skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Collaborating to improve community health : Workbook and guide to best practices in creating healthier communities and populations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborating to improve community health : Workbook and guide to best practices in creating healthier communities and populations

Cassidy Anne Editor; Grossman Wynne Editor; Johnson Kathryn Editor

San Francisco : Jossey-bass publishers, c1996 - (362.1 COL 1996) - ISBN0787910791 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mastery Learning and Peer Tutoring in a Special Program

Grossman, Anne S

Mathematics Teacher, 1985, Vol.78(1), p.24 [Tạp chí có phản biện]

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decimal Notation: An Important Research Finding

Grossman, Anne S

Arithmetic Teacher, May 1983, Vol.30(9), p.32 [Tạp chí có phản biện]

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mid-Nineteenth Century Methods for the 1970s

Grossman, Anne S

Arithmetic Teacher, 1971, Vol.18(4), p.230 [Tạp chí có phản biện]

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wild Cards

Jim Benson, Ben Grossman, Anne Becker

Broadcasting & Cable, Oct 17, 2005, Vol.135(42), pp.6-7

ISSN: 10686827

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gerry good. (Letters)

Grossman, Anne

Runner's World, April, 2002, Vol.37(4), p.15(1)

ISSN: 0897-1706

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrective Mathematics Services for Disadvantaged Pupils in Nonpublic Regular Day Schools

Grossman, Anne S; Center for Urban Education, New York, Ny. Committee on Field Research and Evaluation (Corporate Author)

Truy cập trực tuyến

8
Rigoletto, Opera in 3 Acts
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rigoletto, Opera in 3 Acts

Kerman, Joseph ; Verdi, Giuseppe ; Machlis, Joseph ; Puccini, Giacomo ; Grossman, Anne ; Grossman, Herbert ; Mozart, W. A. ; Dunn, Geoffrey ; Donizetti, Gaetano ; Hassall, Christopher

Notes, 06/1961, Vol.18(3), p.479 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274380 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/895295

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1967  (1)
  2. 1967đến1970  (1)
  3. 1971đến1982  (1)
  4. 1983đến1985  (2)
  5. Sau 1985  (3)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...