skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.867.337  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian political Institutions

Aitkin D.; Jinks B

Victoria : Pitman Australia , 1982

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
2
Comparative politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative politics

Sodaro Michael J.; Brown Nathan J

Boston : McGraw-Hill, c2001. - (JF51 .S548 2001) - ISBN069730809X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Vietnamese local government both centralized and decentralized/ autonomous and nonautonomous local government
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vietnamese local government both centralized and decentralized/ autonomous and nonautonomous local government

Nguyen, Dang Dung; VNU Journal of Science: Legal Studies

Nguyen, D. D. (2019). Vietnamese local government both centralized and decentralized/ autonomous and nonautonomous local government. VNU Journal of Science: Legal Studies, Vol. 35, No. 2 (2019) 1-13; 2588-1167; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64828; https://doi.org/10.25073/2588-1167/vnuls. 4218

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Transparency Against Corruption in Public Procurement A Comparative Analysis of the Transparency Rules and their Failure to Combat Corruption

Georgieva Irena

Springer; 2017 - (352.53)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian Government & Politics : An Introductory Survey

Miller J.D.B.; Jinks B

London : Duckworth , 1971

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian National government

Crisp L.F.

Longman , 1965

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<The> gvormeaent of great Britain

Moodie G.C

London : Methuen 7 Co.LTD , 19??

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The open incubator model entrepreneurship open innovation and economic development in the periphery

Bijaoui Ilan

Palgrave Macmillan; 2015 - (338.642)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governing disasters beyond risk culture

Palgrave Macmillan; 2015 - (363.348 GOV 2015)

Truy cập trực tuyến

10
The impact of government policies on the development of small and medium - sized enterprises in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of government policies on the development of small and medium - sized enterprises in Vietnam

Pham Quynh Anh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58907

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foundations for local governance decentralization in comparative perspectives

Springer; 2008 - (320.809)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political cultural developments in East Asia interpreting logics of change

Preston P W

Palgrave Macmillan; 2017 - (320.95)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative political theory in time and place theory's landscapes

Palgrave Macmillan; 2017 - (320.01)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian national government

Crisp L. F.

[Melbourne] : Longmans, [1965]. - (320.994 CRI 1965)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reforming urban governance in Bangladesh  the city corporation

Panday Pranab Kumar

Palgrave Macmillan; 2017 - (320.8 5095492)

Truy cập trực tuyến

16
&#272;&#193;NH GI&#193; C&#416; QUAN &#272;I&#7878;N T&#7916; THEO M&#212; H&#204;NH ITI &#8211; GAF
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ĐÁNH GIÁ CƠ QUAN ĐIỆN TỬ THEO MÔ HÌNH ITI – GAF

Nguyễn Ái Việt, Đoàn Hữu Hậu, Ngô Doãn Lập, Đỗ Thị Thanh Thùy, Lê Quang Minh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10915

Truy cập trực tuyến

17
Governments and politics : in a changing world
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governments and politics : in a changing world

Gamer Robert E.

Madison, Wis. : Brown & Benchmark, c1994. - (320.3 GAM 1994) - ISBN0697147304

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Comparative politics : an introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative politics : an introduction

Klesner Joseph L.

New York, NY : Mcgraw Hill Education, [2014] - (320.3 KLE 2014) - ISBN9780073526430 (alk. paper);ISBN0073526436 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Achieving global sustainability : policy recommendations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Achieving global sustainability : policy recommendations

Sawa Takamitsu; Iai Susumu; Ikkatai Seiji

Tokyo ; New York : United Nations University Press, c2011. - (338.927 ACH 2011) - ISBN9789280811841 (pbk.);ISBN9280811843 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race gender and the body in British immigration control subject to examination

Smith Evan; Marmo Marinella

Palgrave Macmillan; 2014 - (325.41)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.867.337  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (48.852)
 2. 1957đến1972  (18.490)
 3. 1973đến1988  (87.535)
 4. 1989đến2005  (348.347)
 5. Sau 2005  (1.339.640)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Government  (86.362)
 2. Local Government  (68.128)
 3. Economics  (44.094)
 4. Humans  (24.163)
 5. Medicine  (20.265)
 6. Business  (18.618)
 7. Regulation  (17.176)
 8. Engineering  (12.809)
 9. Sociology  (11.736)
 10. Democracy  (11.458)
 11. Presidents  (11.111)
 12. Vietnam  (10.886)
 13. Politics and government  (6.805)
 14. Biology  (5.908)
 15. Sciences (General)  (5.437)
 16. Children  (4.688)
 17. Psychology  (3.156)
 18. Physics  (2.463)
 19. Research Article  (2.140)
 20. Chemistry  (1.894)
 21. Anatomy & Physiology  (1.646)
 22. Emotions  (941)
 23. Emotion Regulation  (535)
 24. Comparative government  (395)
 25. United States  (130)
 26. Chính trị  (127)
 27. Chính Phủ  (89)
 28. Mỹ  (88)
 29. Hoa Kỳ  (40)
 30. Lịch sử Mỹ  (24)
 31. Khoa học chính trị  (24)
 32. Chính sách kinh tế  (16)
 33. Lịch sử  (14)
 34. Nền dân chủ  (11)
 35. Chế độ dân chủ  (11)
 36. Quan hệ quốc tế  (11)
 37. Kinh tế  (10)
 38. Tổng thống  (10)
 39. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.643.250)
 2. French  (13.670)
 3. Spanish  (8.997)
 4. German  (6.263)
 5. Portuguese  (3.815)
 6. Undetermined  (1.455)
 7. Polish  (1.098)
 8. Japanese  (982)
 9. Russian  (849)
 10. Chinese  (682)
 11. Swedish  (673)
 12. Korean  (647)
 13. Czech  (628)
 14. Indonesian  (499)
 15. Danish  (383)
 16. Icelandic  (350)
 17. Italian  (317)
 18. Turkish  (291)
 19. Hungarian  (201)
 20. Romanian  (171)
 21. Dutch  (133)
 22. Lithuanian  (132)
 23. Ukrainian  (118)
 24. Norwegian  (113)
 25. Serbo-Croatian  (112)
 26. Persian  (106)
 27. Slovak  (104)
 28. Arabic  (55)
 29. Greek  (31)
 30. Macedonian  (23)
 31. Maori  (20)
 32. Finnish  (17)
 33. Hebrew  (9)
 34. Vietnamese  (7)
 35. Yiddish  (4)
 36. Welsh  (2)
 37. Armenian  (1)
 38. Malay  (1)
 39. Albanian  (1)
 40. Hindi  (1)
 41. Bengali  (1)
 42. Samoan  (1)
 43. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. World Bank
 3. Collier, Roger
 4. Vogel, Lauren
 5. Revista Gapp

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...