skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Mental time travel and default-mode network functional connectivity in the developing brain
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mental time travel and default-mode network functional connectivity in the developing brain

Ostby, Y. ; Walhovd, K. B. ; Tamnes, C. K. ; Grydeland, H. ; Westlye, L. T. ; Fjell, A. M.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 10/16/2012, Vol.109(42), pp.16800-16804 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1210627109

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Intracortical Myelin Links with Performance Variability across the Human Lifespan: Results from T1- and T2-Weighted MRI Myelin Mapping and Diffusion Tensor Imaging
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intracortical Myelin Links with Performance Variability across the Human Lifespan: Results from T1- and T2-Weighted MRI Myelin Mapping and Diffusion Tensor Imaging

Grydeland, H. ; Walhovd, K. B. ; Tamnes, C. K. ; Westlye, L. T. ; Fjell, A. M.

Journal of Neuroscience, 11/20/2013, Vol.33(47), pp.18618-18630 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-6474 ; E-ISSN: 1529-2401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2811-13.2013

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Social Reward Dependence and Brain White Matter Microstructure
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Reward Dependence and Brain White Matter Microstructure

Bjornebekk, A. ; Westlye, L. T. ; Fjell, A. M. ; Grydeland, H. ; Walhovd, K. B.

Cerebral Cortex, 11/01/2012, Vol.22(11), pp.2672-2679 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3211 ; E-ISSN: 1460-2199 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/cercor/bhr345

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Mechanisms Underlying Encoding of Short-Lived Versus Durable Episodic Memories
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanisms Underlying Encoding of Short-Lived Versus Durable Episodic Memories

Sneve, M. H. ; Grydeland, H. ; Nyberg, L. ; Bowles, B. ; Amlien, I. K. ; Langnes, E. ; Walhovd, K. B. ; Fjell, A. M.

Journal of Neuroscience, 04/01/2015, Vol.35(13), pp.5202-5212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-6474 ; E-ISSN: 1529-2401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.4434-14.2015

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trajectories and Milestones of Cortical and Subcortical Development of the Marmoset Brain From Infancy to Adulthood

Sawiak, S J ; Shiba, Y ; Oikonomidis, L ; Windle, C P ; Santangelo, A M ; Grydeland, H ; Cockcroft, G ; Bullmore, E T ; Roberts, A C

Cerebral Cortex, 2018, Vol. 28(12), pp.4440-4453 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3211 ; E-ISSN: 1460-2199 ; DOI: 10.1093/cercor/bhy256

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Life-Span Changes of the Human Brain White Matter: Diffusion Tensor Imaging (DTI) and Volumetry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life-Span Changes of the Human Brain White Matter: Diffusion Tensor Imaging (DTI) and Volumetry

Westlye, L. T. ; Walhovd, K. B. ; Dale, A. M. ; Bjornerud, A. ; Due-Tonnessen, P. ; Engvig, A. ; Grydeland, H. ; Tamnes, C. K. ; Ostby, Y. ; Fjell, A. M.

Cerebral Cortex, 09/01/2010, Vol.20(9), pp.2055-2068 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3211 ; E-ISSN: 1460-2199 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/cercor/bhp280

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trajectories and Milestones of Cortical and Subcortical Development of the Marmoset Brain From Infancy to Adulthood.

Sawiak, Stephen ; Shiba, Y ; Oikonomidis, L ; Windle, CP ; Santangelo, Andrea Mariana ; Grydeland, H ; Cockcroft, G ; Bullmore, Edward Thomas ; Roberts, Angela Charlotte; Apollo - University of Cambridge Repository; Apollo - University of Cambridge Repository

DOI: 10.17863/CAM.33526 ; ISSN: 1047-3211

Truy cập trực tuyến

8
High-Expanding Cortical Regions in Human Development and Evolution Are Related to Higher Intellectual Abilities
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-Expanding Cortical Regions in Human Development and Evolution Are Related to Higher Intellectual Abilities

Fjell, A. M. ; Westlye, L. T. ; Amlien, I. ; Tamnes, C. K. ; Grydeland, H. ; Engvig, A. ; Espeseth, T. ; Reinvang, I. ; Lundervold, A. J. ; Lundervold, A. ; Walhovd, K. B.

Cerebral Cortex, 01/01/2015, Vol.25(1), pp.26-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3211 ; E-ISSN: 1460-2199 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/cercor/bht201

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (7)
  2. Norwegian  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Grydeland, H
  2. Grydeland, Håkon
  3. Fjell, Anders M
  4. Fjell, A. M.
  5. Fjell, A.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...