, Jacky
 3. Ranwez, Sylvie
 4. Harispe, S.
 5. Jean, Pierre-Antoine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...