skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
英国学前教师专业化改革的策略与基本经验 - On the Study of Early Years Workforce Reform in the UK
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

英国学前教师专业化改革的策略与基本经验 - On the Study of Early Years Workforce Reform in the UK

胡恒波 ; 陈时见 ; HU Hengbo, CHEN Shijian

外国中小学教育, 2013, Issue 07, pp.26-31

ISSN: 1007-8495

Toàn văn không sẵn có

2
英国学前教师EYPS培训的内涵、实施特征及启示 - On the Study of EYPS Training Programme in the UK and Its Inspiration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

英国学前教师EYPS培训的内涵、实施特征及启示 - On the Study of EYPS Training Programme in the UK and Its Inspiration

胡恒波 ; 陈时见 ; HU Hengbo CHEN Shijian

外国中小学教育, 2014, Issue 01, pp.54-59

ISSN: 1007-8495

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...