skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 66  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học. Tập 2

Nguyễn Thuỷ Thanh; Đỗ Đức Giáo

H. : ĐHQGHN., 2002 - (515 NG-T 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Calculus demystified
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calculus demystified

Krantz Steven G.

New York ; London : McGraw-Hill, c2003. - ISBN0071393080 (pbk.);ISBN0071412115

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích toán học. Tập 1

Becman A.F.; Bùi Tường Người dịch; Nguyễn Bác Văn Người dịch

H. : Giáo dục, 1961 - (515 BEC(1) 1961)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở giải tích toán học. Tập 2

Fichtengôn G.M.

H. : ĐH và THCN, 1977 - (515 FIC(2) 1977)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
5
Calculus. Volume 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calculus. Volume 1

Smith Robert T.; Minton Roland B

Boston : McGraw-Hill, 2000 - (515 SMI(1) 2000) - ISBN0070592462

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Precalculus functions and graphs
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Precalculus functions and graphs

Larson Roland E.; Edwards Bruce H; Hostetler Robert P

Boston : Houghton Mifflin Company, 1997 - (515 LAR 1997) - ISBN0669417289

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Теория функций

Гурвиц А.; Курант Р

М. : Наука, 1968

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Дефференциальное и интегральное исчисления. том 2

Пискунов Н.С.

М. : Наука, 1978

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Математический анализ. Часть 2

Зорич В.А.

М.: Наука, 1984 - (515 ЗОР(2) 1984)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích trội trên thang thời gian : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01

Lê Đức Nhiên; Lê Huy Tiễn

H. : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2016 - (515 LE-N 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dưới vi phân Clarke và ứng dụng : Luận văn ThS. Toán học: 604601

Vũ Thị Yến; Nguyễn Năng Tâm

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017 - (515 VU-Y 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calculus Annotated Instructor’s Edition

Johnston Elgin H; Mathews Jerry

Pearson; 2002 - (515 CAL 2002)

Truy cập trực tuyến

13
Toán học cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán học cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số

Nguyễn, Hồ Quỳnh; Tạ, Văn Đĩnh; Nguyễn, Đình Trí

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55873

Truy cập trực tuyến

14
Một số phương pháp cơ bản giải bài toán cân bằng
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số phương pháp cơ bản giải bài toán cân bằng

Vũ, Thị Vân; Lê, Dũng Mưu

Vũ, T. V. (2017). Một số phương pháp cơ bản giải bài toán cân bằng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62515

Truy cập trực tuyến

15
Về ước lượng metric Kobayashi
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Về ước lượng metric Kobayashi

Nguyễn, Văn Quang; Ninh, Văn Thu

Nguyễn, V. Q. (2017). Về ước lượng metric Kobayashi. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62352

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập giải tích. Tập 2. Phần 1

Trần Đức Long; Hoàng Quốc Toàn; Nguyễn Đình Sang

H. : ĐHQG, 2001 - (515 TR-L(2.1) 2001)

Truy cập trực tuyến

17
Calculus : for business, economics and the social and life sciences
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calculus : for business, economics and the social and life sciences

Hoffmann Laurence D.; Bradley Geralld L

N.Y. : McGraw-Hill, 2000 - (515 HOF 2000) - ISBN0073040185

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Fourier analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fourier analysis

Stade Eric

Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience, c2005. - (515 STA 2005) - ISBN0471669849 (cloth : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán cao cấp cho các nhà kinh tế. Phần 2, giải tích toán học

Lê Đình Thúy

H. : Thống kê, 2004 - (330.0151 LE-T(2) 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích hàm

Đỗ Văn Lưu; Nguyễn Đức Lạng

H. : ĐHQGHN, 2010 - (515.7 ĐO-L 2010)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 66  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1972  (7)
 2. 1972đến1989  (9)
 3. 1990đến1999  (11)
 4. 2000đến2006  (26)
 5. Sau 2006  (20)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (55)
 2. Luận án, luận văn  (11)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (37)
 2. English  (35)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Đỗ Đức Giáo
 2. Nguyễn Thuỷ Thanh
 3. Hoàng Quốc Toàn
 4. Nguyễn Đình Sang
 5. Trần Đức Long

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...