skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 731  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analyse interspectrale et applications ensieg 3ième année option CDSE

Lacoume J.L.

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
2
Nghiên cứu định lượng một số hoạt chất thuốc kháng sinh thuộc nhóm Sulfamid bằng phương pháp phổ kế hồng ngoại gần và trung bình : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu định lượng một số hoạt chất thuốc kháng sinh thuộc nhóm Sulfamid bằng phương pháp phổ kế hồng ngoại gần và trung bình : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 18

Vũ, Thị Huệ; Tạ, Thị Thảo, 1973-

01050002460; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39613

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Định lượng đồng thời Amoxicillin và Cloxacillin trong chế phẩm bằng phương pháp quang phổ đạo hàm Luận văn ThS Hóa học 60 44 01 18

Vũ Tùng Lâm

ĐHKHTN; 2015

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu định lượng một số hoạt chất thuốc kháng sinh thuộc nhóm Sulfamid bằng phương pháp phổ kế hồng ngoại gần và trung bình Luận văn ThS Hóa học 60 44 01 18

Vũ Thị Huệ

ĐHKHTN; 2015

Truy cập trực tuyến

5
Statistical treatment of analytical data
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical treatment of analytical data

Alfassi Zeev B.; Boger Zvi; Ronen Yigal

Oxford : Blackwell Science, 2005. - (QD75.4.C45 A54 2005) - ISBN0632053674;ISBN084932436X (CRC Press)

Truy cập trực tuyến

6
Định lượng đồng thời Amoxicillin và Cloxacillin trong chế phẩm bằng phương pháp quang phổ đạo hàm : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Định lượng đồng thời Amoxicillin và Cloxacillin trong chế phẩm bằng phương pháp quang phổ đạo hàm : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 18

Vũ, Tùng Lâm; Vũ, Đặng Hoàng , người hướng dẫn; Lê, Thị Hồng Hảo, người hướng dẫn

01050002451; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39610

Truy cập trực tuyến

7
Development of interdigitated arrays coated with functional polyaniline/MWCNT for electrochemical biodetection: Application for human papilloma virus (vol 85, pg 1560, 2011)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of interdigitated arrays coated with functional polyaniline/MWCNT for electrochemical biodetection: Application for human papilloma virus (vol 85, pg 1560, 2011)

Tran, Dai Lam; Nguyen, Tuấn Dzung; Nguyen, Binh Hai

ISIKNOWLEDGE; 0039-9140; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26183

Truy cập trực tuyến

8
Nghiên cứu xác định một số dạng Mangan trong chè : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xác định một số dạng Mangan trong chè : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 18

Nguyễn, Thị Hiên; Vũ, Đức Lợi

Nguyễn, T. H. (2015). Nghiên cứu xác định một số dạng Mangan trong chè. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050002113; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39232

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình hóa phân tích dùng cho sinh viên không chuyên hóa

Nguyễn Văn Dục

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2007 - (543.071 NG D 2007)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở hóa học phân tích dành cho hệ cử nhân tài năng

Lâm Ngọc Thụ

H Đại học Quốc gia Hà Nội; 2006 - (543 LA-T 2006)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở hóa học phân tích dành cho hệ cử nhân tài năng

Lâm Ngọc Thụ

H Đại học Quốc gia Hà Nội; 2006 - (543 LA-T 2006)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa phân tích : dùng cho đào tạo cao đẳng xét nghiệm

Nguyễn Thị Tâm

H. : Giáo dục, 2010 - (543 HOA 2010)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Phân tích một số chỉ tiêu ion để đánh giá chất lượng của một số loại nước uống đóng chai bằng kỹ thuật sắc ký ion
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích một số chỉ tiêu ion để đánh giá chất lượng của một số loại nước uống đóng chai bằng kỹ thuật sắc ký ion

Phạm, Thị Phượng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4261

Truy cập trực tuyến

14
Optimized sequential extraction arsenic in sediment and Application for evaluating mobilization of arsenic from sediment into groundwater
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimized sequential extraction arsenic in sediment and Application for evaluating mobilization of arsenic from sediment into groundwater

