skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
DISTRIBUTION ET ÉVALUATION DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISTRIBUTION ET ÉVALUATION DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES

MAYOUE, Aurélien; LADOUX, Pierre-Olivier; HOANG, Thanh Lam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/321

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISTRIBUTION ET ÉVALUATION DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES

HOANG Thanh Lam; LADOUX Pierre Olivier; MAYOUE Aurélien

2009

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of network traffic processes under adaptive traffic control systems

Pascale, Alessandra ; Hoang, Thanh Lam ; Nair, Rahul

Transportation Research Part C, October 2015, Vol.59, pp.340-357 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0968-090X ; E-ISSN: 1879-2359 ; DOI: 10.1016/j.trc.2015.07.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIAGNOSTIC SYSTEM, METHOD, AND RECORDING MEDIUM FOR SIGNALIZED TRANSPORTATION NETWORKS

Bouillet Eric P ; Hoang Thanh Lam ; Nair Rahul ; Pascale Alessandra

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diagnostic system, method, and recording medium for signalized transportation networks

Bouillet Eric P ; Hoang Thanh Lam ; Nair Rahul ; Pascale Alessandra

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AUTOMATIC FEATURE EXTRACTION FROM A RELATIONAL DATABASE

Chen, Bei ; Hoang, Thanh Lam ; Mai, Tiep ; Sinn, Mathieu ; Thiebaut, Johann-Michael

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diagnostic system, method, and recording medium for signalized transportation networks

Bouillet Eric P ; Hoang Thanh Lam ; Nair Rahul ; Pascale Alessandra

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIAGNOSTIC SYSTEM, METHOD, AND RECORDING MEDIUM FOR SIGNALIZED TRANSPORTATION NETWORKS

Bouillet Eric P ; Hoang Thanh Lam ; Nair Rahul ; Pascale Alessandra

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AUTOMATIC FEATURE EXTRACTION FROM A RELATIONAL DATABASE

Chen, Bei ; Hoang, Thanh Lam ; Mai, Tiep ; Sinn, Mathieu ; Thiebaut, Johann-Michael

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An ensemble prediction model for train delays

Nair, Rahul ; Hoang, Thanh Lam ; Laumanns, Marco ; Chen, Bei ; Cogill, Randall ; Szabó, Jácint ; Walter, Thomas

Transportation Research Part C, July 2019, Vol.104, pp.196-209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0968-090X ; E-ISSN: 1879-2359 ; DOI: 10.1016/j.trc.2019.04.026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AUTOMATIC FEATURE LEARNING FROM A RELATIONAL DATABASE FOR PREDICTIVE MODELLING

Buesser, Beat ; Hoang, Thanh Lam ; Sinn, Mathieu ; Tran, Ngoc Minh

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2015  (1)
 2. 2015đến2015  (2)
 3. 2016đến2016  (1)
 4. 2017đến2018  (5)
 5. Sau 2018  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (9)
 2. French  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hoang, Thanh-Lam
 2. Hoang Thanh Lam
 3. Nair Rahul
 4. Bouillet Eric P
 5. Pascale Alessandra

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...