Nguyen, Thi Thu Trang; Pham, Hung Viet

Nguyen, T. T. T. (2011). Optimized sequential extraction arsenic in sediment and Application for evaluating mobilization of arsenic from sediment into groundwater. Master's thesis, Vietnam National University, Hanoi; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9458

Truy cập trực tuyến

15
Xác định đồng thời Arsen(III), Monomethylarsonic (MMA), Dimethylarsonic (DMA) và Arsen (V) trong nước tiểu bằng phương pháp HPLC-ICP-MS
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xác định đồng thời Arsen(III), Monomethylarsonic (MMA), Dimethylarsonic (DMA) và Arsen (V) trong nước tiểu bằng phương pháp HPLC-ICP-MS

Trần, Văn Cường; Nguyễn, Thị Huệ; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Trần, V. C. (2015). Xác định đồng thời Arsen(III), Monomethylarsonic (MMA), Dimethylarsonic (DMA) và Arsen (V) trong nước tiểu bằng phương pháp HPLC-ICP-MS. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 60440118; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10966

Truy cập trực tuyến

16
Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định một số Ginsenosid trong thực phẩm chức năng chứa nhân sâm (Panax Ginseng)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định một số Ginsenosid trong thực phẩm chức năng chứa nhân sâm (Panax Ginseng)

Nguyễn, Thị Hạnh; Nguyễn, Thị Ánh Hường; Phạm, Thị Thanh Hà

Nguyễn, T. H. (2016). Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định một số Ginsenosid trong thực phẩm chức năng chứa nhân sâm (Panax Ginseng). Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17566

Truy cập trực tuyến

17
Tổng hợp, nghiên cứu khả năng thăng hoa của các isobutyrat đất hiếm và ứng dụng để tạo màng : Đề tài NCKH : QG 05.16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp, nghiên cứu khả năng thăng hoa của các isobutyrat đất hiếm và ứng dụng để tạo màng : Đề tài NCKH : QG 05.16

Triệu, Thị Nguyệt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21473

Truy cập trực tuyến

18
Nghiên cứu chế tạo hệ thống phân tích dòng chảy xách tay sử dụng các điện cực chọn lọc ion làm Detector xác định các ion chứa Nitơ có trong nước thải Phú Dưỡng : Đề tài NCKH. QT.97.06
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo hệ thống phân tích dòng chảy xách tay sử dụng các điện cực chọn lọc ion làm Detector xác định các ion chứa Nitơ có trong nước thải Phú Dưỡng : Đề tài NCKH. QT.97.06

Phạm, Hùng Việt; Dương, Hồng Anh; Đỗ, Phúc Quân

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22290

Truy cập trực tuyến

19
Nghiên cứu chế tạo cảm biến điện hóa chọn lọc ion Cd2+ nhằm ứng dụng trong quan trắc môi trường và phân tích thực phẩm : Đề tài NCKH QT.06.43
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo cảm biến điện hóa chọn lọc ion Cd2+ nhằm ứng dụng trong quan trắc môi trường và phân tích thực phẩm : Đề tài NCKH QT.06.43

Đỗ, Phúc Quân; Nguyễn, Minh Tuệ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22067

Truy cập trực tuyến

20
Tối ưu quy trình chiết trình tự Asen từ trầm tích và ứng dụng trong việc giải thích sự phân bố Asen trong trầm tích vào nước ngầm
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tối ưu quy trình chiết trình tự Asen từ trầm tích và ứng dụng trong việc giải thích sự phân bố Asen trong trầm tích vào nước ngầm

Nguyễn, Thị Thu Trang; Phạm, Hùng Việt

Nguyễn, T. T. T. (2011). Tối ưu quy trình chiết trình tự Asen từ trầm tích và ứng dụng trong việc giải thích sự phân bố Asen trong trầm tích vào nước ngầm. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050000334; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38422

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 731  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (164)
 2. Trong mục lục thư viện (310)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1967  (20)
 2. 1967đến1982  (19)
 3. 1983đến1997  (29)
 4. 1998đến2008  (101)
 5. Sau 2008  (564)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (534)
 2. Sách  (194)
 3. Bài báo  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (377)
 2. Undetermined  (109)
 3. English  (101)
 4. Russian  (2)
 5. French  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (11)
 2. T - Technology .  (2)
 3. R - Medicine.  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...